.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله مفاهیم نظری اختلالات جنسی، عملکرد جنسی، تمایلات جنسی

مقاله مفاهیم نظری اختلالات جنسی عملکرد جنسی تمایلات جنسی

مبانی نظری

تمایلات جنسی انسان

تمایلات جنسی همواره کانون کنجکاوی، علاقه و تحلیل بشر بوده است. ترسیم رفتار جنسی از دوران نقاشی های غارنشینان ماقبل تاریخ تا تصاویر و نقاشی های تشریحی داوینچی در مورد مقاربت و تا سایت های هرزه نگاری موجود در اینترنت وجود داشته است. عوامل مختلفی در تعیین رفتارها و تمایلات جنسی نقش دارند نظیر عوامل تشریحی- فیزیولوژی- روانشناسی- فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند . این تمایلات دربرگیرنده ادراک مردانگی و زنانگی و افکار و تخیلات خصوصی و رفتار است. برای فرد بهنجار معمولی جذابیت فردی دیگر و عشق و اشتیاق حاصل از آن عمیقا با احساسات شادی صمیمانه ارتباط دارد. رفتار جنسی بهنجار رفتاری است که موجبات لذت فرد و شریک جنسی اش را فراهم می آورد و شامل تحریک اعضای جنسی همراه با مقاربت است. احساس نامتناسب گناه یا اضطراب در آن وجود ندارد و از سر اجبار نیست. در برخی شرایط خود ارضایی و انواع مختلف تحریکات جنسی که به اعضای غیر از اعضای اولیه جنسی مربوط است ممکن است در محدوده بهنجار قرار گیرد. تمایلات جنسی شخص چنان با کل شخصیت او در هم آمیخته که صحبت از تمایلات جنسی به عنوان پدیده ای مستقل غیر ممکن می باشد به همین دلیل به آن اصطلاحاً روانی جنسی[۱]می گویند. بنابراین می بایست در بررسی رفتار جنسی هر فرد نخست شخصیت فرد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. از نظر فروید تمام فعالیت ها و تکانه های لذت بخش انسان ریشه جنسی دارد .  این نظریه مبالغه آمیز تحریف زیادی را در مفاهیم جنسی بوجود آورد و خیلی از محققان بعدی را وادار به ایستادگی در مقابل این نظریه و ارائه مطالبی در جهت بطلان آن نمود. به عنوان مثال یکی از نظرات دانشمندان در نقطه مقابل فروید این بود که خوردن غذا هم برای انسان ایجاد تکانه های لذت می کند در حالی که هیچ سائق جنسی ندارد و یا افراد ممکن است از فعالیت هایی با ریشه جنسی برای اقناع نیازهای غیر جنسی خود استفاده کنند مانند: وابستگی، پرخاشگری، قدرت و مقام. بیشتر تجارب یادگیری جنسی در کودکی و بدون اطلاع والدین آغاز می شود برای مثال بازی با اعضای تناسلی در شیرخواران بخشی از رشد طبیعی آن ها محسوب می شود. البته محیط و خصوصاً رفتار والدین که چه بسا با جنسیت کودک متغیر می باشد نیز در شکل گیری هویت جنسی کودکان بی تأثیر نمی باشد. برای مثال با پسربچه ها با جدیت بیشتری رفتار می شود و برعکس دختر بچه ها بیشتر در بغل گرفته می شوند، پدرها وقت بیشتری را با پسران می گذرانند و مادران با دختران، پسرها بیشتر تنبه می شوند و دختران بیشتر بوسیده و یا نوازش می شوند (سادوک و سادوک، ۲۰۱۱).

عوامل روانی جنسی

جنسیت فرد: در مراحل اولیه زندگی جنینی هر دو جنس ماده هستند ولی ترشح آندروژن ها از هفته ششم بارداری سبب ایجاد دستگاه تناسلی مردانه شده و تغییراتی را در مغز نیز ایجاد می کند و عدم وجود این هورمونها سبب پیدایش اندام های زنانه می گردد که به آن جنسیت زیستی افراد گفته می شود.

هویت جنسی: احساس مردانگی و یا زنانگی فرد نسبت به خودش می باشد که به آن جنسیت اجتماعی هم گفته می شود. جنسیت زیستی و اجتماعی در اغلب مواد با هم هماهنگ هستند یعنی مردان رفتار مردانه و زنان رفتار زنانه از خود نشان می دهند ولی ممکن است این دو مقوله در تعارض باهم و یا حتی در تضاد با هم باشند. هویت جنسی که شکل گیری اولیه آن حدود ۲ تا ۳ سالگی می باشد، ناشی از یک رشته سرمشق های بی شماری است که از اعضای خانواده، معلمین، دوستان، همکاران و پدیده های فرهنگی موجود حاصل می شود. و در نهایت سبب ایجاد نقش جنسی برای فرد می شود.

نقش جنسی: عبارت است از هر آنچه فرد برای شناساندن خود به عنوان یک پسر یا مرد و یا دختر و یا زن می گوید و انجام می دهد.  نقش جنسی گاهی وقت ها از هویت جنسی متفاوت به نظر می رسد، مثلاً شخص ممکن است با هم جنس همانند سازی کند ولی در عین حال لباس، آرایش مو و یا سایر خصوصیات جنس مخالف را برگزیند و یا برعکس ممکن است شخص با جنس مخالف همانند سازی کرده ولی بنا به مصلحت بسیاری از خصوصیات رفتاری هم جنس را انتخاب نماید.

گرایش جنسی[۲]:  موضوع یا هدف تکانه های جنسی فرد را گرایش جنسی می گویند . اگر هدف این تکانه ها به سمت جنس مخالف باشد  دگرجنس گرا ، و اگر هدف به سمت جنس موافق باشد همجنس گرا و در نهایت افرادی پیدا می شوند که دوجنس گرا نامیده می شوند.

رفتار جنسی: در سال ۱۹۶۶ دو پژوهشگر به نام های جانسون و مسترز بر اساس مشاهدات و کاوش های کلینیکی خود یک الگوی چهار مرحله ای ارائه نمودند که تاکنون هم مورد قبول است. این پژوهشگران متوجه شدند که در حین رابطه جنسی دستگاه های مختلفی در بدن دستخوش تغییر می شوند و در این میان دستگاه عصبی بدن مهمترین نقش را بر عهده دارد (سادوک و سادوک، ۲۰۱۱).

پاسخ های فیزیولژیک

پاسخ جنسی یک تجربه روانی فیزیولوژیک واقعی است. انگیختگی[۳] هم با محرکهای روانشناختی ایجاد می شود و هم با محرکهای جسمی؛ میزان تنش هم از لحاظ فیزیولوژیک تجربه می شود و هم از لحاظ هیجانی و با اگاسم به طور طبیعی ادراک ذهنی اوجواکنش جسمی و تخلیه وجود دارد. رشد روانی جنسی نگرشهای روانشناختی نسبت به تمایلات جنسی، و نگرش به شریک جنسی مستقیما با فیزیولوژی پاسخ جنسی انسان ارتباط دارند و بر آن تاثیر می گذارند. متن بازنگری شده کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)  یک چرخه پاسخ چهار مرحله ای را مشخص نموده است: ۱-میل جنسی[۴] ۲- برانگیختگی[۵] ۳-اوج لذت جنسی[۶] ۴-فرونشینی[۷]. سیستم عصبی مرکزی مسئول هماهنگ کردن سایر اندام های درگیر با این چهار فاز می باشد(گنجی، ۱۳۹۳).

سلامت جنسی

سادوک (۲۰۱۱) رفتار جنسی بهنجار را رفتاری تعریف کرده است که موجبات لذت فرد و شریک جنسی اش را فراهم می آورد و شامل تحریک اعضای جنسی همراه با مقاربت است. احساس نامتناسب گناه یا اضطراب در آن وجود ندارد و از سر اجبار نیست. همچنین سلامت جنسي به معناي هماهنگي و سازگاري جنب ههاي جسمي، عاطفي، عقلاني و اجتماعي انسان است که منجر به ارتقاي شخصيت، روابط و عشق در او مي گردد (کاردی[۸] و همکاران، ۲۰۰۲) و در اين صورت روابط جنسي نه تنها لذت بخش است بلکه ارتباطات و روابط بين فردي را نيز تقويت می کند. اين روابط يک فرآيند پيچيده، حاصل تعامل عوامل عروقي، عصبي و هورموني است که تحت تأثير عوامل مختلفي مانند ويژگي هاي زيست شناختي فرد، روابط بين فردي، سنت هاي حاکم بر خانواده و اجتماع، فرهنگ و مذهب قرار م يگيرد (فورکروی[۹]، ۲۰۰۳)

اختلالات جنسی زنان

اختلالات فعاليت جنسي در زنان به معني اختلالات مداوم يا عودکننده در چهار حيطه تمايل جنسي، تحريک جنسي، درد حين نزديکي يا عدم توانايي رسيدن به اوج لذت جنسي است. موانع اجتماعي و فرهنگي، وجود تابوها و کج فهمي ها برآورد دقيق شيوع اين اختلالات را دشوار می نمايد؛ اما به نظر مي رسد که شيوع اين اختلالات در زنان بالا بوده و تأثير شگرفي بر کيفيت زندگي، اعتماد به نفس، خلق و خوي، روابط همسري و فعاليت هاي اجتماعي آنان مي گذارد(مورلی[۱۰] و کاسیر[۱۱]، ۲۰۰۳). برآورد مي گردد ۶۳- ٢٥ درصد زنان از اختلالات جنسي رنج می برند.

 

فهرست مطالب

مبانی نظری

تمایلات جنسی انسان

عوامل روانی جنسی

پاسخ های فیزیولژیک

سلامت جنسی

اختلالات جنسی زنان

اختلالات جنسی در DSM-V

اختلالات عملکردی جنسی زنان در DSM-V

۱-اختلال ارگاسم زنان[۱]

خصایص همراه با تشخیص

شیوع

پیامدهای عملی ناشی از اختلال ارگاسم زنان

خصایص تشخیصی

خصایص همراه با تشخیص اختلال تمایل جنسی زنان

شیوع

پیامدهای عملکردی همراه با اختلال میل و برانگیختگی جنسی زنان

اختلال درد لگن یا اختلال دخول درناک[۲]

خصایص تشخیصی

خصایص همراه با اختلال درد جنسی

شیوع

مشکلات عملکردی ناشی از اختلال درد جنسی

عملکرد جنسی

– دلایل اختلال عملکرد جنسی براساس تحقیقات انجام شده

  – نظریه های عملکرد جنسی

 نظریه عملکرد جنسی روزن

نظریه روان زاد

نظریه ارگانی- فیزیکی

پیشینه

 اختلال عملکرد جنسی

منبع

۲۵ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۲۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مقايسه ميزان شيوع  طلاق در ...


10000 تومان 0 ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
s

پیشینه پژوهشی اختلالات رفتاری- هیجانی؛ ...


20000 تومان 0 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

مقاله مقایسه سلامت روان شاعران ...


7500 تومان 0 ۲۴ مهر ۱۳۹۶

دیدگاه ها