.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پروژه معماری طراحی مجموعه فرهنگی، تفریحی و سینمایی

پروژه معماری طراحی مجموعه فرهنگی، تفریحی و سینمایی

چکیده:

جامعه برگرفته از اجتماع انسان ها است و این اجتماع زادگاه فرهنگ ها و تعامل آن ها با یکدیگر است. در همان‌ ابتدای خلقت‌ آدمی‌، به‌ محض‌ آنکه‌ برای‌ نخستین‌ بار انسانی‌ با انسانی‌ دیگر به‌ گفت‌وگو پرداخت‌، «فرهنگ‌» نیز زاده‌ شد.
تبادلات فرهنگی و تعاملات اجتماعی به لحاظ محيط فيزيکی آن در گذشته در مکانهايی همچون مساجد ، مراکز محله، بازار و در کليت شهر انجام می گرفت و فرهنگ جامعه با رشد و نموی آرام ولی منسجم روند خود را طی می کرد اما در دهه های اخير با افزايش جمعيت و روند رو به رشد شهرنشينی از طرفی و بسط و گسترش علوم و فنون ارتباطات از طرف ديگر و تغيير شيوه سکونت و شهر نشينی ،اين روند دچار تغيير و دگرگونی گرديد . فضاها و مختصات شهری بویژه در شهرهای کوچکتر بطور مطلوب با ساکنان جديد آن رشد نيافت، پس طبيعی است که شاهد کجرويها و نارسايی هايی در اجتماع باشيم.

با توجه به این نقیصه و به دنبال رفع آن در شهرها و با آنالیز نمونه های موردی، توصیفی، تحلیلی و نوشتارهای تاریخی از منابع کتابخانه ای به احتمام طراحی مجموعه ای فرهنگی و تفریحی رسیدیم که در پایان طرح مجتمع فرهنگی- تفریحی-سینمایی ارائه می شود.
به طور کلی این مجموعه می تواند در جهت ارتقا فرهنگ مردم و جوانان و همچنین پر نمودن اوقات فراغت آن ها نقش بسزایی داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول(مقدمه)
۱-۱مقدمه و پیشگفتار : ۲
۱-۲- تعاریف ۳
۱-۴-اهمیت موضوع ۶
۱-۴-۱-اهداف کلی ۷
۱-۴-۲-اهداف کاربردی ۷
۱-۴-۳-اهداف اختصاصی ۷
۱-۵-نتیجه گیری ۷
فصل دوم(بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا)
۲-۱- نمونه موردی فرهنگسرا ۹
۲-۱-۱-فرهنگسرای اشراق ۹
۲-۱-۲- فرهنگسرای ارسباران ۱۰
۲-۱-۳- فرهنگسرای‌ نیاوران ۱۱
۲-۱-۳-۱-سر در ورودی ۱۲
۲-۱-۳-۲-حیاط مرکزی ۱۲
۲-۱-۳-۳-نورگیری ۱۲
۲-۱-۴- مجموعه تجاری تفریحی سینمایی باران ۱۲
۲-۱-۵- مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول ۱۳
۲-۱-۵-۱- ورودی مجموعه ۱۵
۲-۱-۵-۲-تفکیک فضاهای عملکردی ۱۶
۲-۱-۵-۳-راهنمای طبقات ۱۷
۲-۱-۵-۴-سیرکولاسیون حرکتی در مجموعه ۱۸
۲-۱-۵-۵-نمای مجموعه ۱۸
۲-۱-۵-۶-تصاویر داخلی مجموعه (www.arel.ir) 20
۲-۱-۶-پردیس سینمایی پارک ملت تهران ۲۱
۲-۲- نتیجه گیری ۲۳
فصل سوم (ویژگی های بستر طرح)
۳-۱-موقعیت جغرافیایی شهرستان انار ۲۵
۳-۲-اقلیم ۲۵
۳-۲-۱-دما و درجه حرارت شهرستان انار ۲۵
۳-۲-۲-انواع بادها در شهرستان انار ۲۶
۳-۳-تجزیه و تحلیل سایت ۲۷
۳-۳-۱-موقعیت سایت و دلایل انتخاب سایت: ۲۷
۳-۳-۲-دسترسی به سایت ۲۷
۳-۳-۳-ابعاد و اندازه سایت ۲۸
۳-۳-۴- آلودگی صوتی ۲۸
۳-۳-۵-بررسی باد و تابش ۲۸
۳-۳-۶-جهت گیری و دید مطلوب ۲۹
۳-۴-نتیجه گیری ۲۹
فصل چهارم (استانداردهای طراحی)
۴-۱- کتابخانه ۳۱
۴-۱-۱-نکات مهم درطراحی کتابخانه : ۳۱
۴-۱-۲-میزان فضاهای کتابخانه : ۳۱
۴-۱-۴- آکوستیک: ۳۲
۴-۱-۵- تهویه ی مطبوع: ۳۲
۴-۲- گالری ها : ۳۳
۴-۲-۱-ساختار عمومی گالری ها : ۳۳
۴-۲-۲- نورپردازی گالری ها: ۳۴
۴-۲-۳- حرکت و دسترسی گالری ها : ۳۵
۴-۲-۴-آکوستیک : ۳۶
۴-۳-عرصه آموزشی ۳۶
۴-۳-۱-کلاس های تئوری: ۳۶
۴-۳-۲-کلاس های عملی(کارگاه): ۳۷
۴-۴-عرصه ی نمایشی تئاتر : ۳۷
۴-۴-۱- ساختار عمومی فضاهای نمایشی: ۳۷
۴-۴-۲-شکل و انواع مختلف صحنه ی نمایش آمفی تائتر: ۳۷
۴-۴-۳- بررسی فضاهای مورد نیاز برای سالن تئاتر: ۳۹
۴-۴-۳-۱-ورودی: ۳۹
۴-۴-۳-۲- سالن انتظار (سرسرا): ۳۹
۴-۴-۳-۳-شیب سالن نمایش: ۴۰
۴-۴-۳-۴- فضاهای خدماتی پشت سن: ۴۰
۴-۵-استاندارد ها و ضوابط طراحی سینما : ۴۲
۴-۵-۱-سالن انتظار سینما : ۴۲
۴-۵-۲- ورودی سینما: ۴۲
۴-۵-۳-راهروهای سالن نمایش: ۴۲
۴-۵-۴- اتاق پروژکتور وملحقات آن : ۴۳
۴-۵-۵- پرده نمایش فیلم: ۴۴
۴-۶- فضای خدماتی ۴۴
۴-۶-۱- رستوران ۴۴
۴-۶-۱-۱- آشپزخانه: ۴۴
۴-۶-۲- نمازخانه ۴۵
۴-۶-۲-۱- ورودی ها ۴۶
۴-۶-۲-۲-شبستان ها ۴۶
۴-۶-۳- سرویس بهداشتی ۴۶
۴-۶-۴-موتورخانه ۴۶
۴-۶-۵-انبار مرکزی ۴۶
۴-۶-۶-پارکینگ ۴۶
فصل پنجم (مبانی نظری)
۵-۱- موقعیت ۵۵
۵-۲- تصویر ۵۵
۵-۴- نقش معماری داخلی ۵۶
۵-۵- اثرات نور و رنگ ۵۷
۵-۶- طراحی داخلی ۵۸
فصل ششم (طراحی)
۶-۱- کانسپت: ۶۰
۶-۲- روند طراحی ۶۰
۶-۳-حجم مقدماتی ۶۱
۶-۴-پلان های اجرایی ۶۲
۶-۵-تصاویر و پرسپکتیوهای مجموعه ۶۸
منابع و ماخذ ۷۷

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ زیرشاخه های فرهنگ.(آشوری، ۳۶:۱۳۹۳) ۳

شکل ۲-۱ فرهنگسرای اشراق(www.eshragh.farhangsara.ir) 9

شکل ۲-۲-نمایی دیگر از فرهنگسرای اشراق(www.eshragh.farhangsara.ir) 10

شکل ۲-۳ فرهنگسرای ارسباران( (www.arasbaran-farhangsara.ir 10

شکل ۲-۴ فرهنگسرای نیاوران ۱۱

شکل ۲-۵- مجموعه تجاری تفریحی سینمایی باران ۱۳

شکل ۲-۶- مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول(www.arel.ir) 13

۲ -۷- ورودی مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول در پلان(www.arel.ir) 15

۲-۸- نمایی از ورودی مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول(www.arel.ir) 16

شکل ۲-۹- پلان تفکیک فضاهای عملکردی فرهنگسرای دزفول (www.arel.ir) 16

شکل ۲-۱۰- پلان طبقه همکف(www.arel.ir) 17

شکل ۲-۱۱- پلان طبقه همکف(www.arel.ir) 17

شکل ۲-۱۲- سیرکولاسیون حرکتی در فرهنگسرای دزفول(www.arel.ir) 18

شکل ۲-۱۳- نمای بیرونی مجموعه فرهنگی دزفول (www.arel.ir) 19

شکل ۲-۱۴- نمای داخلی مجموعه فرهنگی دزفول ۱۹

شکل ۲-۱۵- نمای داخلی ورودی مجموعه فرهنگی دزفول (www.arel.ir) 20

شکل ۲-۱۶- نمای خارجی از ورودی مجموعه فرهنگی دزفول ۱۹

شکل ۲-۱۷- فروشگاه های مجموعه هنری دزفول ۲۰

شکل ۲-۱۸- رستوران مجموعه فرهنگی دزفول ۲۰

شکل ۲-۱۹- رمپ معلولین در مجموعه فرهنگی دزفول ۲۰

شکل ۲- ۲۰- تماشاخانه مرکزی در مجموعه دزفول ۲۰

شکل ۲-۲۱- نمایی از بادگیرها و پوشش پلکانی مجموعه ۲۱

شکل ۲-۲۲- فضاهای ارتباطی در مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول ۲۱

شکل ۲-۲۳- پردیس سینمایی پارک ملت(www.parsiancad.ir) 21

شکل ۲-۲۴- مسیرهای ارتباطی داخلی پردیس پارک ملت ۲۲

شکل ۲-۲۵- ورودی مجموعه پردیس سینمایی پارک ملت ۲۲

شکل ۲-۲۶- نمایی از بام پردیس سینمایی پارک ملت ۲۲

شکل ۲-۲۷- نمایی از سالن انتظار و راهرو ورودی سالن(www.parsiancad.ir) 23

شکل ۲-۲۸- نمایی از طبقات پردیس سینمایی پارک ملت(www.parsiancad.ir) 23

شکل ۳-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان انار در استان کرمان(برگرفته از سازمان منابع طبیعی انار) ۲۵

شکل ۳-۳- دسترسی های سایت مورد نظر(برگرفته ازgoogle earth،نگارنده) ۲۷

شکل ۳-۴- ابعاد و اندازه سایت(برگرفته ازgoogle earth،نگارنده) ۲۸

شکل ۳-۵- آلودگی صوتی موجود(برگرفته ازgoogle earth،نگارنده) ۲۸

شکل ۳-۶- بررسی بادها و تابش(نگارنده) ۲۸

شکل ۳-۷- جهت گیری و دید مطلوب(برگرفته ازgoogle earth،نگارنده) ۲۹

شکل ۴-۱- نمونه ای از نورپردازی مصنوعی کتابخانه(برگرفته از سایت: www.pooyano.com) 32

شکل ۴-۲-نمونه ای از گالری آثار هنری(برگرفته از سایت: www.arel.ir) 33

شکل ۴-۳- نمونه نورپردازی طبیعی، موزه هنری کیمبل(برگرفته از سایت: www.memarfa..com) 34

شکل ۴-۴- نمونه نور پردازی مصنوعی در گالری ها(برگرفته از سایت: www.arel.ir) 35

شکل ۴-۵- نمونه سالن تئاتر دارای صحنه ایوانی(برگرفته از سایت: www.arel.ir) 37

شکل ۴-۶- سالن تئاتر دارای صحنه میدانی(برگرفته از سایت: www.arel.ir) 38

شکل ۴-۷- نمونه سالن تئاتر دارای صحنه هلالی(برگرفته از سایت: www.arel.ir) 38

شکل ۴-۸-سالن انتظار ،پردیس سینمایی ملت(برگرفته از سایت:www.farsicad.com) 39

شکل ۴-۹-نمونه نورپردازی صحنه(برگرفته از سایت: www.arel.ir) 41

شکل ۴-۱۰- نمونه سالن انتظار سینما(برگرفته از سایت: www.arel.ir) 42

شکل ۴-۱۱- نمونه اتاق کنترل(اتاق پروژکتور) (برگرفته از سایت: www.arel.ir) 43

شکل ۵-۱- فرهنگسرای دزفول ۵۵

شکل ۵-۲-فرهنگسرای خاوران ۵۶

شکل ۵-۳- فرهنگسرای شفق ۵۶

شکل ۵-۴- فرهنگسرای تایچی ۵۸

شکل ۵-۵- مجموعه فرهنگی در باکو ۵۸

شکل ۶-۱-پلان طبقه همکف گودال باغچه،عرصه نمایشی- آموزشی ۶۲

شکل ۶-۲- پلان طبقه اول،عرصه فرهنگی- اداری ۶۳

شکل ۶-۳- پلان طبقه دوم، عرصه خدماتی- تفریحی ۶۴

شکل ۶-۴- پلان زیرزمین، عرصه نمایشی ۶۵

شکل ۶-۵- پلان طبقه اول، عرصه نمایشی ۶۵

شکل ۶-۶- پلان طبقه همکف، عرصه عبادی ۶۶

شکل ۶-۷- بزرگنمایی پلان پارکینگ ۶۶

شکل ۶-۸- برشA-A 67

شکل ۶-۹- برش B-B 67

شکل ۶-۱۰- سایت پلان ۶۸

شکل ۶-۱۱- نمای جنوب شرقی ۶۸

شکل ۶-۱۲- نمای جنوبی ۶۹

شکل ۶-۱۳- نمای جنوب غربی ۶۹

شکل ۶-۱۴- دید پرنده از سمت جنوب سایت ۶۹

شکل ۶-۱۵- دید پرنده از سمت شمال سایت ۷۰

شکل ۶-۱۶- دید پرنده از سمت غرب سایت ۷۰

شکل ۶-۱۷-دید پرنده از سمت شمال شرق سایت ۷۱

شکل ۶-۱۸- دید پرنده از سمت جنوب غرب سایت ۷۱

شکل ۶-۱۹- دید پرنده از سمت جنوب شرق ۷۲

شکل ۶-۲۰- دید انسان از عرصه عبادی و ورودی شمال شرقی ۷۲

شکل ۶-۲۱- دید انسان از ورودی شمال شرقی ۷۳

شکل ۶-۲۲- دید انسان از سمت شرقی مجموعه ۷۳

شکل ۶-۲۳- دید انسان از سمت جنوب غربی سایت، ورودی کتابخانه و بخش اداری ۷۴

شکل ۶-۲۴- دید انسان از سمت جنوب شرقی سایت ۷۴

شکل ۶-۲۵- دید انسان از قسمت رستوران ۷۵

شکل ۶-۲۶- دید پرنده از داخل مجموعه ۷۵

شکل ۶-۲۷- نمایی از ورودی جنوب غربی مجموعه ۷۶

شکل ۶-۲۸- نمایی از ورودی شمال شرقی مجموعه ۷۶

فهرست جدول ها

جدول۲-۱- معرفی فضاهای طبقه همکف(نگارنده) ۱۷

جدول ۲-۲- معرفی فضاهای زیرزمین(نگارنده) ۱۷

جدول ۴-۱- برنامه فیزیکی ۴۷

جدول ۴-۲- مساحت طبقات با ضریب

 ۱-۱مقدمه و پیشگفتار :

فرهنگسرا پنجره ای به دنیای ذوق و زیبایی و ارتقا فرهنگ

بی‌شک هیچ هنری جز معماری در جهان وجود ندارد که با زندگی مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم در هم تنیده شده باشد .«معماری» به عنوان یکی از هنرهای شناخته شده جهان که تلفیق زیبایی از دو عنصر هنر و صنعت را شامل می‌شود در جهان جایگاه بسیار ویژه‌ای را دارد و این مهم در فرهنگ و تمدن ایرانی نیز به خوبی شناسایی و مورد پرورش قرار گرفته است. فرهنگسرا می‌تواند نوجوان و جوان را در شناخت خود و شکوفا شدن استدادهایشان در اجتماع امروز یاری رسانند. لذا ایجاد یک فرهنگسرا که دارای امکانات زیادی از قبیل فرهنگی-تفریحی- ورزشی هنری می‌باشد می‌تواند همچون پلی بر این شکاف باشد. اهمیت و تاثیر فرهنگسراها را در زندگی جوانان نمی توان کوچک شمرد.

گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان یکی از معضلات مهم اجتماعی ، فرهنگی هر جامعه است. باید به این مسئله توجه داشت که پر کردن اوقات فراغت نوجوانان به صورت برنامه ریزی شده ، وسیله ای موثر جهت پرورش قوای جسمانی و فکری آنها و بهترین عامل جلوگیری از بزهکاری می باشد.

پر کردن اوقات فراغت جوانان و برنامه ریزی برای هدایت رفتاری و شکوفا کردن استعداد های خدادادی آن ها ارکان فلسفه وجودی مراکز فرهنگی است . نیازهای جسمی و روانی افراد ایجاب می کند که برنامه ریزی دقیق از طرف دستگاههای ذیربط صورت گیرد تا نسبت به سازندگی و ایجاد فضاهای پرورشی پر جاذبه برای قشر جوان و نوجوان مبادرت گردد. و نیز چون رشد بی رویه شهرهای ایران در سالهای اخیر و در مقابل آن ،عدم رشد متعادل کاربری های خدماتی در این شهرها ، مسائل و مشکلات زیادی را بوجود آورده است. اما برخی مسائل و مشکلات باعث به فراموشی سپرده شدن این امر مهم گردیده است و یا به طور ناقص انجام گرفته اند. برای بالا بردن سطح فرهنگی جامعه و ایجاد فضایی سالم ، پرداختن به مسئله فرهنگ از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و این اهمیت در مناطقی که رشد فیزیکی سریعی دارند به طور حتم چندین برابر خواهد شد.

شهرستان انار دارای جمعیت جوان نسبتا زیادی می باشد و از نظر وجود مکانهای فرهنگی و تفریحی در سطح پایینی قرار دارد. بنابراین گذراندن اوقات فراغت جوانان بسیار مهم می باشد و نیزمکانی که بتوان مورد استفاده جوانان از نظر علمی، فرهنگی، تفریحی قرار بگیرد تقریباً وجود ندارد .

۱-۲- تعاریف

تعریف فرهنگ:

فرهنگ مجموعه ای است پیچیده که در بر گیرنده دانستنیها ، اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات ، قوانین، عادات و هر گونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است فرهنگ عبارت است از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می کند و در عین حال نظام ارتباطی است که جامعه بین افراد برقرار می‌کند.(آشوری،۳۴:۱۳۹۳)

واژه فرهنگ در ادب و زبان فارسی:

واژه فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت » فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء « فره» به معنای پیش و فرا؛ و « هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه « فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند. با مطالعه متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم که واژه ی « فرهنگ» از دوره ی پارسی میانه است که وارد ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد در این زبان وجود نداشت.(آشوری، ۳۶:۱۳۹۳)

تعریف فرهنگسرا :

فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه‌گری، دوزندگی و … فراهم می‌گردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. در ایران تا امروز بیشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شده‌اند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نیز می‌پردازند. بسیاری از فرهنگسراها ویژه‌کار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری متمرکز می‌سازند.

تعریف مجموعه فرهنگی :

مجموعه فرهنگی مکانی فرهنگی فراغتی است .در زندگی امروزی که همگان درگیر فعالیتهای شغلی در محیطی ساختنی و شهری می باشند، آرامش و استراحت جسم و جان بسیار ضروری است البته این حداقل رسیدگی به انسانها است. در این راستا ترتیب و شکوفایی اندیشه ها و استعداد ها جایگاه ویژه ای دارد از این روست که مجموعه فرهنگی به منظور پرورش ذوق و استعداد افراد به خصوص جوانان و محلی برای تغذیه روانی شهروندان در محیطی هنری و همچنین توسعه و نشر ابعاد هنردر زندگی افراد و شناساندن ابعاد گوناگون زندگی بنا می شود.(برگرفته از سایت.www.parsacad.com)

تعریف سینما :

سینما در اصل واژه ای است یونانی به معنای حرکت ، اما در اصطلاح ، سینما ، هنر و فنی است که به کمک یک سری تصاویر متحرک ، پیامی را به مخاطب خود که همان تماشاگر است منتقل می کند.

سینما آخرین هنر و به عبارت دیگر هفتمین هنر است . شش هنر دیگر عبارتند از : تئاتر ، نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری ، موسیقی و … . در این میان سینما تنها هنری است که نه تنها شش هنر دیگر را به خدمت گرفته بلکه به گونه ای توانسته آنها را اعتلا نیز ببخشد. همچنین سینما صنعت ،فن و تکنیک را نیز به خدمت گرفته و در متن خود دارد.

(برگرفته از سایت.(www.cinemae.blogfa.com

۱-۳-بیان مسئله

امروزه چه مشکلاتی گریبانگیر جوامع به ویژه قشر جوان شده است؟ عامل یا عواملی که باعث بروز چنین مشکلاتی برای فرد در جامعه می شود چیست؟ آیا برای کاهش و یا حل اینگونه مسائل و مشکلات تدابیری اندیشیده شده؟

با طرح این سوالات مسئله اصلی را می توان اینگونه بیان کرد : امروزه نقش فضای شهری یا به عبارتی فضایی که در آن تعاملات اجتماعی شهروندان شکل میگیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقاء می یابد، در شهرهای کوچک بسیار نادیده گرفته شده که این امر پیامدهایی گاه ناگوار در پی دارد.

امروزه در شهرهایی مانند انار ضرورت ایجاد فضاهای تفریحی، فرهنگی و سینمایی برای خانواده ها به ویژه جوانان به خوبی احساس می شود.نبود اینگونه فضاهای شهری ممکن است باعث ایجاد آسیب هایی گاه جبران ناپذیر مانند: اعتیاد جوانان ، مهاجرت شهروندان به شهرهای اطراف برای دریافت امکانات رفاهی و فرهنگی ، تعاملات اجتماعی ضعیف ، عدم ارتقاء فرهنگ و مشکلاتی از این قبیل شود.

سیاست فرهنگی نظام اسلامی نیز درخصوص اوقات فراغت بر مبنای زمینه سازی جهت گذران مطلوب، مفید و سازنده آن و هدایت فکری و عملی و بارورسازی اوقات زندگی است. لذا فراغت در نظام ارزشی اسلام جنبه فرهنگی و دینی داشته و از صورت تفریح و سرگرمی صرف خارج است. زمان فراغت، زمان رشد و شکوفایی استعدادها، تقویت روحیه، مشارکت فعال فرهنگی و اجتماعی و زمان خودسازی در عین کسب نشاط پایدار، شادابی، طراوت و کارایی و رفع خستگی فکری و روانی در زندگی فردی و جمعی است. لذا ضروری است تا جوامع آگاه با اجرای سیاستهای مناسب و سنجیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایجاد تسهیلات و خدمات، فراهم کردن فضاها و محیط های مناسب فرهنگی و ورزشی، اتخاذ روشهای تشویق آمیز و … ، از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگیری کرده و به باروری آن کمک نمایند و از این راه بر غنای علمی و فرهنگی جامعه بیفزایند.

 ۱-۴-اهمیت موضوع

بنا به تعاریف و مطالب مطرح شده به میزان اهمیت وجود اینگونه مراکز و مجموعه ها و تآثیراتی که بر رشد و ارتقاء فرهنگ و تعاملات اجتماعی افراد در جامعه می گذارند پی می بریم. اما نکته ای که حائز اهمیت است و باید در نظر داشت این است که نادیده گرفتن این مسائل و نبود چنین فضاهای شهری به ویژه در شهرستان ها می تواند ناهنجاری ها و مشکلاتی گاه جبران ناپذیر  را به دنبال داشته باشد.

شهرستان انار از توابع استان کرمان است که قدمتش بر اساس آثار باستانی موجود به قبل از دوره اسلام می‌رسد. در شهرستان انار با توجه به جمعیت ۴۰۰۰۰نفری و نیروی جوان و مستعد ،لزوم ایجاد مجموعه ای واحد برای گذران اوقات فراغت و ترویج فرهنگ و تعاملات اجتماعی بیشتر به شدت احساس می شود.

از آنجا که مکان‌های فرهنگی و هنری در شهرستان ها می‌تواند علاوه بر افزایش حجم فعالیت‌های فرهنگی و هنری در توسعه فکر، اندیشه و جذب علاقمندان به ویژه جوانان بسیار موثر واقع شود ، از این رو بر آن شدم مجموعه ای تحت عنوان مجموعه فرهنگی، تفریحی و سینمایی انار طراحی کنم به امید آنکه این مجموعه بتواند بخشی از نیازهای شهروندان به ویژه جوانان اناری را برطرف کند.

بطور کلی هدف از طراحی چنین مجموعه هایی علاوه بر گذران اوقات فراغت، برقراری ارتباط و تعاملات اجتماعی نیز هست. از آنجا که روش طراحی فرم گرا برای بناهایی مانند سینما، تئاتر و فرهنگسرا مناسب تر است بهتر دیدم فرم کلی بنا را با توجه به همجواری سایت مورد نظر با ارگ تاریخی انار از خود ارگ اقتباس کرده و متناسب با فرم ارگ و همچنین در راستای رفع نیازهای مراجعه کننده و متناسب با عملکرد بنا طراحی انجام شود تا بتوانیم قدمی را برای رسیدن به یک محیط فرهنگی و رفاهی مطلوب برداریم.

سعی بر آن است با طراحی حجمی با خطوط ساده اما زیبا به لحاظ بصری امکان بهره مندی مناسب را برای شهروندان فراهم آورده و آسیب های ناشی از کمبود اینگونه فضاها را کاهش دهیم. همچنین با پلانی ساده و متفکرانه به لحاظ روابط فضاهای داخلی رفاه حال استفاده کنندگان را به طریقی مطلوب فراهم آوریم تا بتوانند از حداکثر امکانات فرهنگی و رفاهی داخل مجموعه استفاده کنند.(نگارنده)


بخشی از منابع

 آشوری، داریوش، ۱۳۹۳، کتاب فرهنگ، انتشارات آگه.

سرمدنهری، امیر، ۱۳۹۱،کتاب اطلاعات معماری نویفرت، انتشارات آذر.

زاهدی، علی، ۱۳۸۷،مجموعه فرهنگی آموزشی نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

نسب عبداللهی، علیرضا، ۱۳۹۲،کتاب تاریخ انار، نشر نوید شبراز.

۸۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۲۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه الگوریتم FLB؛ پروژه ...


10000 تومان 0 ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
s

مقاله رابطه سبک های دلبستگی ...


15000 تومان 0 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

پایان نامه تأثير سطح مهارت ...


10000 تومان 1 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

مقدمه و نحوة تحقيق بعد از ...


10000 تومان 0 ۷ دی ۱۳۹۵

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -