.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پروژه کارآفرینی توليد الكل از خرما (طرح توجیهی)

پروژه کارآفرینی توليد الكل از خرما (طرح توجیهی)

چكيده

ايران بزرگترين توليدكنندهء خرما در جهان است . سالانه حدود ۲۱ درصد از خرماي توليدي به ضايعات تبديل مي‌شود، تبديل ضايعات خرما به اتانل توسط ساكاروميسس‌سرويزيه به عنوان يك محصول صنعتي جهت مصارف پزشكي، تبديل به سركه و مورد بررسي قرار گرفت . پنج عصاره با غلظت‌هاي ۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۰ درصد ماده جامد محلول از ضايعات خرما تهيه شد. با توجه به تجزيه انجام گرفته روي عصاره خرما، بعنوان مكمل اين عصاره‌ها از ۰/۱ درصد عصاره مخمر، ۰/۱ درصد (NH4)2SO4، K2HPO4 0/1 درصد و ۰/۰۵ درصد MgSO4 استفاده و PH عصاره به ۴ رسانده شد. از محيط كشت اوليه يعني عصاره خرما با درجه بريكس ۵ به ميزان ۴ درصد به عنوان مايه تلقيح به هر يك از عصاره‌هاي فوق اضافه شده، عمل تخمير در ۳۰+-۱ درجه سانتيگراد درون فلاسك‌هاي آزمايشگاهي در دو تكرار انجام گرفت . ميزان توليد الكل، مصرف قند و تغييرات PH كنترل شد و بازده توليد الكل به عنوان محصول، در مورد هر پنج نمونه محاسبه گرديد. حداكثر توليد الكل مربوط به ۲۴ ساعت اول است و بازده توليد براي نمونه‌هاي فوق به ترتيب ۷۶/۲، ۸۰، ۸۲/۱، ۸۷/۵، ۸۶/۵ درصد محاسبه شد. مشخص گرديد اولا ضايعات خرما سوبستراي مناسبي براي توليد الكل است و در مورد ضايعاتي كه در اين پروژه مورد بررسي قرار گرفت بهترين عصاره، داراي ۱۸ درصد ماده جامد محلول است .

فهرست

پيشگفتار

مقدمه

تعریف و تشریح موضوع تحقیق

فصل اول :

( كليات موضوع )

روش تحقيق

بيان مسئله

نظريات كارآفرين

: اهداف پروژه

وضعيت توليد و سطح زير كشت خرما در ايران

فصل دوم :

(مديريت و برنامه ريزي پروژه)

فصل سوم :

(مديريت فني پروژه)

 

فصل چهارم  :

(مديريت اقتصادي ، مالي و بازاريابي پروژه)

تبليغات

توجيه اقتصادي طرح

جدول هزینه ها

چارت تشكيلاتي

نمودار سود و زيان

پيشنهادات

نتيجه گيري

منابع

۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

طرح توجیهی تأسيس و راه ...


5000 تومان 0 ۲۱ تیر ۱۳۹۶
s

پروژه کارآفرینی کارگاه موزائیک سازی ...


5000 تومان 1 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

طرح توجیهی پرورش ماهی؛ پروژه ...


5000 تومان 0 ۱۷ تیر ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -