.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری مهارت های خودآگاهی (پیشینه پژوهشی) پایان نامه مهارت های خودآگاهی

مبانی نظری مهارت های خودآگاهی (پیشینه پژوهشی) پایان نامه مهارت های خودآگاهی

فهرست

مهارت خودآگاهی

 ۱-۴-۲- تعریف خودآگاهی

  ۲-۴-۲-خودآگاهی، مدیریت کردن هیجان ها

۳-۴-۲-ضرورت خودآگاهی

۴-۴-۲-افزایش خود آگاهی از طریق مواجه با خود باعث آزادی تو میشود.» سقراط سوئیوان[۱] (۱۹۵۳) عنوان کرد که شخصیت ما دارای سه بخش

۶-۴-۲-برخی عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی

۵-۴-۲-کاربرد های خود آگاهی

۸-۴-۲-سازه های خود آگاهی

۹-۴-۲-اجزا خود آگاهی

۷-۴-۲-جنبه های خود

خود اجتماعی

  خود معنوی:

 خود واقعی :

خود برای دیگران

۲-۹-۴-۲-شناخت توانایی ها و مهارت های خود

 الف) شناخت توانمندی ها و استعدادها

الف – شناخت ویژگی های جسمانی

ب) شناخت ویژگی های هیجانی یا احساسی

  ۱-۹-۴-۲-شناخت ویژگی ها

ج) شناخت ویژگی های رفتاری

۳-۹-۴-۲-شناخت نقاط ضعف خود

۴-۹-۴-۲-شناخت افکار

ب) شناخت پیشرفت ها و موفقیت ها

۱-۱۰-۴-۲-پنجره جوهری

۵-۹-۴-۲-شناخت باورها و ارزش ها خود

۱۰-۴-۲-روشهایی برای دستیابی به خود آگاهی

۲-۱۰-۴-۲-نظریه تحلیل رفتار متقابل

۵-۲-پیشینه پژوهش

۱-۵-۲-پیشینه داخلی

منابع فارسی

[۱] – Soeevan.

۴-۲-مهارت خودآگاهی

آگاهی از خود و خصوصیات مختلف خود، به انسان کمک می کند با توانایی ها وضعفها و سایر خصوصیت خود آشنا شود. این خودآگاهی به شخص نشان میدهد که چگونه می تواند احساس های خود را بشناسد، از وجود آنها آگاه شده و در زمان لازم آنها را کنترل کند.

خودآگاهی موجب شناخت نیاز افراد ویافتن راه مناسب برای مواجهه با آنها میشود. همچنین اهداف زندگی را مشخص تروواقع بینانه تر نشان میدهد وارزش واقعی افرادو مسائل پیرامونشان را نمایان می سازد. خودآگاهی فرآیند سالم هویت یابی را برای انسان سهل تر می نماید، به زندگی اوآرامش میدهد و احساس رضایت مندی اش را رونق می بخشد. خودآگاهی، تضمین کنده استحکام وجود فرد در هنگام بزرگسالی است. به جز اینها خودآگاهی، شناخت و تنظیم احساسات، اهداف و برنامه زندگی، تفریح و سرگرمی ها، توانایی ها، ضعف ها، ارزش ها، مسئولیت های شناخت فرهنگ، مذهب، علایق و آرزوها و استعدادها را به دنبال دارد. نوع خودآگاهی ها، پیش بینی کننده احساس رضایت ما ازخودمان وزندگی است.احساس نارضایتی از خود، نشانه ای است که به فرد هشدار میدهد که نیازمند تغییر است. خودآگاهی، توانایی شناخت خود و آگاهی ازخصوصیت ها، نقاط قوت و قابل بهبود، توانایی ها و ناتوانی ها است. (خیابانی، ۱۳۸۰)

 ۱-۴-۲- تعریف خودآگاهی

اکثر انسان ها در مورد ویژگی های کلی و عمومی خود از جمله سن، جنس، نام خانوادگی، تحصیلات و … خود صحبت می کنند و از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری خود اطلاعات کافی ندارند، به عنوان مثال، نمیدانند که چه کارهایی را خوب می توانند انجام دهند، چه ویژگی های خوب و مثبتی دارند؟ به چه علت مهربان هستند؟ چه چیزهایی آن ها را ناراحت می کند؟ چه ویژگی های منفی اخلاقی دارند؟ نیازهای واقعی شان کدامند؟ و

انسانها در زندگی به دنبال کسب دانش و کشف حقیقت امور مختلف هستند. تا در آن زمینه ها دانا عمل کنند ولی متأسفانه در کشف چگونگی احساسات، افکار، عقاید و ارزشهای خود کمتر تلاش کرده اند. به طوریکه در کنترل و اداره هیجانات، رفتارها و استرس زندگی برخوردارند و این امر می تواند موجبات رنج آنها را فراهم کند.

خودآگاهی پیش شرط وشرط ضروری،رشد وشکوفایی توانایی ها واستعدادهای روانی، موفقیت های تحصیلی و شغلی و روابط بین فردی مؤثر است و به وضوح می توان گفت خوداگاهییکی از مهارت های اساسی زندگی است که در سازگاری با محیط در حال تغییر، به ما کمک می کند و شانس ما را برای موفقیت در زندگی افزایش میدهد.

خودآگاهی، مهارتی است که به ما کمک می کند تا بتوانیم شناخت بیشتری در موردخودمان، خصوصیت ها،نیازها، خواسته ها،اهداف، نقاط قوت، نقاط بهبود، احساس ها، ارزش ها وهویت خودمان بیابیم. (دهستانی، ۱۳۸۷)

بوندکر[۱] (۱۹۹۲)، خودآگاهی از شاخه ای از دانش میداند که افراد در مورد آنچه در دنیا به آن عمل می کنند و در پاسخ به پرسش من کیستم؟ ساخته اند.

خودآگاهی از نظر دید روان شناسی اجتماعی تجربی، توانایی ارگانیسم انسانی در توجه داشتن به خود به عنوان موضوع اندیشه است. وقتی دقت بر خود تمرکز می باہد، فرد در حال آگاهی بر خود است زیرا میتواند رفتار وویژگیهای شخصی خود را زیر بررسی داشته باشد. خودآگاهی یکی از عوامل هوش عاطفی است که توسط گلمن در مدل خوشه ای پنجگانه عاطفی در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است و شامل خودآگاهی عاطفی، خودارزیابی، اعتماد به نفس است. (به نقل از نوری ۱۳۸۳)

مک گرا (۱۹۸۷)، می گوید:

این کیفیت از آگاهی شبیه همان چیزی است که فروید آن را به عنوان توجه سیال همسان توصیف کرده است وآن را به روانکاوان توصیه می کند، چنین توجیهی هر آنچه را که از حوزه آگاهی عبور می کند با بیطرفی می پذیرد و همچون ناظری علاقمند و خنثی عمل می کند. برخی روانکاوان آن را مشاهده خود نامیده اند. خودآگاهی مستلزم برانگیختگی قشر کورتکس، به ویژه مناطق مربوط به زبان است که احساسات برانگیخته شده را مورد شناسایی قرار داده ونامگذاری می کنند. اما خودآگاهی به معنای توجهی نیست که به دنبال احساسات کشیده میشود و هر آنچه را که درک می شود بزرگنمایی کرده و نسبت به آن واکنش افراط امیز نشان میدهد.

به عنوان مثال بین حالت «خشم شدید نسبت به کسی» و این حس درونی که «این خشم است که دارم ابزار می کنم» تفاوت هست. اما از زاویه مکانیزم عصبی آگاهی، این تغییر ظریف در فعالیت ذهنی انسان احتمالا نشان میدهد که مدارهای تنو کورتیکال به طور فعال در حال کنترل احساس خشم هستند و این نخستین گام در کسب کنترل های بعدی است. خوداگاهی به طور خلاصه به طور فعال در حال کنترل احساس خشم هستند و این نخستین گام در کسب کنترل۔ های بعدی است. خودآگاهی به طور خلاصه به معنی «آگاه بودن از خلق و خوی خویشتن، همچنین اندیشه هایی است که راجع به این خلق و خو داریم « خودآگاهی می تواند نوعی نگرش وتوجه بی طرفانه به حالت درونی باشد» .

[۱] -Bondker

۱۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری کار گروهی 2-1-  تولید ...


20000 تومان 2 ۶ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری تاب آوری، پیشینه ...


18000 تومان 1 ۵ مهر ۱۳۹۷
s

مبانی نظری سبک شناسی کشف ...


25000 تومان 1 ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -