× دسته بندی ها

مقاله کمیسیون‌ تشــخیص مطالبــات ســازمان تامین‌اجتماعی

کمیسیون‌ تشــخیص مطالبــات ســازمان تامین‌اجتماعی

این کمیسیونها وظیفه رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان نسبت به بدهی‌های بیمه‌ای، جرائم و خساراتی را بر عهده دارند که از طرف شــعب ســازمان تامین‌اجتماعی ابلاغ میشوند. کمیسیونهای تشخیص مطالبات دارای دو مرحله بدوی و تجدید نظر هســتند. به آرای تجدید نظر و رای‌های کمیســیون بدوی در صورتی کــه در مهلت زمانی مقرر (۲۰ روز) اعتراض نشــود قطعی هستند. کارفرمایانی که نسبت به آرای قطعی کمیسیونها معترض هستند می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی را باید از جمله کمیسیون های اداری دانست که تصمیم و رأی صادره از آنها قابل اعتراض شکلی در دیوان عدالت اداری است.

ترکیب اعضای هیأتهای مذکور و اینکه این هیأتها در سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته و تشکیل می شوند و ماهیت دولتی و اداری بودن موضوع؛ وصف دولتی و اداری بودن هیأتهای مذکور را آشکار می نماید.

هر چند در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی ذکری به بیان نیامده است ولی با توجه به تمثیلی بودن مصادیق بیان شده در ماده مذکور بایستی رأی هیأت تشخیص تشخیص مطالبات را نیز از مصادیق کمیسیون های اداری، محسوب و در نتیجه به قابلیت اعتراض به چنین آرایی در دیوان عدالت اداری نظر دارد.

آرای قطعی هیأت ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم ایران و ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج کشور، قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است.

۱۵ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات ...


9000 تومان 0 ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
s

چكيده رسالت همه شاعران بزرگ اين ...


5000 تومان 0 ۳ اسفند ۱۳۹۵
s

مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری ...


5000 تومان 0 ۱۴ تیر ۱۳۹۶

دیدگاه ها