.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقه مند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقه مند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش

فهرست مطالب

فصل اول ۱
مقدمه ۲
بيان مسئله ۴
اهميت و ضرورت مسئله ۷
اهداف تحقيق ۱۰
متغيرهاي تحقيق ۱۱
تعاريف واژه ها و اصطلاحات ۱۲
فصل دوم ۱۳
ادبيات و پيشينه تحقيق ۱۴
اثرات فيزيولوژيكي ورزش و تمرينات ورزشي ۱۵
رعايت برخي نكات ورزشي به هنگام ورزش ۲۰
تفريح ۲۶
ويژگي ورزشكار مسلمان ۲۷
فوائد ورزش چيست ۴۲
ايمني و مصونيت بدن ۴۵
تربيت بدني ۵۳
اهداف رشته تربيت بدني ۵۵
فوايد ورزش شطرنج ۶۸
انواع ورزش هاي ايروبيك ۷۹
تاريخچه شنا ۸۲
فصل سوم ۸۵
روش تحقيق ۸۶
جامعه مورد مطالعه ۸۶
حجم نمونه ۸۷
روش نمونه گيري ۸۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه

روش آماري ۸۸
ابزار اندازه گيري ۸۸
ابزار جمع آوري اطلاعات ۸۹
روش جمع آوري اطلاعات ۹۱
فصل چهارم ۹۴
تجزيه و تحليل داده ها ۹۵
فصل پجم ۱۰۵
نتيجه گيري ۱۰۶
محدوديت ها ۱۱۱
پيشنهادات ۱۱۳
منابع و ماخذ ۱۱۴
فهرست ضمائم ۱۱۵

مقدّمه :

دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی (پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، متوسطه، پیش دانشگاهی) اعم از پسران و دختران علاقه وافری به زنگ های ورزش و تربیت بدنی دارند. این موضوع آن چنان روشن و بدیهی است که هر خانواده ای در منزل از اینکه فرزندشان امروز درس ورزش دارد، خوشحالی او را در چهره و حرکات می بیند و ساکنان و اهالی نزدیک مدرسه معمولاً در زنگهای ورزش بچه ها هیاهو و سروصدای بیش از حد دانش آموزان را در هر شهر و دیار و در هر مقطع می شنوند.

گویی حرکات ورزش، بازی با توپ، طناب کشی، تقسیم بچه ها به گروه های رقیب در بازی، وسط بازی در دبستان ها بخصوص به همراه معلمان و دبیران ورزش از حلاوت و شیرینی بالایی برخوردار است.

شکل ورزش در دوره های مختلف متفاوت می شود، اگر در دورۀ پیش دبستانی با بازیهای سبک زنجیره بافتی رنگ می گیرد، در دورۀ ابتدایی با گُرگَم به هوا، دنبال بازی، فوتبال گل کوچک، در دورۀ راهنمایی با فوتبال و شنا و والیبال و ژیمناستیک و حتی کشتی ادامه و در دورۀ متوسطه با بازیها و ورزش های قدرتی مثل پرورش اندام و وزنه برداری، دو میدانی و فوتبال و والیبال و شنا و کوهنوردی و … تکمیل می گردد.

متأسفانه در همۀ مدارس همه امکانات ذکر شده وجود ندارد و اغلب این ورزشها در خارج از مدرسه و در باشگاه ها و مراکز تربیت بدنی تکمیل و ادامه می یابد.

فرهنگ شهرنشینی و آپارتمانهای نشینی باشد و دلیل دیگر ارزش ها و جایگاهی که ورزش حرفه ای در سطح جهانی به عنوان یک صنعت و سازمان اثرگذار در مسائل عمومی و سیاسی و فردی و اقتصادی است.

چنانچه در قرن شانزدهم میلادی طبقه ای به نام شجاعان وجود داشته است. اما آیا می توان با اطمینان گفت که همه دانش آموزان علاقه شدیدی به ورزش و تربیت بدنی دارند؟ (حجتّی، ۱۳۷۰)

بدیهی است که علیرغم علاقه و اهمیت ذکر شده دانش آموزان هم هستند که علاقه چندان به ورزش و تربیت بدنی ندارند و ترجیح می دهند که به جای ورزش در کتابخانه مطالعه کنند یا در کلاس با یک یا دو نفر از بچه های هم فکر مسئله حل کنند. و یا به همراه مربی پرورشی فعالیتهای فرهنگی را ادامه دهند.

بر این اساس و به جهت علاقه شدید دانش آموزان به ورزش های مختلف و نیز بی علاقگی برخی از آنها به ورزش باید گفت که این میل و علاقه و عدم رغبت و گریز از ورزش در میان دانش آموزان خاستگاه شخصیتی و درونی دارد.

یعنی عده ای دارای صفات و ویژگی هایی هستند که به ورزش شدیداً علاقه دارند. و عده ای هم که علاقه چندانی به ورزش ندارند، ویژگی های خاصی شخصیتی و جسمانی را دارند که در این تحقیق قصد بررسی این ویژگی ها در دو گروه از دانش آموزان متوسطه را داریم و امیدواریم نتایج و یافته های تحقیق قابل استفاده مربیان و مدیران و خانواده ها و حتی دانش آموزان قرار گیرد.

 بیان مسئله :

ابعاد وجودی انسان ها (جسمانی، روانیف عاطفی، روحانی، اجتماعی و … ) ایجاب می کند. انسانها در زمینه های ذکر شده تعامل و تفافل و تقابل داشته باشند. یعنی چون دارای بعد عاطفی هستند، به همنوعان مهر و محبّت نمایند. و یا خدای ناکرده با اختلال در این بُعد به همنوعان کینه و حسد و غضب نمائید.

و در بعد اجتماعی به همنوعان در تشکل های گروهی مدد برسانند و خود را نیز جزئی از عناصر اجتماعی قرار دهند و در صورت عدم مشارکت و همکاری به انزوا و گوشه گیری و بروز استعدادهای درونی باشند و در غیر این صورت دچار مشکلات اختلالی و افسردگی و اضطراب و … گردند.

در بُعد جسمانی نیز که موضوع تحقیق حاضر است. فطرت و ذات انسانی تمایل به جنب و جوش و تلاش و فعالیتهای مختلف جسمانی دارد، که در عصر حاضر نمود مهم و برجسته آن پرداختن به فعالیتها و انواع ورزشهاست. و طبیعی است، بی میلی و بی علاقگی به ورزش هم در افراد دارای ویژگی ها و نشانه ها و برجستگی هایی است که در این تحقیق قصد بررسی این ویژگی ها در سطح دانش آموزان متوسطه هستیم.

دانش آموزانی که علاقه به ورزش دارند، ویژگی های برجسته ای دارند از جمله :

۱ ) پرجنب و جوش و دارای انرژی جسمانی بالایی هستند.

۲ ) معمولاً نقش رهبری را برعهده دارند.

۳ ) از معلمان و دبیرانی که ورزشکار هستند، به شدّت الگو می گیرد.

۴ ) به مجلات و روزنامه های ورزشی بیشتر علاقه نشان می دهند.

۵ ) در کیف مدرسه ای معمولاً عکس هایی از ورزشکاری یا ورزشکاران را همراه دارند.

۶ ) در زنگ های تفریح معمولاً از قهرمانی ها و قهرمانان و مسابقات و اسطوره ها حرف می زنند.

۷ ) در مواقعی که در مدرسه ایجاب کند که کمک و همکاری باشد، برای نشان دادن زور و قدرت پیشقدم می شوند.

۸ ) در موبایل و نوارهای خود عکس ها و صداهایی را نگهداری می کنند که با ورزش تناسب دارد.

۹ ) به تیم ها و افراد خاّص تعّصب دارد و همیشه و همواره از آنها حمایت می کند.

۱۰ ) سعی دارد پیراهن و لباس و کفش خود را طوری انتخاب کند که بیان کننده اخلاق ورزش می باشد.

۱۱ ) در ساعات ورزش در تدارک و تقسیم بچه ها برای مسابقه و تمرین پیشقدم است.

۱۲ ) در مناسبت ها و روزهای خاصی که برنامه هایی در مدرسه تدارک دیده شده، موارد ورزش و امور جسمانی و قدرتی را به عهده می گیرد.

۱۳ ) لحن و صدای خود و حرکات اندام و بدن را به صورت افراد ورزشکار تقلید می کند. و در مقابل دانش آموزانی که علاقه و میل به ورزش ندارند. فاقد چنین صفات و ویژگی ها هستند و یا حداقل فقط بخش ضعیفی از این صفات را دارند.

فلذا الگوها و صفات و ویژگی های ذکر شده هرچقدر در افراد بالا باشد. میل و علاقه ورزشکاری بالایی دارند و برعکس دانش آموزی که فاقد این صفات و ویژگی ها باشد. از توانائیهایی و خوی ورزشکارانه پائینی برخوردار است. براین اساس در طرح تحقیق قصد بررسی و تحقیق در همین تفاوت و اختلاف ویژگی ها را داریم. یعنی با انتخاب دو گروه دانش آموزان دورۀ متوسطه گروهی که ورزشکار هستند و همواره در سطح آموزشگاه و خارج از آموزشگاه به امور و فعالیتهای ورزشی می پردازد و در تیم ها و باشگاه ها عضو بوده و حتی مقام و مدال هایی هم در مسابقات مختلف کسب کرده اند.

و گروهی که هیچ موفقیت ورزشی نداشته و حتی میل و علاقه ای هم به ورزش ندارند و فقط در امتحان درسی تربیت بدنی با مشکلات نمره قبولی دریافت می کنند. و با این توضیحات، ویژگی ها و صفات این دو گروه را بررسی کرده ایم.

 اهمیت و ضرورت مسئله :

 خدایا اندام و جسم مرا برای خدمت قوی و تواناگردان (دعای کمیل)

این دعا و استغاثه دائمی پدران و مادران و وعاظ و حکیمان و علماء سرلوحه اشعار و آثار شاعران و مغز کلام و هسته مرکزی آثار نویسندگان و علمای مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بهداشتی و آموزشی و حکمتی و فلسق در جهان است که تا صحت و سلامتی حاصل نیاید هیچ خدمت و حکمی را انتظار نتوان داشت.

و این دعا ورد زبان همیشگی و روزمره ماست که خداوند صحت و سلامت دارد (محمدعلی حمیزی، ۱۳۷۴). در تعلیم و تربیت ایران باستان پرورش جسمانی از ارکان و بدیهات آموزش بوده است.

تیراندازی، اسب سواری، شنا، کشتی، لازمه یک جوان برومند بوده که وارد اجتماع و قبول مسئولیتهای اجتماعی می گردد.

در گات های آموزشی زرتشت در آموزش اخلاق و تربیت به کودکان آموزش ورزش های متداول روز تأکید شده است. (همان منبع، ص ۲۱).

در گذشته ورزشهای ذکر شده اسب سواری، تیراندازی، کشتی باعث پرورش جوانان برومند در دفاع از مرزهای ایرانی و تولید و ایجاد نسلی فرهیخته و قوی می شده است. امروزه متأسفانه زندگی شهری و آپارتمانی و عدم تحرک و جنبش جسمانی خیلی عظیمی از جوانان که از رختخواب با اتومبیل در سر کلاس حاضر می شوند. و از فعالیتها و حرکات و جنب و جوش گذشته که در باغ و صحرا و مرزعه و مغازه در حد بزرگان کار می کردند، خبری نیست را به شدت به امروزش نیازمند محتاج کرده است.

این وضع در مورد بزرگترها نیز چنین است و شکل گیری هسته های اولیه ورزش های همگانی در شهرها و پارک شهرها حتی در میان بازنشستگان مرد و زن نیز حاکی از این مطلب است.

فطرت قدرت جویی و حس قوی بودن سالم و سلامت بودن همواره در انسانها موج می زند. حتی فروید معتقد است که زندگی و حیات انسانها دو قطب دارد. قطب مرگ و قطب زندگی. و انسانها همواره برای گریز از مرگ زندگی می کنند و گریز از مرگ مستلزم قوی بودن، سالم بودن، تناسل و بقا و داشتن ثروت و قدرت و غیره است که در زندگی انسانها گاهی با صفات منفی احتکار و استبداد و … شکل می گیرد. (شجاع شفتی، ۱۳۷۷ )

در آموزشگاه های متوسطه مشاهده می شود که دانش آموزان آن نشاط و شادابی و تحرک و جنب و جوش دانش آموزان ۲۰ تا ۳۰ و ۴۰ سال گذشته را ندارند. که به علل آنها اشاره گردید.

ولی حداقل ورزش هفتگی و ورزش های رسمی در آموزشگاه ها افراد را به سوی ورزش کردن در خارج از آموزشگاه که خوشبختانه به صورت غیرانتفاعی در همه جا وجود دارد می کشاند.

موضوع دیگری که شاید به اطمینان بتوان در اینجا مطرح کرده این است که تفریح و انواع تفریحات شکل ورزش مدارانه دارند. پارک ها و اماکن تفریحی با قراردادن سرسره های بزرگ و کوچک و قایق سواری و چرخ فلک و میزهای شطرنج و بازیهای تنیس روی میز و تنیس توری و حتی اماکن معینی گلی کوچک مکانی برای تخلیه بار انرژی و انجام تفریح و ورزش است.

فلذا امروزه بخشی از ورزش های عمومی نه ورزش های حرفه ای بسیار به امور تفریحی نزدیک شده است.

به هر حال با شرح و توضیح این موارد به اهمیت ورزش در بُعد اجتماعی و تحصیلی و بیولوژیکی و فردی و … اشاره گردید که متأسفانه دیابت، چاقی، اوره، چربی و تنبلی چشم و یبوست و ده ها بیماری که از بی تحرّکی گریبانگیر خانواده ها و دانش آموزان متوسطه می گردد.

در بروشورهای مختلف هفته بهداشت در سراسر کشور اوایل اردیبهشت سال ۱۳۸۸

 اهداف تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت است از :

تبیین و شناخت ویژگی های دانش آموزان علاقمند به ورزش و بی علاقه به ورزش.

ولی چنانچه کاملاً روشن است هدف ذکر شده کلی و مبهم است و برای تبیین دقیق به طرحی اهدافی فرعی تر و کوچک تر مبادرت کرده ایم.

 اهداف فرعی :

  • دانش آموزان ورزشکار و علاقه مند پرجنب و جوش ترند.
  • دانش آموزان علاقه مند به ورزش ارزش زیادتری دارند.
  • دانش آموزان بی علاقه به ورزش کتابخانه و سکوت را ترجیح می دهند.
  • دانش آموزان علاقه مند به ورزش از هر فرصت کوچک برای انجام فعالیت ورزش استفاده می کنند.
  • دانش آموزان علاقمند به ورزش اغلب نقش رهبری و اداره کننده را دارند.
  • دانش آموزان علاقه مند به ورزش در آموزشگاه، دبیران علاقه مند به ورزش و ورزشکاران حرفه ای را به عنوان الگو برای همه ستایش و دفاع می کنند.

دانش آموزان بی علاقه ممکن است برای اخذ نمره ورزشی فقط یک نوع ورزش را پیگیری کنند.

۱۱۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۲۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مدیریت آموزشی و استفاده از ...


25000 تومان 0 26 آوریل 2017
s

پایان نامه شيوه هاي ساخت ...


9000 تومان 0 9 می 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -