.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق

پایان نامه رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق

چکیده

تضمین و بقای نسل انسانی و ادمۀ حیات در تولید نسل و تربیت و پرورش آنهاست که تحت عنوان ازدواج انسانها تحقق می یابد.

ازدواج یک آیین است. و شامل ایجاد میل و کوشش در مرد و زن نیست به جنس مخالف و آمادگی و بلوغ فیزیولوژیکی و اجتماعی و جسمانی برای امر مقدّس آمیزش است.

زناشویی و آمیزش اوّلیه که نتیجه میل فطری و تمایل شهواتی دو جنس مخالف به یکدیگر است که در شرایط تولید اسپرماتوزئید در مرد و آمادگی تخمدان و اوول در زنان با ترشح هورمون های خاص صورت می گیرد.

پر واضح است که در روزیکه جوان مرد و نیز دختر واجد چنین شرایطی شدند یعنی مرد و زن در فرایند تکامل اندام جنسی دارای تکامل جنسی شدند و میل طبیعی و گرایش به سوی یکدیگر پیدا کردند. ازدواج و آمیزش صورت نمی گیرد. بلکه این امر همزمان با تحصیلات آنان و آمادگی اقتصادی آنها و حتی بلوغ اجتماعی و شرایط لازم دیگر از جمله پیدا کردن شغل و درآمد و مواردی از این قبیل محقق خواهد شد. که یکی از ویژگی های مؤثر باورهای دینی و اعتقادی است.

باورهای دینی در موفقیت ازدواج تأثیر دارد. یعنی زوجین که دارای باورهای دینی و مذهبی هستند و خدا و وحی و قرآن و تعالیم قرآنی را در زندگی مشترک موثر می دانند با صبر و حلم و قضا و قدر و حکم الهی و احتراز از خودپسندی و غرور و دنیاپرستی و توجه به ارزش والای انسانی و تقدس ازدواج و نسل آینده همه سختی های زندگی را به عنوان حلاوت و شیرینی زندگی به جان می خرند و تحمل سختی ها و مرارت ها و ناملایمات را به قیمت اجر نهایی و تقدیر الهی و صواب اخروی تحمل می کنند و طلاق و جدایی را فقط به خاطر مثلاً نداشتن ماشین یا فلان ویلا یا فلان مسافرت یا فلان مد و هنرپیشه انجام نمی دهند و حجاب و احترام به شوهر و تربیت آینده فرزندان را یک تکلیف و وظیفه الهی و انسانی و اخروی حتی در شرایط سخت و فقیرانه و ضعیفانه می پذیرند و هزاران شرایط از این نمونه ها که ثابت شده است کسانیکه در باورهای دینی و ارزش های مذهبی و اعتقادات آرمانی و آسمانی جدیت دارند. دارای زندگی آرام و دلپسند و پسندیده و متعادل و الگو و سالم و طبیعی هستند، حتی از کوچکترین امکان مالی و شغلی و تربیتی خدا را شکرگزار هستند و حتی بلاها و مصیبت ها را تقدیر الهی می پندارند و آن را آزمایش الهی می شمارند. به همان دلایل در تحقیق حاضر تعداد ۴۰۰ نفر زوج در دو گروه شامل گروه اول که دارای باورهای دینی بالای نمره ۱۰ هستند و زوجینی که دارای باورهای دینی زیر ۱۰ هستند. چون ۲۰ سوال برای ارزیابی باوردینی و طلاق منظور شده و هر سوال ۱ نمره منظور شده پس از استخراج اطلاعات به آسانی نمره تعداد ۴۰۰ نفر در ۲ نمره باور دینی و طلاق یا ادامه زندگی محاسبه شده است. و پس از جمع بندی از طریق ضریب همبستگی اعتبار و معنی داری این فرضیه ها به اثبات رسیده است.

 

فهرست مطالب

 فصل اول : ۱
مقدمه ۲
کلیات ۴
بیان مساله ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق۱۱
اهداف تحقیق۱۳
فرضیه ها ی تحقیق۱۴
متغیرهای تحقیق۱۴
تعاریف عملیاتی۱۵
فصل دوم :۱۶
انتخاب همسر ۱۷
از دست دادن همسر ، شاخصترین فقدان۲۰
آغاز و مبدا خلقت انسان چیست؟۲۸
خانواده و ساختار آن۴۶
چرخه زندگی خانواده۵۰
فصل سوم :۶۹

روش تحقیق ۷۰
جامعه ۷۱
نمونه آماری۷۲
جمع آوری اطلاعات ۷۳
محاسبه نمونه آماری ۷۳
روش جمع آوری اطلاعات ۷۴
جداول ۷۶
نمودارها ۸۱
آزمون فرضیه۸۴
تحلیل یافته ها۸۷
فصل چهارم :۸۸
تحلیل یافته ها ۸۹
فصل پنجم : ۹۳
نتیجه گیری ۹۴
محدودیت های تحقیق ۹۴
پیشنهادات ۹۷
منابع و مأخذ ۹۸

  مقدمه :

 در جوامع و اقوام و فرهنگ های مختلف با زبان و رنگ و الفبا و حتی دین و اعتقادات متفاوت مسئله ازدواج یک موضوع مشترک و عمومی است تنها تفاوت شاید در نوع برگزاری و اجرای آیین ازدواج است.

 ازدواج از ابعاد مختلف در مکاتب و فلسفه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ابعاد اجتماعی، ابعاد فردی، ابعاد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و ارتباطی نمونه های برجسته این بررسی ها هستند.

 اما نباید از ارتباط اعتقادات و دیدگاه دینی به موضوع ازدواج نیز غافل بود. و می توان گفت در طول قرن های گذشته اهمیت تأثیر دین و دینداری در ازدواج کم تر از بقیه زمینه ها نبوده است.

 رابطه باورهای دینی و موفقیت ازدواج مسئله بسیار مهمی است که در مباحث تاریخی و اجتماعی و فلسفی و حیت فیزیولوژیکی نیز از آن ذکر شده است. زیرا اگر در یک دیدگاه مذهبی و دینی ازدواج خواهر و بردار مباح و پسندیده باشد. مسلم است تاثیرات فیزیولوژیکی آن که ترکیبات پیچیده RNA , DNA  در نسل های نزدیک به هم کاملاً با افراد دیگر متفاوت و زمینه بیماری ها و خطرات متعدد دیگری در ادامه نسل به وجود می آورد. برای محققان مهم است. حتی در یک باور دینی ( حتی اسلام) ازدواج در سنین بسیار پایین (۸ ساله) برای دختران و (۱۴ ساله) برای پسران تأکید شده است. در این حالت در دنیای امروزی که دختران ۸ ساله حتی ایضای گویش زبان مادری را کاملاً در مدرسه به علت ناتوانی یاد نگرفته اند. چه خواهد شد؟

 و پسران ۱۴ ساله حتی استقلال رفتارهای جزئی مثل انتخاب دوست و نحوه ی اصلاح سر و صورت و تصمیم برای مسافرت و ادامه تحصل و غیره را ندارند و گاهی در تهیه مایحتاج (مواد غذایی) که پول آن در جیب آنها قرار داده شده مشکل دارند. چگونه خواهد بود؟

 طرح مساله :

 کلیات :

 ازدواج در لغت و اصطلاح لغوی به معنی زوجیت و پیوسن است. و در عربی با واژه نکاح به مفهوم عقد و سلسله و پیوند آمده است[۱].

 در دیگر فرهنگ ها و اقوام و ملل با واژه های مختلف اما به همین معنی آمده است. در دیدگاه فلسفی ازدواج امر حقیقی بوده و از اعتبارات واقعی به شمار نمی رود. یعنی در اعتبارات واقعی علیرغم واقعیت قطعی و با احتمال بالا امکان عدم در ان متباتر است. همانند شوری آب دریا که امری واقعی و موجود است. اما احتمال اینکه در اثر تحولات شیمیایی و طغیان رودخانه های آب های شیرین و یا ترکیب نمک دریاهای با نوعی مواد یا گیاهان به شوریت خود خاتمه دهد وجود دارد. در صورتیکه در امور حقیقی امکان چنین فعلی اصولاً متصور نیست. زیرا حقیقت همان چیزی است که موجود در بستر آن تفکر و اندیشه و زیست دارد. و اگر ابطال حقیقت اتفاق افتد، خود نیز جزئی از حقیقت است و نقدی بر آن نمی تواند[۲].

بیان مسئله :

تضمین و بقای نسل انسانی و ادمۀ حیات در تولید نسل و تربیت و پرورش آنهاست که تحت عنوان ازدواج انسانها تحقق می یابد.

ازدواج یک آیین است. و شامل ایجاد میل و کوشش در مرد و زن نیست به جنس مخالف و آمادگی و بلوغ فیزیولوژیکی و اجتماعی و جسمانی برای امر مقدّس آمیزش است.

زناشویی و آمیزش اوّلیه که نتیجه میل فطری و تمایل شهواتی دو جنس مخالف به یکدیگر است که در شرایط تولید اسپرماتوزئید در مرد و آمادگی تخمدان و اوول در زنان با ترشح هورمون های خاص صورت می گیرد[۱].

پر واضح است که در روزیکه جوان مرد و نیز دختر واجد چنین شرایطی شدند یعنی مرد و زن در فرایند تکامل اندام جنسی دارای تکامل جنسی شدند و میل طبیعی و گرایش به سوی یکدیگر پیدا کردند. ازدواج و آمیزش صورت نمی گیرد. بلکه این امر همزمان با تحصیلات آنان و آمادگی اقتصادی آنها و حتی بلوغ اجتماعی و شرایط لازم دیگر از جمله پیدا کردن شغل و درآمد و مواردی از این قبیل محقق خواهد شد. که یکی از ویژگی های مؤثر باورهای دینی و اعتقادی است[۲].

ازدواج مستلزم :

۱ ) داشتن و پیدا کردن شرایط بلوغ فیزیولوژیکی

۲ ) آمادگی و میل فطری و کشش دو جنس مخالف به یکدیگر.

۳ ) آماده شدن شرایط اقتصادی و درآمدی

۴ ) و بالاخره قبول و دارا بودن شرایط اعتقادی (با توجه به مذاهب و ادیان در هر قوم و اجتماعی)

شاید عدّه ای معتقد باشند که شرط اعتقادی و دینی لازمه ازدواج نیست.

در صورتیکه در همۀ گروه ها و اجتماعات و اقوام و ملل افکار و باورهای اعتقادی به اشکال و وجوه مختلف وجود دارد.

اهمیت و ضرورت مسئله :

ازدواج ضامن ادامه نسل و ادمه حیات انسانها و تشکیل نهاد خانوده و بوجود آوردن نسلی جدید با استعدادها و توانایی های خاص برای ادامۀ زندگی است.

ازدواج اگر بصورت حیوانی و بدون ملاحظات اخلاقی و صرف نظر از ملاک ها و معیارهای ارزشی انجام گیرد. نوعی ترکیب و درهم ریختگی اخلاقی و عدم تفکیک محارم و دیگران خواهد بود.

یعنیاگر برای ازدواج ملاک ومعیاری در انتخاب زوج و همسر نداشته باشیم. خواهر با برادر و عمه با دایی و خاله با عمو و محارم مختلف با هم ازدواج کرده و تبعات و خطراتی بوجود خواهد آمد که به چند نکته مهم اشاره می کنیم.

۱ ) ترکیب جمعیتی شهرها و روستاها غیر قابل کنترل خواهد بود. یعنی کسی نمی تواند برادر و خواهر خود را تشخیص دهد.

۲ ) مسایل مهّم دیگر چون ارثیه و تملک و دارایی خانواده ها دچار مشکل می گردد.

۳ ) بدون توجه به شعائر دینی از هم گسیختگی و هرج و مرج جنسی و زناشویی جامعه را فرا می گیرد.

۴ ) بیماری ها و مشکلات مختلف جنسی که هم اکنون با رعایت آنها فاجعه شده نسل بشر را تهدید خواهد کرد.

اهداف تحقیق :

هدف های کلی این تحقیق عبارتند از :

۱ ) بررسی و شناخت ازدواج از ناحیه اسلام

۲ ) مسکلات ازدواج های امروزی

۳ ) دین و تأثیر آموزه های دینی در سلامت روح و جان

۴ ) عوامل تعیین کننده ازدواج در دین

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات :

 تعاریف عملیاتی به تعاریفی گفته می شود، که محقق به صورت عملی و کاربردی با آنها واژه ها سرو کار دارد، و تعاریف ذهنی و لغت نامه ای نیستندو فلذا با توجه به موضوع تحقیق یعنی باورهای دینی و ازدواج موفق به تعاریف واژه ها و اصطلاحات می پردازیم.

 ازدواج : عقد و پیوند زناشویی و آمیزش مرد و زن در ایران اسلامی که تحت عنوتن آیین و رسوم عقد رسمی به ازدواج هم در می آیند.

 سن ازدواج : میزان و حدود سنی افرادی که در ایران مجاز به ازدواج با جنس مخالف به صورت شرعی و قانونی هستند.

 دین : اصول و ملاک ها و قوانینی که تحت عنوان تعالیم و مناسک اعتقادی در قرآن و سنت و سایر منابع آمده و مسلمانان به آن عمل می کنند.


منابع و مأخذ :

ردیف نویسنده اثر مترجم انتشارات محل انتشار سال
۱ اتوکلاین برگ روان شناسی اجتماعی علنی محمد کاردان اندیشه تهران ۱۳۷۲
۲ حجتی، محمدباقر اسلام و تعلیم و تربیت – فرهنگ اسلامی تهران ۱۳۷۰
۳ شیایی، باقر روان درمانی خانواده – امیرکبیر تهران ۱۳۷۱
۴ صادقی، محمد کلیات فلسفه – تهران (دانشگاه) تهران ۱۳۶۱
۵ گروهی از نویسندگان زیست شناسی – تدوین کتب درسی تهران ۱۳۸۸
۶ علامه طباطبائی انسان از آغاز تا انجام – الزهرا قم ۱۳۷۱
۷ معین، محمد لغت نامه – امیرکبیر تهران ۱۳۶۲
۸ مشکینی، آیت اله ترغیب اسلام و ازدواج – اسلامی قم ۱۳۵۹
۹ شیخ ، محمد قضاوت های (علی (ع)) – یاسین تهران ۱۳۶۴

۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مقدمه یکی از نهاد های مهم ...


10000 تومان 0 ۶ بهمن ۱۳۹۵
s

دانلود مقاله ماشین آلات معدن؛ ...


5000 تومان 0 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

مقاله کنترل کننده های دور ...


7000 تومان 0 ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
s

پایان نامه رمزنگاری اطلاعات و ...


10000 تومان 0 ۷ تیر ۱۳۹۶

دیدگاه ها