.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه مديريت زمان (عارفی ۱۳۸۸) ۴۰ سوالی

پرسشنامه مديريت زمان (عارفی ۱۳۸۸)

پرسشنامه عارفی (۱۳۸۸) يك ابزار ۴۰ سوالي با مقياس ليكرت ۵ درجه اي است كه براي اندازه گيري مهارت هاي مربوط به مديريت زمان ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۶ مولفه می باشد.

۱٫هدف گذاری{۴،۳،۵،۳۰،۴۰}

۲٫اولویت بندی اهداف و فعالیت ها{۴،۶،۱۹،۲۹،۲۸،۳۱،۳۹}

۳٫برنامه ریزی عملیات{۲،۷،۹،۱۰،۱۸،۲۳،۲۴،۲۶،۲۷}

۴٫تفویض اختیار{۱۱،۱۲،۱۳،۲۲،۲۵،۳۲}

۵٫مدیریت ارتباطات{۸،۱۴،۱۵،۱۷،۲۰،۲۱،۳۳،۳۴،۳۶}

۶٫مدیریت جلسات{۱۶،۳۵،۳۷،۳۸}

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -