.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پرسشنامه‌ی مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی (۲۶ گویه ای)

پرسشنامه‌ی مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی

برای بررسی واندازه‌گیری مهارت‌های ادراکی حرکتی دانش‌آموزان نارساخوان پرسشنامه‌ای مدون وجود نداشت وپژوهشگربا استفاده از تجربیات ونظرات سرگروه‌های آموزشی و کارشناسان اختلالات یادگیری درسطح استان و اساتید و متخصصین نوروسایکولوژی به تدوین پرسشنامه‌ای باعناوین ذیل پرداخت: تعادل وتوازن، هماهنگی چشم و دست و چشم و پا، آگاهی فضایی، ادراک دیداری و حافظه بینایی، ادراک و حافظه شنیداری، یکپارچگی حسی که هر کدام خرده مهارت‌هایی را برای ارزیابی دربر می‌گرفتند.

مقیاس تعادل و توازن با خرده مقیاس‌های:

ـ حرکت روی تخته تعادل

ـ حرکت روی لبه‌ی جدول

ـ ایستادن روی یک پا

ـ لی‌لی رفتن

مقیاس هماهنگی چشم و دست و چشم و پا با خرده مقیاس‌های:

ـ جا زدن میله‌های رنگی

ـ مرتب کردن میله‌های رنگی

ـ توپ و راکت

ـ توپ و مینی بسکتبال

ـ عبور از نردبان زمینی با لی‌لی

ـ ضربه زدن با توپ به کلمات روی دیوار

مقیاس آگاهی فضایی با خرده مقیاس‌های:

ـ تشخیص جهت

ـ حرکت به جهت با دستورالعمل

ـ خواندن علائم جهت‌یابی

ـ حرکت به سمتی که خواسته شده است

مقیاس ادراک و حافظه بینایی با خرده مقیاس‌های:

ـ پیدا کردن شکل در زمینه شلوغ

ـ توالی و حافظه بینایی

ـ کامل کردن شکل ناقص

ـ تشخیص سایه اشکال

مقیاس ادراک و حافظه شنیداری با خرده مقیاس‌های:

ـ تشخیص صدای اول کلمات

ـ تشخیص صدای آخر کلمات

ـ تشخیص کلمات هم آوا

ـ توالی و حافظه شنیداری

مقیاس یکپارچگی حسی با خرده مقیاس‌های:

ـ طناب زدن

ـ حرکت پروانه

ـ کامل کردن پازل

ـ دوچرخه‌سواری

که با نمره‌گذاری بلی ـ خیر، قبل و بعد از مداخله انجام شده است.

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit


دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -