.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)

فراشناخت به دانش یا کنترل بر تفکر و فعالیت‌های یادگیری گفته می‌شود که از طریق تعدیل حل مسئله اجتماعی بر فعالیت‌های جسمی و ذهنی اثر می‌گذارد. فراشناخت به شکل فرآیند تفکر درباره تفکر تعریف شده است. برخی پژوهشگران عقیده دارند که فراشناخت به عنوان دانش فرد در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی خود و هر چیز دیگری که به این فرآیندها مربوط باشد، تعریف شده است. به اعتقاد فلاول فراشناخت دانش یا فرآیندی شناختی است که در ارزیابی و بازبینی یا کنترل شناخت مشارکت دارد و عملکرد شناختی را تنظیم می‌کند. فراشناخت مفهومی چند وجهی است که در برگیرنده باورها، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می‌کند. باورهای فراشناختی چارچوبی را فراهم می‌کند تا بفهمیم که چگونه سطوح چندگانه شناخت، رفتار و اجزای آن به نحوی پویا در تداوم و تغییر اختلال در تعامل هستند. مشخص شده است که باورهای فراشناختی در برخی از اختلالات نقش دارند. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)

نسخه اولیه پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30) که دارای ۶۵ ماده بود توسط کارترایت هاتون و ولز در سال ۱۹۹۷ ساخته شد. با توجه به زیاد بودن تعداد ماده‌ها، در سال ۲۰۰۴ نسخه ۳۰ ماده‌ای این پرسشنامه توسط ولز و کارترایت هاتون ساخته شد. فرم کوتاه با نام پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30) همانند فرم اصلی دارای ۵ زیرمقیاس است که عبارتند از: مهارناپذیری و خطر، باورهای مثبت درباره نگرانی، وقوف شناختی یا خودآگاهی شناختی، اطمینان به حافظه یا اطمینان شناختی  و نیاز به مهار افکار. این پرسشنامه در یک طیف چهار درجه‌ای از موفق نیستم تا خیلی موافقم نمره‌گذاری می‌شود.

نمره گذاری پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)

همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره‌گذاری هر عبارت، پنج زیرمقاس نیز قابل محاسبه است.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -