.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت

گزارش کارآموزی حسابداری بانک ملت

فهرست مطالب

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه ۲۹/۵/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید.

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه :

رئیس شعبه :

مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت  به کلیه امورات شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع  وتصویب اعتبار رابه عهده دارد.

معاون شعبه:

در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی  بانك را دارد.

رئیس دایره صندوق :

مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ،  مطابقت مانده خزانه با خلاصه   دفتر کل رابه عهده دارد.

تحویلداران:

امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و … و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند.

مثلا اگر مشتری A  مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۲۰ خود واریز می نماید سند ذیل توسط تحویلدارصادر و ماشین می گردد.

فهرست

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه۳

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی۴

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ۴

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ۵

رئیس شعبه۵

معاون شعبه۵

رئیس دایره صندوق۶

تحویلداران۶

دایره حوالجات۷

ممیز حساب۷

تحصیلدار ۸

خدمتگزار شعبه۸

دایره اعتبارات ۸

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ۱۰

۱-حساب جاری الکترونیک (جام)۱۰

۲-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت۱۱

۳ -خدمات اینترنتی ۲۴ ساعته۱۱

۴-همراه بانک ملت۱۲

۵-پیامک ۲۰۰۳۳ و تلفن بانک جام ۸۱۳۲۰۰۱۲

۶-ملت کارت متمرکز ۱۲

۷-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی ۱۳

۸-هدیه کارت ملت۱۳

۹- بن کارت ملت۱۳

۱۰- انواع تسهیلات بانکی ۱۴

فصل دوم :عقوداسلامی

۱- قرض الحسنه۱۶

کارمزد۱۶

وثایق وتضمینات۱۷

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ۱۷

عملیات حسابداری قرض الحسنه۱۸

ثبت حساب انتظامی قراردادهای ۱۸

۲- ثبت  وثایق وتضمینات۱۸

۳- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ۱۸

۴-دریافت اقساط۱۹

۵- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه۱۹

۲- مضاربه۲۰

عملیات حسابداری مضاربه ۲۲

۱-ثبت قرارداد مضاربه ۲۲

۲-ثبت وثایق وتضمینات ۲۳

۳-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی۲۳

۴-ثبت تعهدات بانک۲۳

۵-پرداخت سرمایه مضاربه ۲۴

۶-فروش کالای موضوع مضاربه۲۴

۳-مشارکت مدنی۲۵

عملیات حسابداری مشارکت مدنی۲۶

۱- ثبت قرارداد ۲۶

۲-اخذ وثایق وتضمینات۲۶

۳-واریز مشارکت مدنی۲۷

۴-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی۲۸

۵-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت۲۸

۶-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی۲۸

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد۲۹

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد۲۹

۷-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی۳۰

۴-فروش اقساطی۳۱

فروش اقساطی مسکن۳۲

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار۳۲

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی۳۳

عملیات حسابداری فروش اقساطی ۳۴

۱-ثبت قرارداد۳۴

۲-واحد وثایق وتضمینات۳۴

۳-پیش پرداخت فروش اقساطی۳۵

۴-ثبت تعهدات بانک۳۵

۵- خرید اموال موضوع فروش اقساطی۳۵

۶-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی۳۶

۷-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی۳۶

۸-دریافت اقساط۳۷

۹-تسویه حسابها فروش اقساطی ۳۸

۵-اجاره به شرط تملیک۳۸

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک۳۹

۱-ثبت قرارداد۳۹

۲-ثبت وثایق وتضمینات۴۰

۳-وصول پیش دریافت از مشتری۴۰

۴-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده۴۰

۵-خرید اموال اجاره به شرط تملیک۴۱

۶-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک۴۱

۷-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط۴۲

۸-تغییرات قرارداد۴۲

۹-دریافت مال الاجاره۴۳

۱۰-تعدیل حساب سود سالهای آینده ۴۳

۱۱-عدم وصول به موقع اقساط اجاره۴۳

۱۲-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق۴۴

۱۳-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد۴۵

۶-سلف۴۵

سود معاملات سلف۴۶

عملیات حسابداری۴۷

۱-ثبت قرارداد۴۷

۲-ثبت وثایق وتضمینات۴۷

۷- جعاله ۴۸

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت۴۹

عملیات حسابداری جعاله۴۹

۱-ثبت قرارداد۴۹

۲-اخذ وثیقه یا تضمین۴۹

۳-اخذ پیش دریافت۵۰

۴-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار۵۰

۵-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) ۵۰

۶-  مزارعه۵۱

عملیات حسابداری مزارعه۵۲

۱-ثبت قرارداد۵۲

۲-ثبت وثایق وتضمینات۵۲

۳-پرداخت بابت مزارعه ۵۲

۴-دریافت سهم بانک۵۳

۵-تسویه حساب مزارعه ۵۳

۶-برگشت حسابهای انتظامی ۵۴

۹-مساقات۵۵

حسابداری مساقات۵۵

۱- ثبت قرارداد۵۵

۲-ثبت وثیقه یا تضمین۵۵

۳-پرداخت بابت مساقات۵۶

۴-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ۵۶

۵-تسویه حساب مساقات۵۶

۶-برگشت حسابهای انتظامی۵۶

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی

مبحث اول كليات ضمنتنامه بانکی ۶۰

مبحث دوم انواع ضمانتنامه هاي بانكي۶۱

۱- ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده ۶۱

۲-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ۶۲

۳-ضمانتنامه پيش پرداخت۶۳

۴-ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار۶۴

۵-ضمانتنامه تعهد پرداخت۶۵

۱-۵- ضمانتنامه گمركي ۶۵

انواع ضمانتنامه هاي گمركي  ۶۵

۱-۱-۵- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي ۵۶

۲-۱-۵- ضمانتنامه ترخيص موقت كالا۵۶

۳-۱-۵- ضمانتنامه ترانزيت كالا ۶۶

۴-۱-۵- ضمانتنامه پاساوان کالا ۶۶

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی۶۷

۲-۵- ضمانتنامه نظام وظيفه  ۶۸

۳-۵- ضمانتنامه دادگستري ۶۹

۴-۵- ضمانتنامه هاي متفرقه ۶۹

صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك۷۰

صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن۷۱

ضمانتنامه ارزي  ۷۲

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني۷۲

نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت۷۲

مبحث سوم مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري۷۴

الف)اشخاص حقيقي ۷۴

ب) اشخاص حقوقي ۷۴

مبحث چهارم عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه۸۰

الف)عمليات صدور ضمانتنامه ۸۰

ب) عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه۸۲

۱-ب- ثبت انتظامي قرارداد ۸۲

۲-ب- ثبت انتظامي تعهد نامه ۸۲

۳-ب – ثبت تعهدات  ۸۲

۴-ب- ثبت سپرده نقدي ۸۳

۵-ب- ثبت تمبر مالياتي ۸۳

۶-ب- ثبت كارمزد  ۸۳

ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد۸۴

مبحث پنجم كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي۸۵

عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه۸۶

نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها ۸۷

مبحث هفتم تقليل ضمانتنامه ۸۹

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ۹۰

برگشت تعهدات  ۹۰

برگشت سپرده نقدی۹۱

برگشت کارمز  ۹۱

برگشت وثایق۹۱

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه۹۲

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه  ۹۴

برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد۹۶

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر ۱۰۱

۱۰۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

royalit

محصولات مرتبط
s

گزارش کارآموزی در پست بانک، ...


10000 تومان 0 15 آوریل 2017
s

مقدمه برق يكي از صنايعي ...


7000 تومان 17 5 مارس 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -