.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه جو روانی-اجتماعی کلاس فریزر، گیدینگز و مک روبی ۱۹۹۵

پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس فریزر، گیدینگز و مک روبی ۱۹۹۵

پرسشنامه ۲۰ سوالی جو روانی-اجتماعی کلاس فریزر، گیدینگز و مک­روبی[۱] (۱۹۹۵) با هدف سنجش جوروانی-اجتماعی کلاس طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۴ خرده مقیاس زیراست: ۱٫ برخورد اصطکاک: میزان ناهماهنگی یا رفتار نادوستانه دانش آموزان با یکدیگر است،گویه های:۳-۷-۱۱-۱۵-۱۹؛ ۲٫ همبستگی یا یکپارچگی: میزان وابستگی شاگردان به یکدیگروبه کلاس است،گویه های:۱-۵-۹-۱۳-۱۷؛۳٫ انضباط یا تکلیف مداری: دانش آموزان تاچه اندازه تکلیف های درسی خود را به موقع و کامل انجام می­دهند، گویه های: ۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰؛ ۴٫­رقابت که نشان­دهنده میزان رقابت میان دانش آموزان است، گویه های: ۲-۶-۱۰-۱۴-۱۸٫ پاسخ­دهی به سوالات با روش لیکرت سه درجه­ای هرگز=۰، گاهی=۱ و همیشه=۲ نمره­گذاری می­شود. نمره بین ۲۰ تا ۳۰  بیانگر جو روانی-اجتماعی کلاس مختل، نمره بین ۳۰ تا۴۰ بیانگر جو روانی-اجتماعی متوسط و نمره بالاتر از ۴۰ بیانگر جو روانی کلاس مطلوب است.

[۱] Freezer, Giddings & McRobei

مبانی نظری جو روانی اجتماعی کلاس

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه انگیزش خودتعیین گری دسی ...


2500 تومان 2 ۶ فروردین ۱۳۹۸
s

پرسشنامه رضایت شغلی آندروز و ...


4000 تومان 2 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -