.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۹)

کاملترین نسخه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ۱۹۸۹

مقیاس بهزیستی روانشناختی توسط ریف(۱۹۸۹)طراحی شده است . فرم اصلی این پرسشنامه دارای ۱۲۰ ماده می باشد ولی در بررسی های بعدی فرم های کوتاه تر ۸۴ ماده ای،۵۴ ماده ای و ۱۸ ماده ای نیز پیشنهاد گردید (سفیدی و فرزاد،۱۳۹۱).

نحوه نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه : این مقیاس ۱۸ گویه دارد و بر اساس لیکرت شش درجه ای از ۱(کاملا مخالفم)تا۶(کاملا موافقم)نمره گذاری می شود،حداقل نمره قابل کسب در این مقیاس ۱۸ و حداکثر نمره ۱۰۸ می باشدودارای ۶مولفه ۳ سوال و یک نمره کل می باشد.در این مقیاس،سوالات ۳،۴،۵،۹،۱۰،۱۳،۱۶،۱۷به صورت معکوس نمره گذاری می شودو بقیه سوالات به صورت مستقیم نمره گذاری می شود(سفیدی و فرزاد،۱۳۹۱).

مولفه های پرسشنامه : فرم ۱۸ سوالی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف یک متغییر چند بعدی است و شامل ۶ مولفه می باشد:

۱-پذیرش خود:یعنی نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته (سو.الات ۲،۸،۱۰).

۲-روابط مثبت با دیگران:احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها(سوالات۳،۱۱،۱۳)

۳-خودمختاری یا استقلال:احساس استقلال و اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها(سوالات۹،۱۲،۱۸)

۴-تسلط بر محیط:حس تسلط بر محیط،کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون(سوالات۱،۴،۶).

۵-زندگی هدفمند:هدف در زنگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته ی او معنادار است(سوالات ۵،۱۴،۱۶)

۶-رشد فردی:احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد بالقوه است(سوالات۷،۵،۱۷)(سفیدی و فرزاد،۱۳۹۱).

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه وسواس فکری عملی فوا ...


5000 تومان 0 ۲ تیر ۱۳۹۸
s

پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و ...


3000 تومان 0 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

پرسشنامه پذیرش فناوری TAM گاردنر ...


6000 تومان 1 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -