.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله نقش مدرسه دربهداشت رواني دانش آموزان

مقاله نقش مدرسه دربهداشت رواني دانش آموزان

فهرست مطالب

تعريف بهداشت رواني وروشهاي پيشگيري

تكامل روشها در بهداشت رواني

تمركز فعاليت ها بر محيط

برنامه ريزي هاي جامع

درمان علائم

پيش گيري اوليه

آموزش» اساسي ترين روش پيش گيري اوليه

پيشگيري ثانوي

پيش گيري نوع سوم

واحدهاي وابسته به بخش روانپزشكي

مدرسه پل ارتباطي بين معلم ودانش آموزان

برنامه روان بهداشتياران مدارس

طرح روان بهداشتياران مدارس

بيان مسئله

تعريف مفاهيم

آموزش

سلامت روان

پيشگيري

مدرسه

روان بهداشتيار

اهداف كلي

ويژگيهاي اختصاصي برنامه

استراتژيها

محتواي فعاليتهاي آموزشي

عزت نفس

مهارتهاي اجتماعي

مهارت فكر كردن ( حل مساله)

روش اجراي طرح

نتايج حاصله

منابع

 

بيان مسئله

با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير جامعه هستند و همانطور كه جسم آنان احتياج به محافظت دارد روان آنان نيز نيازمند مراقبت است, بنابراين ارتقاء سطح آگاهيهاي كودكان در زمينه بهداشت رواني امري ضروري بوده و باعث افزايش كارايي و توانمنديهاي آنان مي گردد.
كودكان كنجكاو و با نشاط, با انرژي و فعال بوده و دوست دارند به ديگران كمك كنند از طريق گفتگو و بازي, اطلاعات خود را منتقل مي سازند و اگر نقش فعال خود را حفظ نمايند آموخته هايشان پايدار شده و به تدريج جزئي از باورهايشان مي شود. زمانيكه كودكان در مركزيت قرار گيرند اطلاعات را بخوبي منتقل نموده و روحيه مسئوليت پذيري, اعتماد به نفس, درك و شكيبايي و رفتار اجتماعي در آنان تقويت مي شود و همانطور كه اشاره شد مي توانند آنچه را كه آموخته اند به ديگران منتقل ساخته و علم را به عمل تبديل كنند. بنابراين با تجارب كسب شده و ارزشيابي به عمل آمده ضرورت ايجاد بهداشتيار جديدي با عنوان (روان بهداشتيار) بيش از پيش احساس گرديد كه از پاييز ۱۳۷۷ بصورت آزمايشي در هفت استان به اجرا درآمد و در سال ۷۸ در يازده استان كشور اجرا شد.
در استان خراسان تعداد مدارس تحت پوشش طرح از ۱۰ مدرسه در سال ۷۷ به ۲۰ مدرسه در سال ۷۸ و ۳۰ مدرسه در سال ۷۹ افزايش يافت.
روان بهداشتيار دانش آموز پايه چهارم ابتدايي است كه از بين دانش آموزان كلاس انتخاب مي شود و زيرنظر مربي بهداشت مدرسه, آموزش ديده و اطلاعات خود را از طريق روشهاي فعالي يادگيري به همسالان خود منتقل مي نمايد. ماهيت وجودي اين برنامه افزايش كارايي و ايجاد شايستگي و فعاليتهاي گروهي است.
در اين برنامه كودكان محور اصلي هستند و فعاليتها درحد توان آنان جالب و شادي آفرين طراحي شده اند. در واقع دانش آموزان كلاس براساس اين فعاليتها از يكديگر آموخته و به هم مي آموزند و تقويت اعتماد به نفس و برخي از مفاهيم بهداشت رواني را كسب مي نمايد.

تعريف مفاهيم

آموزش

مجموعه فعاليتهايي كه به منظور ايجاد يادگيري در يادگيرنده كه از جانب آموزگار يا مربي برنامه ريزي مي شود و بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده بصورت كنش متقابل جريان مي يابد. آموزش نه يك نهاد است نه يك دوره. آموزش به فعاليتهايي گفته مي شود كه در خدمت پرورش و كارآموزي قرار دارند.

سلامت روان

توان مقابله و سازگاري, ايجاد شايستگي جسمي, اجتماعي و شخصي, تسلط و مهارت در ارتباط صحيح با محيط بخصوص در سه فضاي زندگي, كار و تفريح

پيشگيري 

به مجموعه تدابيري اطلاق مي شود كه براي جلوگيري از بروز يا گسترش پديده خاصي در يك مجموعه بخصوص صورت مي گيرد.

مدرسه

نظام اجتماعي كوچكي است كه كودك در آن قواعد اخلاقي, عرف اجتماعي, نگرشها و شيوه هاي برقراري ارتباط با ديگران را مي آموزد و غالباً مدرسه شبكه اي از گروه همسالان را براي كودك مهيا مي كند.

روان بهداشتيار

دانش آموز علاقمند, توانا و داوطلب پايه چهارم ابتدايي است كه از طرف مربي بهداشت انتخاب و بنا به شرح وظايف محوله فعاليت مي نمايد.

اهداف كلي

– افزايش سطح آگاهي بهداشت رواني دانش آموزان
– جلب مشاركت فعال دانش آموزان درانتقال آموخته هاي بهداشت رواني خود به سايرين (دوستان, همكلاسي ها و اعضاي خانواده)
– افزايش سطح آگاهي بهداشت رواني مربيان بعنوان سطوح مياني
– ايجاد شيوه جديد آموزش توسط دانش آموزان به همسالان خود زيرنظر مربي بهداشت در قالب (روان بهداشتيار)

ويژگيهاي اختصاصي برنامه

اين برنامه:

۱- مشوق, همكاري بين دانش آموزان است.
۲- عملي

بوده و مستقيماً با زندگي و دنياي واقعي دانش آموزان در ارتباط است.
۳- برنامه اي است مشاركتي در كسب دانش, معلومات و مهارتها كه در آن دانش آموزان از يكديگر ياد مي گيرند و به هم مي آموزند.
۴- دانش آموزان را تشويق مي كند كه بتوانند نقش مهمي در كمك به سلامت روان خود و خانواده داشته باشند.

۷۵ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۷۵۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مقاله حقوق قراردادهای تجاری بین ...


23000 تومان 1 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
s

مقاله احترام به افکار دانش ...


6900 تومان 0 ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
s

مقاله حضرت مهدی عج در ...


5500 تومان 0 ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها