.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر ۱۹۸۰- ۳۳ گویه ای

دانلود مقیاس استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر ۱۹۸۰- ۳۳ گویه ای

این مقیاس از معروف‌ترین مقیاس‌های است که تفاوت فردی را در ابعاد انگیزشی دردوقطب انگیزش درونی وانگیزش بیرونی را می‌سنجد. دارای ۳۳ گویه می‌باشد (۱۷ سؤال برای انگیزش درونی و۱۶ سؤال برای انگیزش بیرونی) پاسخ هر سؤال در یک مقیاس ۵ درجه‌ای لیکریت بیان می‌شود. لپر و همکاران (۲۰۱۳) به تحلیل عوامل این مقیاس پرداختند ضریب آلفا ۷۴/۰ به دست آمد. هارتر در سال ۱۹۸۱ همچنین ضریب پایایی پاره مقیاس‌ها را با استفاده ازفرمول ۲۰ ریچاردسن بین ۵۴/۰ تا ۸۴/۰ و ضرایب باز آزمایی را در یک نمونه طی دوره۹ ماهه از ۴۸/۰ تا ۶۳/۰ در نمونه دیگری به مدت ۵ ماه ۵۸/۰ تا ۷۶/۰ گزارش کرده است.

روش نمره‌گذاری سؤالات پرسشنامه:

تقریبا همیشه : ۵

زیاد :  ۴

تا حدودی : ۳

کم : ۲

هرگز : ۱

۵۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

پرسشنامه 60 عاملی سنجش خلاقیت ...


5000 تومان 0 5 آگوست 2019
s

این پرسشنامه توسط شهیم ویوسفی ...


6000 تومان 9 13 ژانویه 2019

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -