.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر ۱۹۸۰- ۳۳ گویه ای

دانلود مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر ۱۹۸۰- ۳۳ گویه ای

این مقیاس از معروف‌ترین مقیاس‌های است که تفاوت فردی را در ابعاد انگیزشی دردوقطب انگیزش درونی وانگیزش بیرونی را می‌سنجد. دارای ۳۳ گویه می‌باشد (۱۷ سؤال برای انگیزش درونی و۱۶ سؤال برای انگیزش بیرونی) پاسخ هر سؤال در یک مقیاس ۵ درجه‌ای لیکریت بیان می‌شود. لپر و همکاران (۲۰۱۳) به تحلیل عوامل این مقیاس پرداختند ضریب آلفا ۷۴/۰ به دست آمد. هارتر در سال ۱۹۸۱ همچنین ضریب پایایی پاره مقیاس‌ها را با استفاده ازفرمول ۲۰ ریچاردسن بین ۵۴/۰ تا ۸۴/۰ و ضرایب باز آزمایی را در یک نمونه طی دوره۹ ماهه از ۴۸/۰ تا ۶۳/۰ در نمونه دیگری به مدت ۵ ماه ۵۸/۰ تا ۷۶/۰ گزارش کرده است.

روش نمره‌گذاری سؤالات پرسشنامه:

تقریبا همیشه : ۵

زیاد :  ۴

تا حدودی : ۳

کم : ۲

هرگز : ۱

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود پرسشنامه مهارت های حرفه ...


5000 تومان 11 28 آگوست 2019
s

آزمون هوش آربی کتل مقیاس ...


6000 تومان 60 8 می 2017
s

دانلود پرسشنامه 5 عاملی ذهن ...


3000 تومان 13 3 آوریل 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -