.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه رقابت پذیری در زنجیره تامین

پایان نامه رقابت پذیری در زنجیره تامین

مقدمه

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كيفيت بالا و خدمت رسانى سريع، موجب افزايش فشارهايى شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمى‌توانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و توليدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دستيابى به مزيت يا مزاياى رقابتى با هدف كسب سهم بيشترى از بازار است. بر اين اساس، فعاليت‌هاى نظير برنامه ريزى عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزى محصول، خدمت نگهدارى كالا، كنترل موجودى، توزيع ، تحويل و خدمت به مشترى كه قبلا همگى در سطح شركت انجام مى شده اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا كرده است. مسئله كليدى در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامى اين فعاليت‌ها است. مديريت زنجيره تامين  (SCM ) پديده‌اى است كه اين كار را به طريقى انجام مى‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت کنند.
در حالت كلى زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل مى‌شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و به وسيله جريان‌هاى مواد، اطلاعات و جريان‌هاى مالى به يكديگر مربوط مى‌شوند. اين سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هايى باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايى و يا خدماتى چون توزيع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى توليد مى‌كنند. حتى خود مصرف كننده نهايى را نيز مى‌توان يكى از اين سازمان‌ها در نظر گرفت

تعريف مديريت زنجيره تامين

تعاريف مختصر و جامعى كه مى توان از زنجيره تامين و مديريت زنجيره تامين ارايه داد، عبارت‌اند از:
زنجيره تامين: زنجيره تامين بر تمام فعاليت‌هاى مرتبط با جريان و تبديل كالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحويل به مصرف كننده نهايى و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود. به طور كلى، زنجيره تامين زنجيره‌اى است كه همه فعاليت‌هاى مرتبط با جريان كالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كالاى نهايى به مصرف كننده را شامل مى شود. درباره‌ى جريان كالا دو جريان ديگر كه يكى جريان اطلاعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است نيز حضور دارد. (LAUDON & LAUDON 2002)
مديريت زنجيره تامين : مديريت زنجيره تامين بر يكپارچه سازى فعاليت‌هاى زنجيره تامين و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها از طريق بهبود در روابط زنجيره ، براى دستيابى به مزيت رقابتى قابل اتكا و مستدام مشتمل مى‌شود. بنابراين، مديريت زنجيره تامين عبارت است از فرايند يكپارچه سازى فعاليت‌هاى زنجيره تامين و نيز جريان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طريق بهبود و هماهنگ سازى فعاليت‌ها در زنجيره تامين تــــوليد و عرضه محصول (LAUDON&LAUDON 2002).
بنابراين براى بررسى يك سازمان منحصر به فرد در چارچوب اين تعاريف، بايد هر دو شبكه تامين كنندگان و كانال‌هاى توزيع در نظر گرفته شوند. تعريف ارايه شده براى زنجيره تامين، موضوعاتمديريت سيستم‌هاى اطلاعات، منبع‌يابى و تداركات، زمان‌بندى توليد، پردازش سفارشات، مديريت موجودى، انباردارى و خدمت به مشترى را در بر مى‌گيرد.
براى مديريت موثر زنجيره تامين ضرورى است كه تامين كنندگان و مشتريان با يكديگر و در يك روش هماهنگ و با شراكت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با يكديگر كار كنند. اين امر يعنى جريان سريع اطلاعات در ميان مشتريان و عرضه كنندگان، مراكز توزيع و سيستم‌هاى حمل و نقل كه بعضى از شركت‌‌ها را قادر مى سازد كه زنجيره‌هاى عرضه بسياركارايى را ايجاد كنند. عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد اهداف يكسان داشته باشند. عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد اعتماد متقابل داشته باشند. مشتريان در زمينه كيفيت محصولات و خدمات به تامين‌كنندگان خود اعتماد مى‌كنند.
علاوه بر آن عرضه‌كنندگان و مشتريان بايد در طراحى زنجيره تامين براى دستيابى به اهداف مشترك‌ و تسهيل ارتباطات و جريان اطلاعات با يكديگر شريك شوند. بعضى شركت‌ها كوشش مى‌كنند تا كنترل زنجيره تامين خود را با كنترل عمومى عمودى – با استفاده از مالكيت و يكپارچگى تمام اجزاى مختلف در امتداد زنجيره تامين از تهيه مواد و خدمات تا تحويل محصول نهايى و خدمت به مشترى به دست آورند. اما حتى با اين نوع ساختار سازمانى، فعاليت‌هاى مختلف و واحدهاى عملياتى ممكن است ناهماهنگ باشد. ساختار سازمانى شركت بايد بر هماهنگى فعاليت‌هاى مختلف براى دستيابى به اهداف كلى شركت تمركز كند.

طرح كلى يك زنجيره تامين

به طور كلى زنجيره‌تامين، زنجيره‌اى است كه همه فعاليت‌هاى مرتبط با جريان كالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كالاى نهايى به مصرف كننده را شامل مى‌شود. در ارتباط با جريان كالا دو جريان ديگر كه يكى جريان اطلاعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است نيز حضور دارد.

محققان و نويسندگان مختلف ، نگرش‌ها و تعاريف متفاوتى را از زنجيره تامين ارايه كرده اند. برخى زنجيره تامين را در روابط ميان خريدار و فروشنده محدود كرده اند، كه چنين نگرشى تنها بر عمليات خريد رده اول در يك سازمان تمركز دارد. گروه ديگرى به زنجيره تامين ديد وسيع‌ترى داده و آن را شامل تمام سرچشمه‌هاى تامين (پايگاه‌هاى تامين) براى سازمان مى دانند. با اين تعريف ، زنجيره تامين شامل تمام تامين كنندگان رده اول ، دوم ، سوم … خواهد بود. چنين نگرشى به زنجيره تامين ، تنها به تحليل شبكه تامين خواهد پرداخت . ديد سوم ، نگرش زنجيره ارزش – پورتر- است كه در آن زنجيره تامين شامل تمام فعاليت‌هاى مورد نياز براى ارايه يك محصول يا خدمت به مشترى نهايى است. با نگرش ياد شده به زنجيره تامين ، توابع ساخت و توزيع به عنوان بخشى از جريان كالا و خدمات به زنجيره اضافه مى‌شود. در واقع بااين ديد، زنجيره تامين شامل سه حوزه تدارك ، توليد و توزيع است .

فهرست

مقدمه     ۲
فصل اول
تعریف مدیریت زنجیره تامین     ۵
طرح کلی یک زنجیره تامین     ۷
فرآیند اصلی     ۸
فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین     ۱۰
انقلاب زنجیره تامین    ۱۱
شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند     ۱۴
فصل دوم
مدیریت موجودی کالا    ۱۷
تدارکات    ۱۸
ارسال به موقع کالا     ۲۰
نکات کلیدی که باید آموخت     ۲۳
فصل سوم
رقابت پذیری    ۲۵
موضوعات کلیدی    ۲۵
اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی    ۲۶
فرمان های راهبردی     ۲۷
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت     ۲۹
فصل چهارم
بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین     ۳۲
چشم انداز مدیریت راهبردی     ۳۵
مزیت رقابتی پایدار     ۳۶
تمرکز راهبردی     ۳۷
فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید     ۳۸
فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید     ۳۹
فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید     ۳۹
از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید     ۴۰
سیستم های پشتیبانی کار تیمی     ۴۷
راهبردهایی برای مزیت رقابتی     ۴۹
فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند     ۵۱
ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری     ۵۲
مدیریت توسعه دانش فرایند     ۵۳
مدیریت دانش راهبردی     ۵۴
الگوهای اندیشه و عمل     ۵۵
فناوری و الگو ها    ۵۶
انفورماتیک شناختی     ۵۷
پشتیبانی فناوری از الگوها    ۵۹
فرصتهای راهبردی  در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر    ۶۰
یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت    ۶۲
فرست برای لجستیک    ۶۳
مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری    ۶۴
فصل پنجم
فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین     ۶۷
بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک     ۶۸
موانع پیاده سازی SCM    ۶۹
بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز     ۷۰
ساختار شبکه تامین    ۷۰
ابعاد ساختاری شبکه     ۷۲
ارتباطات اطلاعات درون شبکه    ۷۲
فرایند های شبکه تامین    ۷۴
شبکه تامین یکپارچه چیست ؟    ۷۶
مراحل یکپارچه سازی     ۷۷
تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین     ۷۸
۱۰ مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین     ۸۲
مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین    ۸۸
گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین     ۹۳
مسیر تکامل گروه های همیار    ۹۳
امکان بهبود کیفیت در جبهه IT    ۹۴
مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل     ۹۵
مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی     ۹۶
فصل ششم
حمل و نقل الکترونیکی     ۹۸
تدارکات الکترونیکی     ۹۹
وضعیت تدارکات الکترونیکی     ۱۰۰
دسترسی الکترونیکی به منابع     ۱۰۰
تهیه الکترونیکی مواد اولیه     ۱۰۱
بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی     ۱۰۴
تاکید روی آموزش الکترونیکی     ۱۰۵
افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است     ۱۰۶
ترجمه مقاله    ۱۰۸
نتیجه گیری     ۱۲۸
منابع
ضمائم :
مقاله Demand & Supply chain management
۱۳۶
۱۳۸

۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود مقاله هزينه يابي بر ...


7000 تومان 0 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

پروژه معماری طراحی مجموعه فرهنگی، ...


12000 تومان 0 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -