.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

گزارش کارآموزی بیمه پاسارگاد

گزارش کارآموزی بیمه پاسارگاد

 مقدمه

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم  آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد . با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .

ميزان رضايت دانشجو از اين دوره

اين دوره بسيار مفيد و براي دانشجوحائز اهميت مي باشد وهدف آشنايي با محيط كارگاهي ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.

 

 

پيشگفتار

مقدمه

ميزان رضايت دانشجو از اين دوره

فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي)

معرفي و خدمات محل كارآموزي

فصل دوم( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )

وظايف انجام شده در شرکت خدمات بیمه ای پاسارگاد

فصل سوم( آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )

بیمه های اشخاص

اشخاص

الف- بیمه های عمر

بيمه عمر و تامين آتيه (طرحي نو در بيمه عمر با تشكيل سرمايه)

بيمه عمر به شرط فوت  دربيمه عمر به شرط فوت

– بيمه عمر زماني (بامدت محدود ) با سرمايه ثابت :

– بيمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمايه نزولي :

ب- بيمه حوادث شخصي

ج- بیمه درمان گروهی

د- بیمه مسافرت به خارج از کشور

بیمه های عمر وتأمین آتیه

تعریف بیمه عمر و تامین آتیه :

معرفی طرح :

هدف از ارائه طرح :

شرایط ویژه بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد :

نحوه فروش و بازاریابی :

مشخصات بیمه عمر و تامین آتیه :

تعهدات بیمه گر :

تعهدات بیمه گذار :

بيمه عمر و تامين آتيه

بيمه عمر به شرط فوت

بيمه عمر زماني ( بامدت محدود ) با سرمايه ثابت

بيمه عمر زمانی ( بامدت محدود ) با سرمايه نزولي

عمر مانده بدهکار

بیمه عمر زمانی (با مدت محدود)با سرمایه نزولی :

عمر زمانی

بیمه عمر زمانی( با مدت محدود) با سرمایه ثابت

بیمه های اموال

بیمه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها

بیمه آتش سوزی

تعريف بيمه آتش سوزي :

خطرات تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي

خسارت و هزينه هاي قابل تامين در بيمه نامه هاي آتش سوزي

استثنائات بيمه نامه آتش سوزي

خطرات اضافي يا تبعي مورد پوشش

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها

بیمه های اتومبیل

بیمه شخص ثالث ( بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقلیه موتوری زميني )

بیمه حوادث راننده

بيمه بدنه اتو مبيل

بیمه های باربری

خطرات بیمه شده در شرایط c عبارتند از :

خطرات بیمه شده در شرایط B عبارتند از :

خطرهای بیمه شده در شرایط A عبارتند از :

خطرهای بیمه شده در بیمه نامه های باربری داخلی :

استثائات بیمه نامه :

استثنائات با شرایط C , B :

استثنائات بیمه نامه با شرط A :

استثنائات بیمه نامه باربری داخلی :

مدت بیمه در شرایط C,B,A

الحاقیه

انواع الحاقیه :

بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران  C.A.R

بیمه تمام خطر نصب E.A.R

بيمه شكست ماشين آلات M.B) Machinery Break)

بيمه تمام خطر سازه هاي تكميل شده C.E.C.R

بيمه تجهيزات پيمانكاري و ماشين آلات كارگاهي C.P.M

بيمه تجهيزات الكترونيكي E.E

بيمه بويلر و مخازن تحت فشار

بيمه فساد كالا درسردخانه D.O.S

بیمه های ریسک های متنوع

برخی از بیمه نامه هایی که توسط بیمه پاسارگاد عرضه می گردد :

مسئولیت كارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث

تولیدکنندگان کالا

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه های اموال

 

۵۲ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

 

 

royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -