.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه سلامت روان گلد برک وهیلر (۱۹۷۰) ۲۸ سوالی

پرسشنامه سلامت روان گلد برک وهیلر (۱۹۷۰) ۲۸ سوالی

سلامت رواني نمره اي است كه آزمودني از پرسشنامه «‏GHQ‏ » گلدبرگ و هيلر ۱۹۷۰ مي گيرد و موارد زير را ‏مي سنجد : ‏

سلامت جسماني : نمره اي است كه آزمودني از سؤالهاي ۱ تا ۷ پرسشنامه ‏GHQ‏ بدست آورده است.

اضطراب : نمره اي است كه آزمودني از سؤالهاي ۸ تا ۱۴ پرسشنامه ‏GHQ‏ بدست آورده است .‏

نارسا كنش وري اجتماعي : نمره اي است كه آزمودني از سؤالهاي ۱۵ تا ۲۱ پرسشنامه ‏GHQ‏ بدست آورده است ‏‏.‏

افسردگي : نمره اي است كه آزمودني از سؤالهاي ۲۲ تا ۲۸ پرسشنامه ‏GHQ‏ بدست آورده است.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه رضایت شغلی آندروز و ...


4000 تومان 2 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
s

دانلود پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره ...


5000 تومان 0 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -