.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله کامل سندروم داون و علائم آن

علائم سندرم داون:

چین های اپی كانتال با شیار های پلکی متمایل به بالا، پل صاف بینی، سرکوچک همراه با ناحیه ی پس سری صاف، هیپوتونی شدید همراه با بیرون آمدن زبان . به طور شایع، پوست ناحیه ی پشت گردن شل است و علاوه بر آن، کوتاهی انگشتان دست ، خط كف دستی واحد ، هیپوپلازی بند میانی انگشت پنجم دست و فضایی مشخص) شكاف كفش صندل Sandal-toe-gap) بین انگشتان اول و دوم پا، چانه کوچک، ماکرو گلوسيا ، صورت پهن، گردن کوتاه، نقاط سفید روی عنبيه، شل بودن مفاصل دیده می شود. اختلالات عمده ای که ممکن است در بررسی یا سونوگرافی دیده شوند شامل ناهنجاری قلبی (بویژه نقايص بالشتک اندوکاردی Endocardial cushion defects ) و ناهنجاری های گوارشی مانند آترزي دوازدهه هستند. در کودکان مبتلا به سندروم داون، میزان بروز لوسمی و بیماری تیروئید افزایش می یابد

بالاتر رفتن سن ازدواج و سن مادر در زمان حاملگی و سیاست های جدید جمعیتی، اهميت غربالگری این سندرم به عنوان یکی از برنامه های مهم و ضروری جهت اجرا و ادغام در نظام سلامت کشور مطرح می نماید. از سوی دیگر داده های نظام مراقبت مرگ کودک در کشور نشان می دهد که ناهنجاری مادر زادی بعد از سوانح و حوادث ، دومین علت مرگ است . از مزایای قابل توجه و پیامدهای مهم اجرای برنامه غربالگری سندرم داون کمک به کشف ناهنجاری های لوله عصبی و تریزومی های شایع دیگر (۱۳ و ۱۸) نيز می باشد که منجر به کاهش مرگ و میر نوزادان کودکان و مرده زایی و کاهش ناتوانی و عقب ماندگی های ذهنی و مشکلات مرتبط با هزینه های مراقبت از این بیماران خواهد شد .

با توجه به توضیحات فوق می توان گفت اجرای این برنامه منجر به موارد زیر خواهد شد :

۱-کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ سال

۲-کاهش ناتوانی و بهبود کیفیت زندگی

٣ – اجرای همزمان غربالگری تریزومی ۱۳ و ۱۸ و ناهنجاری های لوله عصبی

۴ -كاهش سقط غيرقانونی ، کاهش زایمان زودرس و مرگ جنین درون رحم

درخواست روزافزون مادران باردار برای ایجاد اطمینان لازم از سلامت جنین از یک سو و تسهیلات تکنولوژیک موجود هم اکنون این امکان را ایجاد می کند که با پیگیری و تعقیب تغییراتی که در سطح تعدادی از مارکرهای بیوشیمیایی و همچنین هورمون های مترشحه در سرم و بعضا ادرار مادران که در زمان های مختلف بارداری به حداکثر خود می رسند و همچنین معیارهای رادیولوژیک قابل توجه در جنین مبتلا به راحتی می توان با انجام تست های غربالگری به اشكال مختلف به یافتن به هنگام جنین های ناسالم و پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به سندرم داون و همچنین آنوپلوئیدی۱۳ و ۱۸ که در مارکرهای بیوشیمیایی و مولکولی غربالگری با تری زومی ۲۱ مشترک هستند کمک نمود.

و در نهایت با انتخاب استراتژی مناسب و تعیین روش های صحیح برای انجام تست های غربالگری و تشخیصی و همچنین مشخص نمودن الگوریتم هایی که توالی انجام تست ها با ترکیب آنها را نشان می دهد می توان برنامه غربالگری مادران باردار ازنظر ریسک ابتلا جنین به آنوپلوئیدی کروموزومال را در برنامه مراقبت از زنان باردار ادغام نمود.

هدف اصلی :

پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به سندرم داون


فهرست مطالب

علائم سندرم داون: ۱
هدف اصلی : ۲
اهداف اختصاصی : ۲
توصيف روش هاي تشخيصي مورد نیاز و اختصصات هر روش(حساسیت و اختصاصیت) ۲
تعيين مراحل تشخيص بيماري هدف از ابتدا تا انتها ۵
انواع تست های غربالگری : ۵
روش های تشخیص پیش از تولد آنیوپلوئیدی های جنینی: ۷
ساختار مطالعه ، متدولوژي جستجو و منابع جستجو شده ۷
آزمایشگاه های سطح II/ مجری تست های غربالگری ۳۴
الزامات فنی ویژه تست های غربالگری ۳۴
استاندارد انجام سونوگرافي NT چیست؟ ۳۷
ویژگی های فنی دستگاه سونوگرافی جهت انجام یک NT استاندارد چیست؟ ۴۰
استاندارد گزارش دهي و محتوای یک گزارش NT چیست؟ ۴۰
نحوه پایش و ارزیابی عملکرد مراکز سونوگرافی و انجام دهندگان تست چگونه است؟ ۴۰
استاندارد آموزش NT چیست؟ ۴۱
نحوه ارجاع چگونه است؟ ۴۱

۱۸۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
royalit

محصولات مرتبط
s

مهارت مذاکره برای حل و ...


5000 تومان 0 8 فوریه 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -