.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسش‌نامه خواندن و توانایی علمی و شناختی

پرسش‌نامه خواندن و توانایی علمی و شناختی

با هماهنگی بااساتید وکارشناسان اختلالات یادگیری در سازمان آموزش و پرورش استثنایی و ترجمه‌ی پرسشنامه‌ی اختلالات زبان‌پریشی و خواندن، پرسشنامه‌ای تدوین شد. پرسشنامه شامل مهارت‌های واج‌شناسی، الفبا، رمزگشایی و شناخت کلمه، بلاغت و روانی کلام، درک مطلب، دستخط و املاء و دقت و توجه می‌باشد.

مهارت واج‌شناسی شامل:

ـ توانایی تشخیص و تولید و قافیه‌بندی کلمه

ـ توانایی تشخیص صدای اول در کلمه

ـ توانایی تشخیص صدای وسط در کلمه

ـ توانایی تشخیص صدای آخر در کلمه

ـ توانایی بخش کردن کلمات یک بخشی

ـ توانایی بخش کردن کلمات دو بخشی و چند بخشی

ـ توانایی ساختن کلمه با بخش‌های شنیده شده می‌باشد.

مهارت تولید و خواندن حروف الفبا شامل:

ـ توانایی به یاد آوردن اسم حروف الفبا

ـ توانایی تولید صدای حروف الفبا

ـ توانایی خواندن ترکیبها

مهارت رمزگشایی و شناخت کلمه شامل:

ـ صداکشی کلمات ناآشنا

ـ صداکشی کلمات آشنا

ـ توانایی خواندن کلمات یک بخشی

ـ توانایی خواندن کلمات چند بخشی

مهارت بلاغت و روایی کلام شامل:

ـ خواندن متن تکراری

ـ خواندن متن جدید

ـ سرعت خواندن

ـ توجه به علائم نگارشی

مهارت درک مطلب شامل:

ـ بیان معنی لغات

ـ جمله‌سازی با لغات

ـ پاسخ به سؤالات متن

ـ اجرای دستورالعمل کتبی با پانتومیم

ـ جمله‌سازی با کلمات بهم ریخته

ـ درک مفهوم تشابهات و تمثیل‌ها

ـ چیستان

ـ لطیفه

مهارت دستخط و املاء شامل:

ـ سریع نوشتن حروف

ـ سریع نوشتن ترکیبها

ـ تجزیه کردن کلمات

ـ ترکیب کردن

ـ توالی ۵-۳ کلمه در حافظه و بازخوانی هنگام نوشتن

درمجموع ۶ خرده مقیاس قبل و بعد از مداخله سنجیده می‌شود و روش نمره‌گذاری به صورت سه گزینه هرگز، به ندرت، اغلب بوده است.

ومقیاس‌های«توانایی علمی وشناختی»و «توجه و تمرکز» با خرده مقیاس‌های ذیل به صورت دو گزینه بلی و خیر قبل و بعد از مداخله سنجیده شده‌اند:

توانایی علمی و شناختی با خرده مقیاس‌های:

ـ توانایی ذهنی بالاتر یا برابر همسالان

ـ توانایی لازم در محاسبات ریاضی

ـ توانایی لازم در مهارت‌های استدلال زبان

ـ درک تفاوتها و شباهتها

ـ توانایی خواندن مانند همسالان

ـ توانایی نوشتن املاء مانند همسالان

ـ توانایی راه‌حل‌های مناسب در موقعیت فرضی

و مقیاس توجه و تمرکز با خرده مقیاس‌های:

ـ توانایی سازماندهی مواد آموزشی مانند همسالان

ـ با عوامل حواسپرتی، حواسش پرت می‌شود

ـ توانایی توجه داشتن در ارائه پاسخ به سؤالات

ـ انجام امور با دقت و سرعت لازم

 

۷۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

این پرسشنامه توسط شهیم ویوسفی ...


6000 تومان 9 13 ژانویه 2019

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -