.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

پایان نامه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

چکیده

۱-۱ ) تاريخچه درگاه موازي

وقتي IBM  در سال ۱۹۸۱ ، PC را معرفي كرد، پورت پارالل بعنوان جايگزيني براي پورت سريال، به جهت سرويس دهي و راه اندازي پرينترهاي Dot Matrix  با بازده بالا در نظر گرفته شد.

پورت موازي اين خاصيت را داشت كه در هر لحظه هشت بيت داده را منتقل كند. اين درحاليست كه پورت سريال فقط مي توانست يك بيت داده را در هر لحظه منتقل كند. همراه با رشد تكنولوژي، نياز به اتصالات خروجي قويتر و بزرگتر افزايش يافت، لذا پورت موازي با اين هدف كه شما مي توانستيد وسايل جنبي با بازده بالاتري را به آن متصل كنيد، بوجود آمد. اين وسايل جنبي هم اكنون شامل محدودة وسيعي از پرينترهاي اشتراكي، ديسك درايوهاي پرتابل و Tape Backup  گرفته تا آداپتورهاي شبكه هاي محلي ( LAN ) و CD-ROM Player ها مي شود .

مشكلاتي كه توسعه دهندگان و خريداران اين وسايل جنبي با آن روبرو بوده اند، به سه دسته تقسيم مي شد. اول اينكه بازده  PC بصورت هيجان آوري زياد شده بود، در حاليكه تغييري در ساختمان پورت پارالل احساس نمي شد، چون حداكثر قدرت انتقال توسط اين ساختمان حدود ۱۵۰ كيلو بايت بر ثانيه بود، كه اين واقعا نياز به يك نرم افزار قوي و قدرتمند داشت. دوم، آنكه هيچ استانداردي براي واسط هاي الكتريكي وجود نداشت، كه اين موجب مشكلات فراواني در ضمانت عملكرد سيستم در محدوده هاي مختلف مي شد. و سرانجام اينكه نقص استانداردهاي طراحي، استفاده از كابلهايي با طول بيش از  شش پا را اجازه نميداد.

در سال ۱۹۹۱ ديداري توسط سازندگان پرينتر براي شروع بحث و مناظره روي گسترش يك استاندارد جديد، براي كنترل هوشمند پرينترها از طريق شبكه برگزار شد. اين سازندگان كه شامل Lexmark, IBM, Texas instuments و بقيه مي شد، پيمان بين المللي پرينت شبكه اي  ( Network Printing Alliance ) را بوجود آوردند.

NPA مجموعه اي از پارامترهايي را توصيف مي كند كه وقتي بر روي پرينتر و ميزبان پياده سازي شود، كنترل كامل كاربردها (Applications) وكارها ( Jobs) را ممكن ميسازد.

وقتي كه اين كار در حال پيشروي و رشد بود، معلوم شد كه پياده سازي كامل اين استاندارد، به يك ارتباط دو طرفه در PC نياز خواهد داشت. و به نظر مي رسيد كه پورت پارالل معمولي PC قادر نبود تا نيازهاي مورد نظر اين استاندارد را پشتيباني كند.

NPA  يك پيشنهاد به IEEE ارائه كرد كه براي رسيدن به يك ارتباط دو طرفه سريع بر روي PC  كميته اي تشكيل دهد. لازم بود كه اين كميته در نظر داشته باشد كه استاندارد جديد بايد كاملا سازگار با پورت پارالل اصلي (Original  ) و وسايل جنبي آن باشد. و در عين حال نرخ داده را تا بيشتر از يك مگابايت در ثانيه افزايش دهد. اين كميته استاندارد IEEE 1284  را بوجود آورد.

استانداردIEEE 1284  يا Standard Signaling Method for Bi-directional” “Parallel Pripheral Interface for Personal Computers   براي آخرين ويرايش در مارس ۱۹۹۴ تصويب شد.

۱-۲)  آشنايي با درگاه موازي

درگاه موازي يا همان  Parallel Port يكي از پورتهاي كامپيوترهاست كه اطلاعات از طريق آن خوانده و به كامپيوتر منتقل مي شود، و يا بر روي آن نوشته مي شود.

دركل IBM سه نوع آداپتور كه شامل پورت موازي پرينتر هستند، براي ميكرو كامپيوترهايPC/ XT/ AT   تدارك ديده است. بسته به آنكه كداميك نصب شده باشند، هر پورت قابل دستيابي داراي يكي از سه آدرس ۳BC, 378, 278   (همگي بصورت   HEX) خواهد بود. اكثر PC ها با يك پورت موازي و آنهم با آدرس ۳۷۸ HEX  توليد شده اند.


فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………….    ۱

فصل اول – درگاه موازي كامپيوتر………………………………………….   ۲

۱-۱ تاريخچه درگاه موازي …………………………………………………    ۴

۱-۲ آشنائي با درگاه موازي ………………………………………………    ۹

۱-۳ پينها و ثباتهاي پورت پارالل ………………………………………  ۱۴

۱-۴ شرح پينهاي درگاه موازي ………………………………………….    ۱۷

۱-۵ استاندارد Centronics …………………………………………….    ۱۸

۱-۶ آدرسهاي پورت موازي ……………………………………………..    ۲۰

۱-۷ ثبات هاي نرم افزار در پورت پارالل استاندارد ………………..    ۲۳

۱-۸ پورتهاي دو طرفه (Bi-Directional) …………………………    ۲۵

۱-۹ استفاده از پورت پارالل در ورود ۸ بيت ………………………..   ۲۹

۱-۱۰ مود چهار بيتي (Nibble Mode) ……………………………….   ۳۱

۱-۱۱ بكارگيري IRQ پورت پارالل ………………………………………   ۳۲

۱-۱۲ مودهاي پارالل پورت در BIOS ………………………………….  ۳۳

فصل دوم موتورهاي پله اي و مدارات كنترل آنها …………………..   ۳۶

۲-۱ آشنايي با موتور پله اي …………………………………………..  ۳۷

۲-۲ ساختمان داخلي موتور پله اي ………………………………….    ۴۰

۲-۳ طبقه بندي موتورهاي پله اي …………………………………..   ۴۲

الف- موتورهاي پله اي نوع آهنرباي دائمي …………………….   ۴۲

ب- موتورهاي پله اي نوع رلوكتانس متغيير ………………..   ۴۴

ج- موتورهاي هيبريد ……………………………………………..    ۴۷

۲-۴ انواع موتورهاي پله اي و چگونگي عملكرد آنها………….    ۴۷

– موتورهاي با مقاومت مغناطيسي متغيير ……………….    ۴۸

– موتورهاي تك قطبي ……………………………………………..    ۵۱

– موتورهاي دو قطبي ……………………………………………..     ۵۲

– موتورهاي چند فاز ………………………………………………..    ۵۴

۲-۵ ترتيب فازهاي موتور پله اي …………………………………..    ۵۴

۲-۶ پارامترها و اصطلاحات موتور پله اي …………………………    ۵۹

۲-۷ مدارات كنترل موتور پله اي ………………………………….    ۶۸

– موتورهاي رلوكتانس متغيير ………………………………….    ۶۸

– موتورهاي مغناطيس دائم تك قطبي و هيبريد ………….     ۷۱

– راه اندازهاي تك قطبي و رلوكتانس متغيير كاربردي…..     ۷۳

– موتورهاي دوقطبي و H-bridge ……………………………     ۷۶

– مدارات راه انداز دوقطبي كاربردي ………………………….      ۷۹

۲-۸ نرم افزار كنترل موتور پله اي ……………………………….      ۸۴

۲-۹ آشنائي با چند موتور پله اي قابل دسترس در بازار ……       ۸۸

۲-۹-۱ شناسايي بعضي از موتورهاي پله اي

از روي تعداد و رنگ سيم ……………………………………..    ۹۳

۲-۱۰ بررسي بعضي از مدارات كنترل و درايور موتورهاي پله اي… ۹۵

فصل سوم – سخت افزار و نرم افزار پروژه …………………………      ۱۰۱

۳ -۱ معرفي ميكرو كنترلر AVR  ……………………………………    ۱۰۵

۳-۲ خصوصيات ATMEGA32  …………………………………….    ۱۰۶

۳-۳ معرفي مختصر كامپايلر BASCOM  ………………………    ۱۰۷

۳-۴ استفاده از ATMEGA32 به عنوان درايور يك

STEPPER MOTOR      ……………………………………………..  ۱۰۸

۳-۵استفاده از ميكرو كنترلر ATMEGA32  به عنوان

درايور چهار محور ربات ………………………………………………….     ۱۱۰

۳-۶ استفاده از كامپايلر C++ در برنامه نويسي پورت پارالل …….۱۱۲

۳-۷ برنامة كنترل ربات نوشته شده تحت كامپايلر C++  ………..۱۱۵

ضميمة الف ……………………………………………………………….     ۱۲۱

ضميمة ب …………………………………………………………………    ۱۲۶

ضميمة ج ………………………………………………………………….    ۱۳۳

موضوع :
naser

محصولات مرتبط
s

چکیده هدف این مقاله بحث و ...


5000 تومان 0 25 ژانویه 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -