.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان دبستانی شهیم و یوسفی ۱۳۷۸

این پرسشنامه توسط شهیم ویوسفی درسال۳۷۸ ساخته‌شده و دارای ۲۴ سؤال می‌باشد.  که  توسط والدين كودك(ترجيحامادر)نمره گذاري وتكميل ميگردد.والدین حدود۲۰ دقیقه با توجه به رفتار های فرزندان  دردوازده ماه گذشته می توانند به پرسشها پاسخ دهند.

روش نمره گذاري بدين ترتيب است :

این پرسشنامه  بر روی طیف لیکرت سه درجه‌ای (هرگز(۰)، بعضی اوقات (۱)، بیشتر اوقات (۲) نمره گذاری می‌شوند.اگر عبارتي در مورد فرد صدق ميكند و بيانگر رفتار كودك است دور عدد (۲)در مقابل شماره مربوط به آن ماده خط كشيده شود. اگر عبارت فقط تا حدي درباره رفتار كودك معرف مي­باشد دور عدد (۱) و اگر ماده مذكور اصلا درباره رفتار كودك صادق نيست دورعدد (۰) خط بكشيد.

به اين ترتيب عدد (۲) بيانگر اختلال رفتاري آن ماده مخصوص بوده و حاكي از اين مطلب است كه كودك مورد نظر علامت اختلال را به‌طور كامل داردو عدد(۱) به اين معني است كه آن ماده خاص تاحدودي درباره كودك صدق ميكندوعدد (۰)  نشانه عدم وجود علامت اختلال رفتاري بوده و حاكي از اين موضوع است كه آزمودني مشمول موضوع آن عبارت نمي شود و اصلا علايم اختلال رفتاري در او مشاهده نمي شود

 پرسشنامه،دارای چهارخرده مقیاس نقص توجه(سؤالات: ۱، ۲، ۴، ۵، ۷، ۱۶، ۱۹)، ترس (سؤالات: ۸، ۱۷، ۱۸،۲۰)، رفتار اجتماعی (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۱، ۲۲، ۲۳) و پرخاشگری (۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۴) است که سؤالات رفتار اجتماعی به‌طور معکوس نمره گذاری می‌شوند. نمره کل از مجموع نمرات خرده مقیاس‌ها حاصل می‌شودکه هر چه نمرات بیشتر باشند، میزان مشکلات رفتاری کودک بیشتراست.روایی سازه پرسشنامه باتحلیل عوامل موردتائیدقرارگرفته است وپایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با ۸۰/۰ برآورد شده است (شهیم و یوسفی، ۱۳۷۸).

۶۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل ...


5000 تومان 0 ۵ تیر ۱۳۹۷
s

دانلود پرسشنامه دوستی های متقابل ...


5000 تومان 1 ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
s

پرسشنامه اخلاق کسب و کار ...


2000 تومان 0 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -