.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس دانشجویان متاهل و مجرد

پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس دانشجویان متاهل و مجرد

چکیده

امروزه شاهد افزایش روز افزون متاهل بودن دختران و پسران دانشجو  نسبت به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند تحمل استرس و همچنین جنبه های مختلف زندگی را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در عملکرد تحصیلی وتعارضات زناشویی یاد کرد بر این اساس در این پژوهش به مقایسه تحمل استرس زنان و مردان دانشجو مجرد یا دارای همسر دررشته روانشناسی پیامنور شهرکرمان پرداخته شد. جهت دستیابی به هدف کلی یک فرضیه تدوین گردید.
۱٫    بین  میزان تحمل استرس دانشجویان مجرد و متاهل تفاوت معنی دار وجود دارد.
بدین منظور ۶۰ نفر از دختران و پسران دانشجو که ۳۰ نفر دختر و ۳۰ نفر پسر  بودند و  ۶۰نفر از دختران و پسران دانشجو که ۳۰نفر متاهل و۳۰نفر مجرد بوده اند انتخاب و بررسی شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، از نوع پی رویداد  ودر قالب روش  میدانی  جمع اوری   داده ها انجام شد . برای  سنجش  تحمل استرس از  پرسش نامه روش های کنار امدن لازاروس استفاده شد.  داده های حاصل از این پرسش نامه از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که بین میزان تحمل استرس دانشجویان مجرد و متاهل تفاوت معنی داری وجود ندارد . همچنین نتایج نشان داد که تأهل موجب بهبود وضعیت سلامتی افراد شده و با تغییر در روند تولید هورمون‎ها، استرس را کاهش می‎دهد، بنابراین افراد مجرد با استرس روحی بیشتری مواجه‎اند.

این محصول با ارزش را از دست ندهید: دانلود نمونه پاورپوینت تز ارشد و دکتری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهداف پژوهش
سوال پژوهش
فرضیه های تحقیق
اهمیت و ضرورت پژوهش
تعریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات نظری و پژوهشی
مقدمه
ادبیات نظری
مفهوم استرس
استرس به عنوان پاسخ درونی
مقابله با استرس
قشر آدرنال
دستگاه اعصاب سمپاتیک
انواع روشهای مقابله
شیوه های مقابله
اقداماتی در جهت کنترل استرس
مفهوم تاهل
پیشینه تحقیق
مراحل سندروم سازگاری عمومی از نظر سلیه
استرس
چرا هیجان در انتخاب عضو مورد نظر متفاوت عمل می کند؟
بیماری و استرس
فرآیند هورمونی در استرس
استرس و اضطراب
شایع ترین بیماری های ناشی از استرس
پیوند تجرد و فشار خون
ازدواج و سلامت
ازدواج علیه استرس
بررسي هاي معاصر درباره ازدواج و سلامت
ازواجی که به پژوهش درباره ازواج انجامید
تاثير اختلافات زناشويي بر دستگاه ايمني
تاثیر استرس ازدواج بر سلامت
فصل سوم: روش شناختی
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه پژوهش
ابزار پژوهش
چگونگی جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری
پیشنهادات پژوهش
محدودیت های پژوهش
پرسشنامه روشهای کنارآمدن لازاروس
فهرست منابع و ماخذ
فهرست منابع انگلیسی
پیوستها

مقدمه

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و …. سخن می گویند و تمامی مسایل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند . زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه ای روز افزون را تامین نمایند . طلاق افزایش یافته ، ازدواج مجدد هم امری نا ممکن نیست افزون رسانه های گروهی ، افراد به مشاهده ی صحنه های جنگ خشونت ، تخریب ، بی رحمی و مرگ و کشتار عادت داده اند.

استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به کفیات گوناگون در زندگی اطلاق می شود و به عنوان علل بسیاری از درد ها ، ناراحتی ها و بیماری ها تلقی می شود . مردم عادی آن را پدیده ای رنج آور و ناخوشایند ، پزشکان مسئله را از دید واکنش های فیزولوژیک روانپزشکان بنا را بر فشارهای عصبی و به کار بردن مکانسیم های سایکوفیزیولوژیک و بالاخره روانشناسان آن را تغییر رفتار و حالات هیجانی و بحرانی می دانند ( اتکینسون ، ترجمه براهنی ، ۱۳۶۸ )

مطالعه استرس به عنوان احساس حاصل از ارزیابی موقعیتی به عنوان فشار یا اضافه باری به منابع روانشناختی ، مطالعه چگونگی تعادل بین جسم و روان است . محققان بر این نکته توافق دارند که ما را در ورطه ی یک همه گیری استرس هستیم که باعث بیماری و حتی مرگ می شود . اما درباره ی چگونگی تعریف استرس توافق کمتری دارند . تعریف استرس دشوار است.

نظریه پردازان مختلف این اصطلاح را به شیوه های مختلفی بکار برده اند . یکی از شیوه های رایج تعریف استرس در نظر گرفتن آن به عنوان محرک است . توماس هولمز استرس را واقعه محرکی که لازم است فرد با آن سازگار شود تعریف کرد . بنابراین استرس به عنوان یک محرک ، هر موقعیتی است که در خواست های غیر معقول و فوق العاده را داشته و نیازمند تغییر در الگوی زندگی جاری فرد باشد (هولمزو راهه،۱۹۷۶).

موارد استرس به عنوان یک محرک شامل امتحان بلایای طبیعی وتصمیم برای ازدواج، جدایی زناشویی است این واقع استرس زا هستند . چون فرد را ملزوم به انجام رفتارهای سازگارانه برای کنار امدن با درخواست های محیطی تحمل شده می کند .

استرس به شکل دیگر می تواند به صورت پاسخ فیزیولوژیکی در نظر گرفته شود (سلیه ، ۱۹۷۶) طبق نظر هانس سلیه فیزیولوژیست ، الگوی نا متمایز فعالیت فیزیولوژیکی ذاتاً ناگوار است . زیرا تند شدن ضربان ، قلب ، تند شدن تنفس و افزایش تنش عضلانی و کارکرد تعادل حیاتی را مختل  می کند . طبق نظریه سلیه، هرگاه شخصی برای مدت طولانی انگیختگی  فیزیولوژیکی را تجربه کند (مثل بیمارتب دار) بدن دچار استرس می شود پژوهشگران دیگر می گویند واکنش استرس نه تنها تغییرات فیزولوژیکی بلکه اختلال واکنش های رفتار  حرکتی (مثل لرزش دست ، اختلال های گفتاری) آشفتگی هیجانی و بدکاری شناختی را شامل می شود (لازاروس،۱۹۶۶).

چون مردم به محرک های یکسان ، به صورت متفاوت واکنش نشان می دهند پس باید استرس را چیزی بیش از یک محرک در نظر گرفت . لازاروس و فوکلمن مخالف در نظر گرفتن استرس به عنوان پاسخ فیزیولوژیکی نیز هستند . بسیاری از وقایع زندگی نظیر ورزش و عاشق شدن ، به تشدید فعالیت دستگاه  عصبی خود مختار     می انجامد ولی شخص ورزش و عشق را به عنوان یک عامل استرس زا تجربه نمی کند.

دانشجویان هم  در جامعه ای زندگی می کنند که مشخصات بارز آن را می توان افزایش جمعیت ، شهر نشینی گسترش مؤسسات و پیچیدگی تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش انسانها و مخصوصاً دانشجویان را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو و تلاش بیشتر وادار شوند . از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روز افزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مسمر الثمر نخواهد بود . یکی از مهمترین موضوع که با آن بیشتر در این تحقیق سرو کار داریم استرس ها و عواملی که باعث این فشار های عصبی است که همه دانشجویان با آن درگیر هستند که باید آنها را بشناسیم . امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می باشد که باعث به وجود آمدن امراض جسمی و اختلاهای روانی در رفتارهای دانشجویان است . استرس در زندگی دانشجویان به شیوه های متفاوتی بروز می کند ، پرخاشگری ناگهان در پاسخ به یک سوال ساده لوحانه ، سر درد شدید در پایان یک روز سخت ، بروز عصبانیت برای همین میزان تحمل دانشجویان به استرس نسبت به فاکتورهای شخصیت و محیط متفاوت است و آنها در دوران تحصیل استرس را تجربه می کنند . گروهی از روانشناسان رفتاری استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند در حالی که در عصر حاضر که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای روانی و عصبی است دوره ای که در آن دانشجویان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل وجود استرس قرار گرفته اند.

بیان مسئله :

استرس به سه مفهوم در نظر گرفته شده است یک رویکرد ، تمرکز بر محیط معطوف است و استرس به عنوان محرک توصیف شده است که شامل واقعه یا رشته ای از شرایط ویژه به عنوان مثال ، زمانی که فرد می گوید شغل یا زندگی مشترک  من بسیار پر استرس است از همین دیدگاه به مفهوم استرس نگاه کرده است . وقایع و شرایطی تهدید کننده یا زیان بخش اند و در نتیجه احساس تنش ایجاد می کند ، استرس زا خوانده می شود .

رویکرد دوم استری را به عنوان پاسخ در نظر گرفته و تمرکز آن بر واکنش مردم به عوامل استرس زا ست . از این دیدگاه مردم به نقشی که احساس می کنند استرس می گویند ، مانند زمانی که فرد می گوید : به هنگام سخنرانی احساس استرس می کنم . پاسخ فرد شامل دو جزء مرتبط با هم است . جزء شناختی که شامل رفتار ، الگوی فکری و احساسات است . مانند زمانی که احساس می کنید عصبی هستید و جزء فیزیولوژیکی که برانگیختگی های جسمی را در بر می گیرد مانند زمانی که قلبتان تند تند می زند دهانتان خشک می شود و عرق می کند.

رویکرد سوم ، استرس را فرایندی می دانند که در عین آنکه در برگیرنده استرس زا ها و فرسایش هاست اما بُعد مهم دیگری را نیز به آن می افزاید و آن رابطه ی میان فرد و محیط است این فرآیند شامل تعامل ها و تطابق های دایم میان  فرد و محیط است که هر یک بر دیگری اثر می گذارد و از دیگری اثر می پذیرد .

بر اساس این نظریه ، استرس تنها یک محرک یا پاسخ نیست بلکه فرایندی است که فرد می تواند از طریق راهکارهای رفتاری ، شناختی و احساسی به گونه ای فعال از تاثیرات آن بکاهد مانند زندگی مشترک مناسب و سرشار از آرامش.

ارزیابی وقایع به عنوان پر استرس به دو گونه گروه از عوامل بستگی دارد ، عواملی که مربوط به فرد است و عواملی که به موقعیت بستگی دارد . عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی ، هوش و انگیزش فرد می شود برای مثال ، افراد برخوردار از عزت نفس بالا بر این باورند که توانایی های لازم را برای برآوردن نیازهای یک موعیت را دارند . در صورت مواجهه با موقعیتی پر استرس ، ممکن است به عوض تهدید انگیز قلمداد کردن آن را به گونه ای مبارزه طلبی ببینند . در مورد انگیزه  می توان گفت که هر چه هدف بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مهم تر باشد ، فرد میزان استرس بیشتر را ارزیابی خواهد کرد .

الیس معتقد است باورهای غیر منطقی بسیاری از مردم موجب افزایش استرس آنها می شود عواملی که موقعیتی را پر استرس می کند در وهله ی اول وقایعی هستند که ملزومات شدیدی را می طلبند.

به عنوان مثال ، بیماری که در انتظار عمل جراحی دردناکی را می کشد ، این موقعیت را پیش از انجام گرفتن سنجش فشار خود استرس زا می بینند . ( موس و شفر ، ۱۹۸۶ )

زندگی شامل وقایع مهمی است که مستلزم گذر کردن از یک مرحله یا موقعیت به مرحله یا موقعیت دیگر است که باعث ایجاد تغییرات بسیار زیاد و ملزومات جدیدی در زندگی می شوند .

ازدواج کردن – رفتن به دانشگاه به ویژه اگر از شهر و خانه مان دور باشد – والد شدن – شاغل بودن – تغییر محل – از دست دادن همسر ، طلاق گرفتن .

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می شود و همه افراد به دفعات متعدد تحت تاثیر استرس قرار می گیرند و آن را تجربه می کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده وارد محیط درس یا دانشگاه می شود معمولاً همه دوستان و هم کلاسی ها متوجه می شوند و در تعامل با دیگران استرس فرد به آنها سرایت می کند .

به نظر می رسد یکی از رویکردهایی که بتوان در پاسخ گویی به سوالات مزبور از آن یاری گرفت رویکرد شناختی – رفتاری باشد .  چرا که با بررسی اجمالی ، مشخص می شود هر یک از این مفاهیم به نوعی بستگی به حالات شخصیتی ، عزت نفس ، اعتماد به نفس و به آن نگرش ها ، باورها و عقاید و تفکرات فرد دارد .

با توجه به مطالب مذکور تلاشم بر این است که میزان تحمل استرس بین دانشجویان متاهل و مجرد را بررسی و پاسخ مناسبی برای سوالات و مبهمات  پژوهش بدست آوردم.


منابع

ابطهی ، حسین والوانی ، مهدی (۱۳۷۱) پژوهش پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره پنجم

بلورچی ، پروین (۱۳۶۷) فشار روانی ، مولف شفر مارتین ، انتشارات درخشش

دادستان ، پریرخ (۱۳۷۷)، تنیدگی یا استرس استورا،انتشارات رشد

قاسم زاده ، فرید (۱۳۷۶) استرس و ریشه یابی عوامل ایجاد کننده و راههای مقابله با آن . انتشارات پزشک

رجب پور ، محمد رضا (۱۳۷۹) علل فشارهای روانی ، انتشارات کومش

نیک خواه ، مرتضی (۱۳۷۳) روشهای برخورد با استرس های زندگی ، انتشارات جوانه

گنجی ، حمزه (۱۳۷۶) بهداشت روانی ، انتشارات ارسباران

عظیمی ، سیروس (۱۳۷۲) اصول روانشناسی عمومی . انتشارات اشراقی

مارشال ریو ، جان (۱۳۷۸) انگیزش و هیجان . مترجم : یحیی سید محمدی . انتشارات ویرایش

آزاد ، حسین (۱۳۷۶) آسیب شناسی روانی . انتشارات بعثت

  • آزاد،حسین،(۱۳۷۶)آسیب شناسی روانی-انتشارات بعثت.

اسماعیلی،علی وگودرزی،شایسته،(۱۳۸۶)  مبانی روان شناسی عمومی،تهران.چاپ دوم ص ۶

آزادمرد،شهنام.(۱۳۷۹).بررسی رابطه بین سبک یادگیری وتوانایی حل مسأله دانش آموزان سال سوم

راهنمایی شهر اردبیل.پاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.

اسدی،جوانشیر.(۱۳۸۲).بررسی رابطه بین هوش هیجانی فرسودگی شغلی وسلامت روانی کارکنان شرکت ایران خودرو.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی.

اکبر زاده،نسرین.(۱۳۷۸).گذر از نوجوانی به پیری.تهران:انتشارات دانشگاه الزهرا

اکبر زاده،نسرین.(۱۳۸۷).هوش هیجانی(دیدگاه سالووی ودیگران).تهران:انتشارات فارابی

امامی پور،سوزان.(۱۶۸۶).سبک های یادگیری وشناختی:نظریه هاو ازمون ها.تهران:انتشارات سمت

برادبری،تراویس.(۱۳۸۶). هوش هیجانی(مهارتها و آزمون ها)،ترجمه مهدی گنجی،تهران: نشر ساوالان

بشارت، م، رضا زاده، س، فیروزی، م، و حبیبی، م.(۱۳۸۴).بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی درمرحله انتقال از دبیرستان به دانشگاه. مجله علوم روانشناختی، شماره۱۳،۳۲-۲۵٫

پورشریفی، حمید، ( ۱۳۸۲) روان شناسی بالینی،تهران،سنجش چاپ اول ص ۱۴

پایفر، ویرا. (۱۳۸۲).روشهای کاهش فشار روانی (اصول کنترل استرس)،ترجمه سیاوش جمالفر . تهران:نشر ارسباران

ترابی، منوچهر(۱۳۸۲).بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران میان گروه هتل های هما . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

تقی لو ، صادق.(۱۳۸۳). مقایسه عزت نفس و سبک های  مقابله با فشار روانی با خشم در بزهکاری و نوجوانان عادی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم .

جزایری،مجتبی.(۱۳۸۱).نشانه های فشار روانی در مردان، تهران: نشر پیکان

خدایاری فر،محمد(۱۳۸۰)رابطه عوامل تنش زاونشانگان استرس با راه های مقابله در جوانان، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.

خدا پناهی،محمد کریم.(۱۳۷۶).انگیزش و هیجان.تهران:انتشارات سمت.

داوری،رحیم.(۱۳۸۶).رابطه خلاقیت و هوش هیجانی با سببکهای کنار امدن با استرس.مجله اندیشه و رفتار،شماره ۶،۴۹-۶۱٫

دهشیری،غلامرضا.(۱۳۷۹)هنجاریابی پرسشنامه بهره هیجانی بار-ان برای ارزیابی جنبه های مختلف هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه های تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه علامه طباطبایی.

دلاور،علی اکبر.(۱۳۷۹٫روش تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی.تهران:مؤسسه نشر ویرایش

رجایی، علیرضا.نجات،حمید.هاشمیان،علی.(۱۳۸۵).رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی در معلمان. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی،شماره۱،۷۲-۶۱٫

رضویان شاد،مرتضی.(۱۳۸۴).رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش اموزان پایه سوم راهنمایی شهر تبریز.

رحیم نیا، محسن،رسولیان،مریم.(۱۳۸۵).مقایسه مکانیسم ها سازگاری نوجوانان کانون اصلاح وتربیت تهران و نوجوانان دبیرستانی،فصل نامه اندیشه ورفتار،۱،۳۵-۲۹٫

رحیم ،داوری.(۱۳۸۶).رابطه خلاقیت وهوش هیجانی با سبک های کنار آمدن با استرس

ساراسون،ایروین.(۱۳۷۵).روانشناسی مرضی،ترجمه بهمن نجاریان،تهران:انتشارات رشد.

ساعتچی،محمود،(۱۳۷۰)روانشناسی در کار.سازمان مدیریت،تهران:تهران مرکز اموزش مدیریت دولتی

سرمد،زهره.(۱۳۸۵).روش های تحقیق درعلوم رفتاری.تهران:مؤسسه انتشارات اگاه.

سیف،علی اکبر.(۱۳۷۶).روش هایی یادگیری و مطالعه.تهران:انتشارات دوران.

سیف،علی اکبر.(۱۳۸۰).روانشناسی پرورشی،تهران:مؤسسه انتشارات اگاه.

سلطانی عمروابادی،مرضیه.(۱۳۸۱).رابطه بین خلاقیت وشیوه های مقابله با استرس دردانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان.مجله پژوهشهای تربیتی وروانشناختی،شماره۷،۱۸-۱٫

شاملو،سعید،(۱۳۸۰)روان شناسی هوش –انتشارات فرهنگ تهران.

شاملو-سعید،(۱۳۶۳)آسیب شناسی روانی(روان شناسی مرض)تهران:چهر

شاملو ،سعید.(۱۳۶۸).بهداشت روانی،تهران:انتشارات رشد.

شکری ،امید.(۱۳۸۲).بررسی اثرسبکهای شناختی ودرماندگی اموخته شده برحل مسائل شناختی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران.

عظیمی،سیروس،اصول روانشناسی عمومی،تهران،دهخدا،چاپ دهم ص ۲۴ (۱۳۷۲

علیزاده،نسرین.(۱۳۸۴).تأثیر اموزش مهارتحل مسئله بر هوش هیجانی دانش آموزان دختر سال سوم رشته ریاضی شهرستان سبزوار.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.

فرامرزی،علی.(۱۳۷۹).بررسی رابطه سبک های شناختی وشیوه مقابله با فشار روانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران.

فراهانی،محمد نقی.(۱۳۸۴)بررسی اثر سبک های شناختی ودرماندگی آموخته شده(الگوی خستگی شناختی)بر حل شناختی.مجله روانشناسی وعلوم تربیتی،۱۵،۵۲ـ۲۸٫

فرخی،حسن(۱۳۷۶)بررسی رابطه بین سبک های مقابله وسبک اسناد با افسردگی،پایان نامه منتشر شده دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی

فردوسی پور،عاطفه.(۱۳۸۶).بررسی رابطه هوش هیجانی وسبک های یادگیری.پایان نامه کارشناسی ارشد، علامه طباطبایی.

قانئی،فاطمه.(۱۳۸۵)بررسی رابطه هوش هیجانی ومقابله با بحران با حل مسأله.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی.

کربلایی،احمد.(۱۳۷۴)رابطه هوش هیجانی وسازگاری اجتماعی روانی دانشجویان.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

کی ریاکو،کریس.(۱۳۸۷)مهار استرس درمعلمان،ترجمه منصوره وحدتی احمدزاده،تهران:انتشارات رشد.

گنجی،حمزه.(۱۳۸۴)هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی.تهران:مؤسسه نشر ساوالان.

گنجی،حمزه،(۱۳۸۶).   روان شناسی عمومی،تهران،ساولان،ص ۲۴

محمدی،سید داود.ترابی،سید اسماعیل.غرایی،بنفشه.(۱۳۸۷).ارتباط سبک های مقابله ای با هوش هیجانی در دانش آموزان.مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران،شماره۲،۱۸۳-۱۷۶

مصباح،حسن.(۱۳۷۴)عوامل فشارزای روانی-اجتماعی ورفتارهای مقابله ای معلمین شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی تهران.

میلانی فر،بهروز، (۱۳۸۳)روان شناسی کودکان ونوجوانان استثنایی ،تهران،چاپ دوازدهم ص ۳۲

موری،ادوارد.ج.(۱۳۶۳).انگیزش وهیجان.ترجمه محمد تقی براهنی.تهران:نشرچهر.

وارد، جین کران ول.(۱۳۷۳)غلبه بر استرس،ترجمه بابک مهر ایین، مشهد،جاودان فرد

ویتکین،جورجیا.(۱۳۸۱)نشانه های فشار روانی در مردان وزنان. ترجمه مجتبی جزایری،تهران:نشر پیکان.

هومن،عباس(۱۳۷۶).استاندارد سازی پرسشنامه سلامت عمومی بر روی دانشجویان دوره های کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

هومن، حیدرعلی.(۱۳۸۰)تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات رشد.

یاری نژاد،فاطمه(۱۳۸۶)بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومنبع کنترل با رضایت شغلی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران:پایان نامه کارشناسی ارشد

فهرست منابع انگلیسی:

Arcia, E., Skinner, M., Bailey, D., & Correa, V. (2001). Models of acculturation and health behaviors among.

Latino immigrants to the US. Social Science and Medicine , 53, 41-53.

Barrett, P.M., & Ollendick, T.H. (2004). Handbook of interventions that work with children and adolescents. England:

John Wiley & Sons.

Compas, B. E. (1987). Stress and Life Events During Childhood and Adolescence. Clin. Psychol. Review, 7 , 275-302.

Cooper, C. L., Dewe, P. & O’Driscoll. M (2001). Organizational stress : A review and critique of theory, research and

applications . Thousand oak, california : sage.

Davidson, G. C., & Neal, J. M. (1990). Abnormal Psychology (5 th ED). New York: WileyDe Genova, M. K. (1994). Ways of Coping Among HIV Infected Individuals. J. S. C. Psycholo; 134 (5) , 112-120.

Dejong, M. (1994). Home Measures of Anxiety, Avoidant Coping and Defenece as Predictors of Anxiety, Heart

rate and Skin Conductance Level Just Before Invasire Cardiovascular Procedures. J. Psychosom. Res, 38 (4) , 72-81.

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping : pitfalls and promise, Annual Review of psychology , 55, 745 -774.

Goldberger, L., & Bereznitz, S. (1992). Handbook of Stress . New York : Macmillan Inc.

Hamburg, D.A (1990). Preparing for Life : The Critical Transition of Adolesence . In Adolescent Behavior and

Society. Edited by R.E. Muuss. Singapore : Mc Graw – Hill, Inc

Holmes, I. H., & Rahe, R. H. (1967). The social Readjustment Rating scale. J. Psychomtic Research, 41, 189 – 194.

Kobasa, S. C., & Maddi, S. R. (1994). Hardiness and mental Health. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262- 274.

Kahn, R. L., Wolf, D. M., Quinn, R. P., snoek, J. P., & Rosenthul, R. A. (1964). Organizational stress studies in

role conflict and ambiguity, NY: john wiley and sons Inc.

Larson, R., & Asmussen. (1991). Anger, Worry and Early Adolescence : an Enlarging World of Negative Emotions In

Adolescent Stress, Caues and Consequence . Edited by M.E. Colten & S. Gore. New York : Aldine DE Gruyter

Lazarus, R.S. (1982). Puzzles in The Study of Daily Hassles. J. Behavioral Medicine, 7 , 375 – 389.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping . New York: Springer.

Lazaurus, R. S., & Folkman, S. (1986). Stress Appraisal and Coping . New York, Springer, Pub. Company.

Lewinsohn, P. M., Rohde, P., & Seeley, J.R. (1994). Psychosocial Risk Factors for Future Adolescent Suicide

Attempts. J. Censul. clin. Psycholo, 62 , 297-305.

Loevinger, J. (1967). Egodevelopment. Sanfrancisco: Jossy Bass.

Martin, R.A. (1989). Techniques for data aquisition and analysis in field investigations of stress. In R.W.J.

Neufeld (Ed.), Advances in the investigation of psychology stress .

Moos, R.H., & Schaefer, J. A. (1993). Coping Resourcs and Processes: Current Concept and Measures . In L.

Goldberger & S. Breznitx

Powell, T. J. & Enright, S. J. (1991). Anexiety and Stress Management . London & New York: Routledge

Resterepo, A., & Brages, J.L. (1991). Conflict and Adaptation in Adolescent- Parent Conflict . In Adolescent Stress,

Causes and Consequences. Edited by M.E. Colten & S. Gore. New York : Aldine DE Gruyter.

Lopes, P.,Salovey, Y.,& Straus, R.(2002).Emotional intelligence personality and the perceived quality of social relationships. Personality and individual differences,35,641-658.

Sharma, S.,Biswal, R., Deller, J.,& Mandal, M.(2009).Emotional intelligence factorial structure and construct validity across cultures. International journal of cross cultures. International journal of cross cultural management,2,217-236.

Kleinberg, J.(2000).Beyond emotional intelligence at work: adding insight to injury through group psychotherapy, Group,24,1-4.

Noppe,L.(1996).Progression in the service of the ego cognitive styles and creative thinking. Creativity research journal,9,4-9.

Smith, S.(2001). The relationship between learning style and cognitive style. Personality and individual differences,30,609-616.

Brackett, M., Mayer, J.& Warner. (2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behaviour. Personality and individual differences,36,1387-1402.

Hunt.S.(2000). What are learning and cognitive styles. Learning and cognitive styles,1,392-400.

Ling,C.& Salvendy,G.(2009).Effect of evaluators cognitive style on heuristic evaluation: field dependent and field independent evaluators. International journal of human- computer studies,67,382- 393.

Chan,D.(2003).Emotional intelligence and components of burnout among Chinese secondary school tracher in hong kong. Teaching and teacher education,22,1042-1054.

Zhang,F. (2004).Field dependence/independence: cognitive style or perceptual ability. Personality and individual differences,37,1295-1311. Lewis, R.(1999).Teachers coping with the stress of classroom discipline. Social psychology of education,3,155-171.

Ayersman,J. &Reed,M. (1995).Effect of learning Styles ,Programming, and gender on computer.anxiety. Reaserch on Computing in Education,28,148-160.

Brackett,A.,Mayer,D.&Warner.M.(2003).Emotional intelligence and its relation to every day behavior. Personality and Indiviidual Differenes,24,3-14.

Ciarrochi, V.,&Anderson.C.(2000).A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differenes,28,539-551.

Chorbani.N.,Bing,M., Watson,P.,Davision,K.&Mach,A.(2002).Self reported Emotional intelligence:construct similarity and functional dissimilarity of higher order processing in Iran and the United States. International Journal of Psychology, 12,35-64.

Mayer,J.,&Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P.Salovey &D.J.sluyter (Eds). Emotional development and emotional intelligence :Educational implications. New York: Basic Books.

Johnson,P.& Indvik,J.(1999). Organizationl benefits of having emotionally intelligent managers and employees,Journal of Workplace Leaning 11,84-89.

Cooper,R.(1997).Applying emotional intelligence in the Workplace , training & development,31-35.

Milne , B.,Joachim, G.,& Niedhar , d.(1986).A stress management programme forinflamatory bowel disease pationts . J Advanurs .11,561-572.

Glicksohn, J.,Naftuliev, Y.,& Smooha,h.(2007). Extraversion psychoticism seneation seeking and field dependence. Personality and individual differences ,42,1175-1185.

 

 

۸۳ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

 

 

۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
محصولات مرتبط
s

پایان نامه بررسی نظریه پاسونز ...


5000 تومان 0 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

مقاله آماری نقش والدین در ...


8000 تومان 0 ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
s

پایان نامه بررسي ارتباط نسبتهاي ...


7000 تومان 0 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

مقاله توربو پمپ ها و ...


5000 تومان 0 ۴ خرداد ۱۳۹۶

دیدگاه ها