.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

پایان نامه مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد

پایان نامه مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد

فهرست مطالب

فصل اول         ۷

مقدمه    ۸
بیان مسئله     ۱۵
اهداف تحقیق    ۱۷
ضرورت واهمیت تحقیق     ۱۹
سوال مسئله    ۲۰
اضطراب     ۲۱
اختلال خلقی عاطفی     ۲۲
جانباز     ۲۳
روان درمانی     ۲۴
ناهنجاری     ۲۵

فصل دوم     ۲۷

روش تحقیق ( ادبیات و پیشینه تحقیق )    ۲۸
نظریه علل افسردگی    ۲۹
نظریه های یادگیری     ۳۰
مروری برتحقیقات انجام شده    ۳۵
علائم افسردگی     ۳۶
علائم عمومی افسردگی         ۳۸
طبقه بندی افسردگی براساس علائم و نشانه ها     ۴۰
انواع بالینی افسردگی     ۴۶
همه گیرشناسی افسردگی ( شیوع افسردگی )    ۴۷
سبب شناسی افسردگی ( علل افسردگی )      ۴۹
افسردگی و تجارت نخستین کودکی    ۵۰
علل افسردگی های بیمار گونه     ۵۱

فصل سوم     ۵۵

جامعه آماری مورد     ۵۶
حجم نمونه     ۵۶
روش آماری     ۵۹

فصل چهارم    ۶۰

نمودار شماره (۱)      ۶۷
نمودار شماره (۲)    ۶۸
تجزیه و تحلیل آماری      ۶۹
تحلیل نتایج     ۷۱

فصل پنجم     ۷۲

بحث و نتیجه    ۷۳
محدودیتهای تحقیق    ۷۴
پیشنهادات     ۷۶
ضمیمه      ۷۸
تست افسردگی بک       ۷۹

منابع و ماخذ       ۸۵

چکیده

افسرگی  از دیر باز به عنوان یکی از نا بسامانیهای روانی عمده شناخته شده است اما در دو دههء اخیر اهمیت این بیماری هم از حیث رنج و آزادی که مبتلایان به آن تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع در مانی ملتها تحمیل می نماید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اهمیت مو ضوع و توجه روز افزون به درمان افسردگی و علت یابی آن ضروری به نظر میرسد که مورد جانبازان نیز به این امر توجه کافی مبذول شود . چون جانبازان در زمان جنگ نیز فشار های و استر سهای روحی و رو انی زیادی را تحمل کرده اند .

بنابراین در این پژوهش محقق بر آن است که مطالعه ای بین مقایسه میزان افسرد گی جانبازان ضعیف و شدید داشته باشد . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را جانبازان بالای ۴۰ در صد شهرستان ایوان غرب تشکیل می دهد که و نمونه مورد استفاده تعداد۳۰ نفر از جانبازان ۴۰ در صد به بالا ی شهرستان ایوان غرب می باشند .که این تعداد ۱۵ نفر را جانبازان ۷۰ درصد و تعداد ۱۵ نفر را جانبازان زیر ۷۰ درصد (  ۶۹  تا ۴۰ ) درصد تشکیل می دهند. نتایج نشان داد که میزان افسردگی بین دو گروه از لحاظ آماری تفاوت  معنی داری وجود دارد یعنی هر چه میزان معلولیت در جانبازان بیشتر باشد میزان افسردگی هم افزایش می یابد.

منابع و مأخذ

۱- مهریار ، امیر هو شنگ ، افسردگی و درمان شناختی ، انتشارات رشد ،۱۳۷۳

۲ – کلاتیون پلاجی ، جیمزای بارت ، ترجمه حسن سلطانی فر ، درمان افسردگی ،

اختلاف نظرهای گذشته و نگرش جدید ، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی ،۱۳۶۹

۳ – راوکلارنس ، ترجمه جواد وهاب زاده ، مباحث عمده در روانپزشکی ، انتشارات رشد

۴ – معانی  ، ایرج ، بیماری نا مرئی افسردگی روانی ، انتشارات چاپ  پخش

۵ – اتکینسون ، ریتال ، ترجمه محمد تقی براهنی ، زمینه روانشناسی ، جلد دوم ، انتشارات رشد .

مقدمه

افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتیهای روانی است که باعث مراجعه به روانپزشکان ،روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت رو انی می گردد . از این لحاظ افسردگی با سرما خوردگی در میان ناراحتیها ی جسمی قابل مقایسه است . در هر لحظه از زمان ۱۵ تا ۲۰ در صد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خود نشان دهند .حداقل ۱۲ درصد از جمعیت کشور های پیشرفته در طی عمر خود برای معالجعه علایم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می کنند و حدس زده می شود  که ۷۵در صد افرادی که در موسسات درمان روانی بستری میشوند  دچار افسردگی هستند . به دلایلی که هنوز کاملاًروشن نیست در صد بیشتری از بانوان دچار افسردگی می شوند ،نسبت زنان به مردان افسرده در ممالک پیشرفته صنعتی تقریباً۲به۱ می با شد . افسردگی از زمان باستان شایع ترین نوع ((نا بسامانی عاطفی )) شناخته شده است و در بسیاری از مدارک زمان گذشته می توان آثار آن را مشاهده کرد در حدود ۴۵۰ سال پیش از میلاد مسیح ،بقراط از این بیماری به نام ملانکولی یاد کرده است . از مطالعه تاریخ چنین بر می آید که دانشمندان ایرانی مانند ابو علی سینا ور ازی این بیماری را می شناختند و از آن به عنوان عارضه ای روانی یاد کرده اند در سال ۱۹۸۶ کراپلین ،افسردگی را جزء بیماریهای عاطفی (اختلالات خلقی )طبقه بندی کرد . از آغاز دوره پیش سنگ تا قرون ۱۶تا ۱۷ تکامل بشر از لحاظ ساز گاری اجتماعی و آسایش زندگی بسیار پایین بود . باانقلاب صنعتی همه چیز شروع به تحول نمود . صنعت رشد فزاینده ای پیدا کرد ،شهر های متمدنی مثل لندن ،نیویورک و توکیو به سرعت توسعه یافتند ،جمعیت شهرها به چندین برابر رسید و سطح در آمد مردم به شکل قا بل توجهی  افزایش یافت اغلب مردم غربی در کمال رفاه و آسایش زندگی می کردند اما ساختمان جسمانی و عقلانی بشر در چند هزار سال گذشته تغییر بسیار جزِِئی حاصل کرد ،انسان مجبور بوده است تطابق و تغییر موقعیت را بیاموزد لیکن وا کنشهای اساسی و غریزه ای او هنوز هم شباهت بسیار نزدیکی با حیوانات  عالی تر دارد و این همان مطلبی است که اریک فرام در تئوری خود در بارهٌ شخصیت گفته ، و آن اینکه انسان زمانی که برای آزادی از اصل خود ، یعنی طبیعت جدا شده و به زندگی متمدن شهری روی آورده ، احساس تنهایی می کند و این احساس موجب اضطراب و افسردگی او شده است که این مطلب ازدیاد افسردگی را در جوامع صنعتی تأیید می کند .

ناراحتیهای گوناگون روانی و از جمله افسردگی طبیعتاٌ در درجات شدید خود جسم آدمی را هم تحت تأثیر قرار می دهد و شخص را تا حد بیماریهای روان ــ تنی (۱) پیش می برد.

حد نهایت آسیبی که ناراحتیهای روانی ، از جمله افسردگی ایجاد می کنند خود کشی (۲) می باشد . بیماریهای روان ــ تنی ناشی از تأثیراختلالات روانی مانند اضطراب و افسردگی بر روی جسم انسان است . به عقیده تعدادی  از دانشمندان و به خصوص پژوهشگران انگلیسی که در این مورد تحقیقات متعددی انجام داده اند علت بسیاری از بیماریهای جسمی (مثل زخم معده ، ناراحتیهای قلبی و عروقی ، سکته های مغزی ، فشار خون و تعدادی از درد های مفاصل و…) را ناشی از فشار ها و استرسهای روانی میدانند ،

عده ای عقیده دارند تعداد این بیماریهای روان تنی بیش از ۶۰ در صد بیماریهای جسمی می باشد .

افسردگی درجات و انواع مختلفی دارد و از عوامل متعددی ممکن است ناشی گردد.

این عوامل شامل : سرشت طبیعی (۳) ، وراثت ، اختلال در فعالیت شیمیایی و هورمونی بدن ، تجارب خانوادگی (بخصوص داشتن پدر و مادر افسرده یا الکلیک)،

از دست دادن یکی از والدین بخصوص مادر در اوایل زندگی یا محرومیت از علاقه و محبت والدین ، حوادث ناراحت کننده و منفی در سالهای اخیر زندگی ، گرفتاری با همسر یا زوجه ای خشن و پر خاشگر ، نداشتن روابط اجتماعی نزدیک با افراد قابل اعتماد ، بر خوردار نبودن از حمایت اجتماعی کافی و بالاخره نداشتن یا از دست دادن حسن احترام یا اعتماد  به خود می باشد و یا می توان افسردگی را ناشی ازنگرش منفی نسبت به خود یا استدلالهای غلط در مورد وقایع مختلف زندگی و شناخت نادرست نسبت به آنها دانست .

یکی از افسردگی های شایع در بین زنان افسردگی پس از زایمان (۱) یا جنون

پس از زایمان می باشد که ناشی از بهم ریختگی هورمونی پس از زایمان ، ضربه ای که در هنگام زایمان به مادر وارد می شود و برداشت مادر از اینکه قسمتی از وجودش از او جدا شده است . افسر دگیهای پس از زایمان اگر خفیف باشد ، عادی تلقی می شود و در صورتی که افسردگی شدید باشد و به حالت صدمه زدن به خود (مادر ) و نوزاد در آید خطرناک میباشد و احتیاج به در مان فوری دارد .

در مورد مردان قسمتی از جامعه آماری افسرده ها مربوط به افراد معلول و جانبازمی با شد  که علت افسردگی در آنان به چند عامل مهم بر می گردد:

۱-  غمگین بودن آنها َ به خاطر نقص در یکی از اعضای بدن و یا از دست دادن عضوی از بدنشان .

۲-  نوع  نگرش و طراز برخورد غلط مردم و کلاًً  جامعه نسبت به فعالیت و کار آیی آنها .

۳- شناخت منفی جانبازان نسبت به ابعاد وجودی خود که ناشی از نگرش غلط و طراز بر خورد  اشتباه مردم با آنها می باشد .

اگر چه افسرگی  از دیر باز به عنوان یکی از نا بسامانیهای روانی عمده شناخته شده است اما در دو دههء اخیر اهمیت این بیماری هم از حیث رنج و آزادی که مبتلایان به آن تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع در مانی ملتها تحمیل می نماید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و بخاطر وسعت فراگیر این بیماری و نیز تجارب کلینیکی ، حداقل در ممالک صنعتی مغرب زمین باعث شده متخصصان مربوطه از دو دهه اخیر به عنوان دوره جدید ملانکولی (افسردگی شدید ) در تاریخ روانپزشکی معاصر نام ببرند .به نظر این محققان در دو دههٌ اخیر افسردگی جای  تشویش  و اضطراب  را ، که در دو دههٌ  بعد از جنگ بین المللی دوم به عنوان مهمترین عارضه روانی  تلقی  می شد ، گرفته است و اینک رایج ترین ناراحتی روانی افراد بالغ را تشکیل می دهد .

همراه با بروز و شیوع وسیع افسردگی ، هم در کل جمعیت و هم در جمعیت مراجعان به مراکز بهداشت و درمان روانی ، اقدامات گو ناگونی از طرف متخصصان بهداشت روانی در زمینه تشخیص ،طبقه بندی ،بررسی عللو عوارض ودرمان انواع افسردگی به عمل آمده است . پژو هشهای دقیقی که در زمینه بررسی اساس شیمیایی حالات عاطفی و غیر عادی و تاًثیرات در مانی دارو هایضد افسردگی بعمل آمد پیچیدگی خاص این حالات و ارتباط متقابل آنها را با فعالیتهای شناختی و روابط شخصی و اجتماعی فرد به خوبی نشان داده است. حاصل این مطالعات تجدید نظری اساسی در سیستم تشخیص و طبقه بندی اختلالات عاطفی و افسردگی را ضرو ری ساخته و به نظام جدیدی که در چاپ سوم و چهارم راهنمایی تشخیص و طبقه بندی انجمن روان پزشکی آمریکا پیشنهاد شده منجر گشته است. ازسوی دیگر ،جستسجو ی راههای جدید درمان اختلالات عاطفی مورد توجه متخصصان بهداشت روانی قرار گرفته است . در این میان ،پیروانمکتب رفتار درمانی کوششهایی رادر جهت استفاده از اصول روانشناسی رفتاری در شناخت و درمان افسردگی به عمل آورده اند که هم از حدیث تازگی برداشت و هم از لحاظ درجه موفقیت در مانی مورد توجه اهل فن قرار گرفته است .

با توجه به اهمیت مو ضوع و توجه روز افزون به درمان افسردگی و علت یابی آن ضروری به نظر میرسد که مورد جانبازان نیز به این امر توجه کافی مبذول شود . چون جانبازان در زمان جنگ نیز فشار های و استر سهای روحی و رو انی زیادی را تحمل کرده اند .

این عوامل هم تأثیر بسزایی در وضعیت ر.حی و رو انی جانبازان از بعد عاطفی دارد که البته عوامل متعدد دیگری نیز مزید بر علت می باشد  و بجاست مسئولین گرامی تمهیداتی را درجهت جلو گیری از ابتلاء به اختلالات روانی وبه خصوص افسردگی جانبازان به اجراءدر آورند ،که اگر این مسئله مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم صورت گیرد بسیاری از اختلالات جسمی این عزیزان نیز بر طرف خواهد شد .

افسردگی در جانبازان به دنبال خود ،درو نگرایی را نیز در پی دارد که همین منوال ممکن است بیماریهای جسمی را نیز در بر گیرد ،لذا اهمیت این مو ضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست و محقق نیز در پژوهش خود این مسئله رادر جانبازان شهرستان ایوان غرب مورد مطالعه و بررسی قرار داده است .

بیان مسئله

اصو لاًمسائل مربوط به روان انسان از دیر باز مورد توجه بوده و انسان را به تفکر وا می داشته است . دقت در خصوصیات خلقی و   منش شخصیت و بطورکلی خصو صیات روانی مسئله ای نیست که برای بشریت بی سابقه بوده و در سد ه های اخیر بوجود آمده باشد ،اما باید توجه داشت که مسائل و تعاریف مربوط به خصوصیات روانی در نزد افراد غیر متخصص با آنچه در نزد دانشمندان علوم روانپزشکی و روان شناسی مطرح  می شود تفاوت عمد ه ای  در روانشنا سی و رو انپزشکی اصطلاح افسردگی و به طور کلی اختلالات روانی بسیار وسیع تر از تعارف آن در نزد افراد غیر متخصص می باشد . روانشناسان و روان پزشکان افسردگی را به عنوان یک بیماری هم از جهت رو انی و هم از جهت بدنی مورد مطالعه قرار داده  وبا توجه به فر ضیات مختلفی که در مورد افسردگی مطرح شده ،طبقه بندی های متعددی از افسردگی ارائه دادهاند .

با توجه به توضیحات فوق و عنوان پژوهش که (بررسی رابطه بین افسردگی و میزان معلولیت در جانبازان شهر ستان ایوان غرب ) نام دارد در حقیقت می خواهیم  بدانیم آبا رابطه ای بین میزان و معلو لیت جانبازان و اقسردگی وجود دارد یا نه ؟

و اگر رابطه ای وجود دارد صر فاً بخا طر میزان معلو لیت  می باشد  یا بخاطر دلایل دیگری از قبیل نوع شغل ، سن ، میزان تحصیلات و …… می باشد ؟

درک رابطه بین افسردگی که شایع ترین  اختلال خلقی  می باشد با انزوای اجتماعی و اقدامات مخرب بر علیه جامعه ،خانواده ، خود فرد و تشدید  این مسئله که فرد احساس می کند روز به روز از کار آیی او بخاطر نقص بدنی کاسته میشود و در واقع نقایص بدنی بصورت یک امر غالبی در می آید و در نهایت خطر نا کترین اقدام یعنی خود کشی را در پی می سازد.

درک این مطلب که آیا جانبازان بخاطر معلولیت جسمی خود به سوی افسرد گی و به دنبال آن درو نگرایی روی آورده اند و این راه را بهترین طریق برای رو برو شدن با وضعیت جسمانی خود انتخاب کر ده ا ند یا اینکه قبل از معلو لیت هم افسر دگی داشته اند ، یا اینکه معلو لیت افسر دگی انها را شدت بخشیده است جای بحث دارد و توجه کافی به این عزیزان لازم و ضروری به نظر می رسد . جانبازان می توانند سر منشاء اقدامات مفید و ساز نده ای باشند .

اگر توجه کافی به آنها بشود و به کار آیی آنها معتقد باشیم و اگر به آنها میدان دهیم ،استعدادهاو نبوغ آنها آشکار می شو د و اگر توجه کافی وجود نداشته باشد منجر به گوشه گیری و انزوا و افسردگی می شودو عوارض بعدی نیز  به دنبال آن می آیند .

۸۵ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه ولایت فقیه از ...


9000 تومان 0 ۲۴ مهر ۱۳۹۶
s

پایان نامه مدیریت و محافظت ...


7000 تومان 0 ۱۲ تیر ۱۳۹۶
s

مقاله بحران ملی آلودگی منابع ...


10000 تومان 0 ۱۹ تیر ۱۳۹۶

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -