.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقیاس هوش وکسلر IV کودکان

مقیاس هوش وکسلر IV کودکان

مقیاس هوش وکسلر کودکان از معروف‌ترین مقیاس‌های هوشی جهان بوده است که در سال ۱۹۴۷ در شهر نیویورک توسط دیوید وکسلر تهیه و منتشر شده است. مقیاس هوش وکسلر بعنوان یکی از کاربردی‌ترین مقیاس‌های انفرادی سازه هوش محسوب می‌شود که به موازات مقیاس‌های هوش استانفورد بینه[۱] و مقیاس‌های شناختی وودکات ـ جانسون[۲]، نیمرخ هوش را تدوین نموده و اطلاعات مفیدی را در زمینه‌های سنجش بالینی ـ استثنایی ارائه می‌کند.

با مروری اجمالی روی نسخه‌های منتشر شده از وکسلر می‌توان عنوان نمود که نسخه اول و دوم مقیاس‌های هوش وکسلر کودکان با دوازده خرده آزمون و نسخه سوم مقیاس‌های هوش وکسلر کودکان با سیزده خرده آزمون در راستای شناسایی کنش‌های شناختی کودکان کاربرد داشتند و می‌توانست از طریق تحلیل پراکنش اصلی و تکمیلی در راستای تشخیص و شناسایی ناتوانی یادگیری پرداخت. سپس تشخیص و غربالگری ناتوانی یادگیری از طریق تحلیل پراکنش در نسخه چهارم توسط پانزده خرده آزمون در سال ۲۰۰۳ انجام پذیرفت و می‌توان نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر ابزاری مفید در زمینه اندازه‌گیری فرایندهای شناختی کودکان است. با استفاده از تحلیل‌های روان‌سنجی و تحلیل‌های نقادانه خبرگان در حیطه‌ی سنجش استثنایی ـ بالینی چهارنمره ترکیبی که تحت عنوان مقیاس مطرح می‌شوند از هوشبهرهای چهارگانه به دست آمدند که با تأکید بر آزمون‌های سازنده به شرح ذیل مطرح می‌شوند:

۱- فهم کلامی       ۲- استدلال ادراکی      ۳- حافظه فعال           ۴- سرعت پردازش

ـ فهم کلامی شامل خرده آزمون‌های شباهتها، واژگان، فهمیدن، اطلاعات و استدلال کلمه می‌باشد.

ـ استدلال ادراکی شامل خرده آزمون‌های طراحی مکعب‌ها،مفاهیم تصویر، استدلال ماتریس و تکمیل تصویر می‌باشد.

ـ حافظه فعال شامل ظرفیت عدد، توالی عدد و حرف و محاسبات می‌باشد.

ـ سرعت پردازش شامل رمزگذاری، نمادیابی و حذف کردن می‌باشد. (افروز، غلامعلی؛ کامکاری، کامبیز، ۱۳۹۲)

با توجه به این که آزمون وکسلر از اعتبار بالایی برخوردار است برای تعیین هوشبهر طبیعی دانش‌آموزان استفاده شده است اما برای تعیین رشد زبان از خرده آزمون‌های مربوط به فهم کلامی شامل شباهتها،واژگان،فهمیدن ودر صورت نیاز آزمون‌های جانشین «اطلاعات و استدلال کلمه» استفاده شده است و خرده آزمون‌های مزبور بعنوان عوامل مؤثر در عملکرد رشد زبان در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

[۱]. Alfred Binet

[۲]. Woodcut – Johnson

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود پرسشنامه انگیزش درونی imi ...


10000 تومان 17 23 آوریل 2017
s

آزمون هوش آربی کتل مقیاس ...


6000 تومان 60 8 می 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -