.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

گزارش کارآموزی شرکت بیمه دی ۵۰ صفحه Word

گزارش کارآموزی شرکت بیمه دی ۵۰ صفحه Word

پيشگفتار

مجموعه مطالبي كه در اين گزارش آورده شده است شرح و توضيحي است بر تمام امور و فعاليتهايي كه در مدت كارآموزي در  شركت بیمه دی طي نموده شده است. در مدت كارآموزي ، هدف آشنايي با محيط شركت ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.كه در پايين شرح كار كارآموز ي خود را توضيح مي دهم .

 مقدمه

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم  آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي باشد .امروز ديگر تصوراين كه گونه اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شكل پذيردمشكل است . به ويژه آن كه در قرن بيستم تحولات تكنولوژي ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت موتور اتوموبيل است كه متعاقب آن بيمه اتوموبيل به يكي ازمهم ترين بخش هاي صنعت بيمه تبديل شده است . توسعه مهم ديگر، افزايش تعداد ريسك هاي يگانه خيلي بزرگ است .نفتكش هاي غول پيكر و هواپيماهاي بسيار بزرگ نمونه هايي هستند كه نشان مي دهند سرمايه تحت پوشش بيمه ممكن است صدها ميليون تومان ارزش داشته باشد. مشكلات مربوط به پوشش چنين سرمايه هاي عظيمي باعث شده است كه بيمه گران به پشتيباني يكديگر، يك خطر بزرگ را در سطح داخلي و بين المللي به صورت بيمه اتكايي مجدد بين خود توزيع كنند و از عهده جبران خسارت هاي هنگفت برآيند. همراه با ارتقا و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز، بيمه ها نيز از زواياي مختلف و با شتاب توسعه يافته اند. زيان هايي كه ممكن است به طور ناخواسته در جريان فعاليت و زندگي عادي هر فردي به ديگران وارد آيد و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابيمه مسؤوليت تحت پوشش قرار مي گيرند. در اين خصوص ، مي توان به بيمه مسؤوليت پزشكان و بيمه مسؤوليت توليد كنندگان اشاره كرد. نمونه هاي جديدتر، بيمه افترا براي روزنامه نگاران و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون و بيمه آلودگي ناشي از نشت نفت از تانكرهاست . بيمه هاي سيل ، زلزله و خرابي كامپيوترنيز بر همين منوال ظهور كرده اند. بيمه هاي زندگي نيز پيشرفت هاي شگرفي يافته و مجموعه متنوعي از انواع اين نوع بيمه را ارائه كرده است . در اين زمينه انواع بيمه هاي مستمري و عمر و پس انداز به طور چشم گيري افزايش يافته است . در ادامه ، بيمه گران رشته زندگي مجبور شده اندكه با مشكلات جديدي نظير بيماري ايدز مواجه شوند و درباره پيشرفت علم ژنتيك بينديشند.با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .

فهرست مطالب

 مقدمه

اهميت و ضرورت کارآموزي

مزاياي كارآموزي دانشجويان

فصل اول 🙁 آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

مشخصات كلي با مكان  كارآموزي

بيمه دي در يك نگاه

بيانيه ماموريت

سياستها و خط مشي ها

معرفي محل كارآموزي

فصل دوم :  ( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )

تشريح كلي از نحوة كار، وظايف و مسئوليت‌هاي كارآموزي در محل كارآموزي و ارائه ليستي از عناوين كارهاي انجام شده توسط دانشجو:

مشاهدات آشنایی ها نحوه مشارکت های اجرا

از اولین روزی که وارد بيمه دی شده م، مسئول بیمه ايران  با استقبال گرم از من پذیرایی کرد. مسئول بیمه بعد از آشنایی ، من را با انواع بیمه و همچنین مسئولیت پذیر بودن آنها را نسبت به هموطنان گرامی، آشنا کرد و این حس را در روحیه من تقویت کرد و من را با قسمتهای مختلف بیمه از جمله:

فصل سوم 🙁 آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )

مشکلات و نارسائی های کارآموزی

نظرات و پیشنهادات مربوط به دوره کارآموزی:

گزارش كار كارآموز :

بخش اول : آشنایی با خدمات بیمه ای

خطرهاي مورد تعهد بيمه گر

خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر

بيمه شخص ثالث

بيمه اختياري

خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر

بيمه حوادث سرنشين و راننده

خطرهاي مورد تعهد بيمه گر

خطرهاي خارج از تعهد بيمه گر

بيمه مازاد مسئوليت مدني شخص ثالث تا حد ديه

بیمه درمان تکمیلی

موارد خارج از تعهد بيمه گر (استثنائات)

خسارات قابل تأمين توسط بيمه گر

بيمه هاي زندگي

سن

جنسيت

وضعيت جهاني

تاريخچه سلامتي خانواده

شغل و حرفه

بيمه آتش سوزي

تاريخچه بيمه آتش سوزي

انواع بيمه نامه آتش سوزي

بيمه نامه مسكوني:

بيمه نامه هاي غيرصنعتي وانبار:

بيمه نامه صنعتي:

بيمه نامه مرهوناتي:

مراحل صدور ومدارك لازم جهت صدور بيمه نامه

خسارت‌ و هزينه‌هاي‌ قابل‌ تأمين‌

بیمه مسئولیت مدنی

بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا

بخش دوم : سيستم حسابداري بیمه

امور مالي

چرخه عمل حسابداری

مرحله اول : جمع آوری اطلاعات مالی

مرحله دو م: تجزیه و تحلیل مالی

مرحله سوم :ثبت معاملات و عملیات در دفتر روزنامه

مرحله چهارم : نقل اقلام از دفاتر روزنامه به دفتر کل :

مرحله پنجم :تراز آزمایشی

مرحله ششم : اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل

مرحله هفتم : تهیه صورت های مالی

مرحله هشتم : بستن حساب های موقت

مرحله نهم : تهیه تر از اختتامی

سند زدن

تنظيم اسناد هزينه

ثبت و صدرو سند حسابداري

اسکن کردن

مدرک کردن

چالشهای و انتقادات از حوزه مالی شرکت های بیمه

راهکارها و پیشنهادها

۱ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین و مقررات

۲ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به شورایعالی بیمه

۳ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به مجمع عمومی

۴ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به هیئت مدیره

برداشت كلي از كارآموزي

نتيجه كارآموزي


گزارش کارآموزی شرکت بیمه دی ۵۰ صفحه Word

 

royalit

محصولات مرتبط
s

مقدمه برق يكي از صنايعي ...


7000 تومان 17 5 مارس 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -