.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه سخت‌رویی کوباسا

دانلود پرسشنامه سخت‌رویی کوباسا

پرسشنامه سخت رویی توسط کوباسا و همکارانش در سال ۱۹۷۹ برای اندازه گیری سخت رویی از مقیاس بررسی دیدگاه‌های شخصی تهیه و تنظیم شده است. این مقیاس یک پرسشنامه ۴۹ آيتمی است که سه خرده آزمون را در بر می گیرد. نمره‌ها سه مؤلفه تعهد(۱۶مورد)، كنترل (۱۷مورد) و چالش(۱۷ مورد) را می سنجند. این پرسشنامه در ایران توسط قربانی (۱۳۷۳) ترجمه و روایی صوری و محتوایی آن محاسبه شده و در موارد لازم، اصلاحات به‌عمل آمده است. مطالعه قربانی نشان داد که ضریب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه ۷۰/۰، ۶۲/۰ و ۶۲/۰ است و این ضریب برای کل صفت سخت‌رویی ۷۵/۰ محاسبه شده است. نمره‌گذاری بر اساس مقیاس لیکرت شکل گرفته که دامنه‌ای از ۰(اصلاً درست نیست) تا ۳(کاملاً درست است) دارد. نمرات ۳۹ ماده آن به‌صورت وارونه نمره‌گذاری می‌شود و برای هر یک از ۳ خرده مقیاس، نمره جداگانه ارایه مي‌گردد و میانگین غیر وزنی این سه مقیاس به‌عنوان نمره کل سخت‌رویی محسوب می‌شود.

مبانی نظری سخت رویی (پیشینه پژوهشی سخت رویی) فصل دوم پایان نامه

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

آزمون هوش آربی کتل مقیاس ...


6000 تومان 33 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

دانلود پرسشنامه رضايت جنسي هادسون ...


3000 تومان 7 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
s

دانلود پرسشنامه 5 عاملی ذهن ...


3000 تومان 4 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
s

دانلود پرسشنامه پرخاشگري در كودكان ...


3000 تومان 0 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -