.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

هنردرمانی، مبانی نظری و پیشینه پژوهشی (فصل دوم پایان نامه هنردرمانی)

مبانی نظری هنردرمانی (پیشینه پژوهشی)

فهرست

۲-۲ هنردرمانی ۲۰

۲-۲-۱مفهوم ۲۰

۲-۲-۲ تاریخچه هنردرمانی از دیدگاههای  مختلف ۲۱

۲-۲-۳انواع هنر درمانی۲۳

۲-۲-۴فواید هنر درمانی۲۴

۲-۲-۵نظریه های هنر درماني۲۵

۲-۲-۵-۱فروید۲۵

۲-۲-۵-۲یونگ۲۶

۲-۲-۵-۳گشتالت ۲۶

۲-۲-۶هنر درمانگر۲۷

۲-۲-۷اهداف و عناصر هنردرمانگر۲۸

۲-۲-۸هنر درمانگری گروهی۲۸

۲-۲-۹نقاشی درمانی۲۹

۲-۲-۱۰تاریخچه نقاشی درمانی۳۱

۲-۲-۱۱روی آوردهای کنونی در گسترش نقاشی کودکان۳۴

۲-۲-۱۲مبانی نقاشی کودک۳۴

۲-۲-۱۳هدف نقاشی¬ درماني۳۴

۲-۲-۱۴فواید نقاشی درمانی۳۶

۲-۲-۱۵آموزش نقاشی به کودکان۳۸

۲-۲-۱۶ویژگیهای نقاشی کودکان در مقطع پیش دبستانی ۳۹

۲-۳پیشینه تحقیق۴۰

۲-۳-۱پیشینه داخلی ۴۰

۲-۳-۲پیشینه خارجی۴۱

منابع۴۲

مفهوم هنردرمانی

هنردرمانی[۱] عبارتست از به کارگیری ابزار هنری[۲] مختلف که بیمار بتواند از طریق آنها اظهار  وجود کند تا  با مسائل و نگرانی هایی که او را به محیط درمانی کشانده کنار بیاید. درمانگر و مراجع در تلاش برای درک فرایند هنری[۳] و محصول[۴] این فرایند با هم مشارکت می کند (دالی و گس[۵]، ۱۹۹۲).

 وجه مشترک تمامی درمانگران هنری توجه به برقراری ارنباط به صورت کلامی و فرایند های خلاقانه و نیز فراهم آوردن محیطی امن و قابل اعتماد است که افراد در آن احساسات قوی خود را بشناسد و ابراز کند ( پین،۱۹۹۳).

لانکر (۱۹۵۸-۱۹۵۷) هنر وسیله ای برای بیان تجربیات و تفکراتی است که ما می توانیم آن را در قالب الفاظ بگنجانیم. متداول ترین فرم وقالب بیان کلام می­باشد، اما سخن گفتن تنها یکی از مراحل نمادین است. حتی در موقع سخن گفتن ما هنگامی که ما می خواهیم یک تجربه جدید یا حالتی را مستقیماً بیان کنیم. از تشبیهات و کنایات هنری کمک می گیریم.

بنا به تعریف انجمن هنر درمانی آمریکا در سال ۱۹۹۷، هنر درمانی تکامل گسترده ای از کاربردهای درمانی عناصر هنر بصری است که در یک سو این طیف هنر به عنوان وسیله ای برای ارتباط غیرکلامی مورد تایید است. هنر درمانی از معدود اشکال پویا و فعال درمان است که افراد در آن به شیوه­ای غیر کلامی افکار و احساسات خود و نگرانی هایشان درباره بیماری و مشکلات، دردها و تصویر بدنیشان را به طریق بسیار راحت امن بیان می کند.

انجام فعالیتهاي خلاق با استفاده از مواد و روشهاي هنري، دیداري و شنیداري را هنردرمانی می گویند (ویلیامز[۶]  ۲۰۰۷ ؛ ترجمه به پژوه و همکاران،۱۳۸۶  ).

هنر درمانی به طور کلی به معنای به کارگیری ابزار هنری مختلفی است که بیمار بتواند از طریق آن اظهار وجود کند تا با مسائل و نگراتی هایی که او را به محیط درمانی کشانده کنار بیاید.

بیان خود به خودی غیر قضاوت گرانه به فرد اجازه  می دهد. که آزادانه درباره احساسات سرکوب شده بدون تهدید واکنش دیگران، صحبت کند. وقتی که احساسات فاش نشده بیان می گردند، مراجع و هنردرمانگر قادر هستند با مسائلی که به سطح آمده و آشکار  شده­اند، کار کنند. هنردرمانی به عنوان یک ابزار اولیه و ثانویه برای درمان، مفید است و می تواند برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در قالب فردی یا گروهی برای طیف وسیعی از نیازها به کار رود.

۱۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

نظریه های ادراک شایستگی ؛ ...


15000 تومان 4 ۵ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری کیفیت زندگی (پیشینه ...


20500 تومان 1 ۵ مهر ۱۳۹۷
s

دانلود مبانی نظری خشم (پیشینه ...


18000 تومان 2 ۱۱ دی ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -