.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات

مقدمه

اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب  معاملات و مبادلات  با  پول صورت  می پذيرد  . پول در فعاليتهای اقتصادی نقش بسيار تعين کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستيم ، غير ممکن است.

پاره ای  از اين معاملات  که  امکان پذير هستند  در صورت  نبودن پول ،  با دشواری و تاخير فراوان صورت خواهد گرفت.

بنابر اين ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غير ممکن به نظر ميرسد. زيرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظايف مهمی را بر عهده گرفته اند.

مثلا  بانکهای  تجاری بر خلاف  ساير موسسات مالی  که فقط می توانند  موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جديد ايجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر ميزان قدرت خريد جامعه بيفزايند.

به طورکلی ميتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامين مالی ساير حرفه ها و کسب کارها  را  بر عهده دارد . بدين گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ريشه دوانده است.

با وجود اين ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پيدا خواهد کرد . در اينجا اين سوال مطرح است که آيا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟

آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق اين آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نويد دهند .

تاريخچه بانک صادرات ايران

پانزدهم شهريور سال۱۳۳۱ موسسه ای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک با سرمايه ۲۰ ميليون ريال که ۵۰ درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکيتهای صنعتی تهران به ثبت رسيد. اين شرکت بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت. اين بانک در ۲۲ آبان همان سال و با سيزده نفر در طبقه دوم يک ساختمان در کوچه دولت معروف به کوچه مرغيها به طور رسمی شروع به کار کرد . شروعی که حتی در خوشبينانه ترين حالت در عرصه رقابت با بانکهای قديمی و مقتدر دولتی ، موفقيت ويکه تازی را دشوار می نمود.

اهداف اجرائی اين بانک خصوصی در سالهای اوليه تشکيل عبارت بود از

دادن وام و سرمايه گذاری در فعاليتهای اقتصادی از قبيل صنايع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمايه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ايجاد شبکه وسيع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهيلات بانکی بهتر به مردم.

گسترش شعب

تاسيس بانک صادرات ايران در نخستين گام ، ارمغان گرانبهائی برای بانکداری ايران بود ، چرا که برای اولين بار بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهيل نمود . در آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می کردند ، ولی بانک صادرات ايران با بهترين برخوردها و ايجاد شعب و ايجاد شعب در مکان هائی بسيار دور افتاده کار خود را آغاز کرد.

اين شرايط و تفکر باعث شد که پس از يک سال و دو ماه دومين شعبه بانک صادرات و معادن در تاريخ دهم دیماه ۱۳۳۲در خيابان قزوين تهران با نام سينا آغاز به کار کند و با سياست ارائه خدمات بيشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند رو به گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافيايی ادامه دهد . ضمن اينکه اولين شعبه خارج از کشور در سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسما افتتاح شد و بلا فاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاريس ، لندن و بيروت نيز تأسيس و آغاز به کار کرد .

به طوريکه در حال حاضر با بيش از ۳۲۵۰ شعبه در داخل کشور و ۲۴ شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عمليات مختلف بانکی مشغول است .

تجديد فعاليت با نام جديد

در سال۱۳۴۲ کلمه معادن از بانک حذف شد و بانک صادرات ايران با نامی جديد در عرصه رقابت با ۳۴ بانک ديگر ظاهر شد . با توجه به تعدد بانکها در آن مقطع و به منظور کسب موفقيت و برتری ، تعصب ، جديت ،ابتکار عمل و شعار حق با مشتری است ، سرلوحه خط مشي های بانک صادرات ايران قرار گرفت . در اين بين بانک صادرات ايران با بهره گيری از تلاش فزاينده مديران و تعصب سازمانی کارکنان خود توانست تنها بانک خصوصی باشد که از اغلب بانکهای دولتی و خصوصی پيشی بگيرد و نام خود را در صدر بانکهای کشور قرار دهد .

بانک صادرات ايران و نوآوری

بانک صادرات ايران به مقتضای زمان و در همان ابتدای فعاليت ، نوآوری را سرلوحه امور خود قرار داد. افتتاح حسابهايی همچون پس انداز نوزاد ، پس انداز در گردش ، پس انداز محصل ، نوروز ، اندوخته فردا ، ذخيره پاداش ماهيانه ، سکه های طلاو…… که عمدتاً محصول فکر و ابدعات مديران و کارکنان بانک بود . در کنار افزايش روز افزون سرعت موجب گرديد که جايگاه اين بانک نسبت به رقبا متمايز و مورد توجه گسترده عموم مردم کشور قرار گيرد . در اين چهار چوب بانک صادرات ايران به عنوان نخستين بانک ايرانی از دستگاههای رايانه برای افزايش مستمر سرعت در عمليات بانکی بهره جست . تحت چنين فعاليتهايی بود که روز به روز بر اعتبار نام بانک صادرات ايران افزوده شد و مديران بانک با استفاده از جلب اعتماد مردم ، فعاليتهای بانک را بيش از پيش گسترش دادند .

بانک صادرات ايران در بعد از پيروزی انقلاب اسلامی

در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ ، با تصويب لايحه ای نظام بانکی کشور ملی اعلام شد . پس از آن و پس از تشکيل چندين مجمع عمومی ، به موجب تصميمی که در سال ۱۳۵۸ اتخاذ شد . تغيراتی در ساختار شبکه بانکی کشورکه در آن زمان شامل ۳۵ بانک بود ايجاد شد . با سازماندهی جديد بانکهای ملت ، تجارت ، مسکن ، صنعت ومعدن از تشکيل چند بانک بزرگ و کوچک تاسيس شدند و بانک صادرات ايران در هر استان به نام همان استان خوانده شد. هدف از تاسيس بانکهای استان ، اجرای سياست عدم تمرکز در تامين مالی وام های منطقه ای و و پاسخگويی به نياز های خاص هر استان بود . پس از آن و با توجه به تغيرات ايجاد شده در ساختار اقتصادی کشور ، در تاريخ ۱۴ ديماه سال ۱۳۶۹ مقرر شد که بانک صادرات ايران مجدداً همچون گذشته به صورت يکپارچه فعاليتهای خود را سازماندهی کند و با استفاده از تجارب گذشته از طريق يکسان سازی عمليات بانکی خود توانايی بيشتری را برای ارائه خدمات مطلوب بانکی و تحقق به شعار خدمت به مردم کسب نمايد .

مقدمه    ۱
تاريخچه بانک صادرات ايران    ۲
تجديد فعاليت با نام جديد    ۳
بانک صادرات ايران و نوآوری     ۳
بانک صادرات ايران در بعد از پيروزی انقلاب اسلامی     ۴
بانک صادرات ايران در خدمت مردم    ۴
افتخارات بانک صادرات ايران    ۶
طرح جامع سپهر    ۸
محصولات سپهر    ۸
حساب قرض الحسنه جاری سپهر    ۹
سپهر کارت    ۱۰
سهم بانک صادرات ايران در توسعه و رشد اقتصادی    ۱۰
عمليات بانکی    ۱۲
اعتبار     ۱۴
سپرده     ۱۶
عمليات اعتباری    ۱۸
انواع تسهيلات مالی اعطائی بانکها به واحد بازرگانی     ۲۲
قرض الحسنه    ۲۳
مضاربه     ۲۳
مشارکت مدنی     ۲۳
مشارکت حقوقی     ۲۳
اجاره به شرط تمليک    ۲۴
جعاله     ۲۴
مزارعه    ۲۴
مساقات    ۲۵
خريد دين    ۲۵
حسابداری شعب بانک    ۲۵
اسناد محاسباتی    ۲۵
دفاتر    ۲۶
دفتر روزنامه گروه ، دفتر معين جزء ، دفتر روزنامه شعبه ، دفتر معين کل و دفتر صندوق    ۲۶
دفتر روزنامه گروه    ۲۶
دفتر معين جزء    ۲۸
دفتر روزنامه شعبه    ۲۸
دفتر کل    ۲۹
دفتر کل عبارت است از دفتری که مجموعه حسابهای شعبه در آن به صورت کلی نگهداری می شود.    ۲۹
فصول اصلی حسابها در دفتر کل و حسابهای فرعی در دفاتر معين جزء    ۳۰
۱٫ صندوق    ۳۰
ثبت حسابداری مربوط به کسر کارمزد سالانه پس از تعين اقساط و سهم کارمزد همزمان با اولين قسط هر سال    ۳۱
که کارمزد با توجه به آئين نامه های هر سال متغير ميباشد    ۳۱
۵٫ مضاربه    ۳۲
دريافت از عامل بابت تسهيلات استفاده شده    ۳۲
۶٫ حساب مشترک مشارکت مدنی    ۳۳
در صورتيکه سرمايه به صورت وجوه نقد باشد    ۳۳
الف- سهم بانک    ۳۳
ثبت مربوط به استفاده از سرمايه    ۳۵
۷٫ فروش اقساطی    ۳۷
ثبت مربوط به خريد اموال     ۳۷
۸٫ اموال فروش اقساطی    ۳۷
۹٫ اجاره به شرط تمليک     ۳۹
عدم وصول به موقع اقساط اجاره    ۴۰
R=C1 * i {1+N }    ۴۱
ثبت تسويه حساب اجاره به شرط تمليک    ۴۳
۱۰٫ اموال منقول اجاره به شرط تمليک    ۴۳
۱۲٫ معاملات سلف    ۴۳
۱)  فروش نقدی    ۴۴
۲)  فروش اقساطی    ۴۴
۱۹٫ وام تأمين مسکن کارکنان بانک    ۴۶
۲۰٫ ساير وام ها    ۴۶
۲۴٫ اسناد بروات واخواست شده معاملات    ۴۷
۲۵٫ مطالبات سرسيد گذشته معاملات    ۴۷
۲۶٫مطالبات معوق معاملات    ۵۱
ثبت مربوط به دريافت سهم بانک از عامل     ۶۰
تسويه مساقات    ۶۰
مکاتبات     ۶۳
امور بايگانی     ۶۵
طريقه نخ کشی     ۶۷
منابع و ماخذ    ۶۸

royalit

محصولات مرتبط
s

گزارش کارآموزی شرکت بیمه و ...


5000 تومان 4 9 مارس 2017
s

دانلود 3 گزارش کارآموزی در ...


7000 تومان 0 1 ژانویه 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -