.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله بررسی عوامل موثر بر پروژه های عمرانی و مدیریت زمان این پروژه ها

بررسی عوامل موثر بر پروژه های عمرانی  و مدیریت زمان این پروژه ها

مقدمه

با توجه به چشم انداز ایران ۱۴۰۰ و برنامه توسعه اقتصادی کشور نیاز مبرمی به انجام اصولی کارها و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی حس می شود. درکشورما نیز در بیست سال اخیر، در زمینه معرفی و گسترش مبانی و مفاهیم مدیریت و تا حدودی مدیریت پروژه و سیستم های برنامه ریزی و کنترل پروژه، کوشش های ارزنده ای انجام شده است. اما به دلایل متعدد از جمله ناآشنایی مدیران پروژه ها با مسئولیت ها و وظایف خود، نبود سیستم ارزیابی عملکرد طرح ها وپروژه ها، انتشارو توزیع محدود کتابها، مفاهیم مدیریت و برنامه ریزی پروژه گسترش و توسعه مناسب را نیافته است(کفیلی کسمایی،۱۳۹۳).

اجرای پروژه های ساخت در هر منطقه، باعث بهبود وضعیت اقتصادی و مبادلات تجاری در آن منطقه خواهد شد.  پروژه های راهسازی که جزو پروژه های زیر بنایی کشور می باشد، معمولا نیاز به بودجه های سنگین و مدت زمان طولانی دارد. لذا تأخیر در این گونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می شود.  بنابراین برنامه ریزی و مدیریت مناسب و کارآمد در پروژه های راهسازی بسیار ضروری است تا بتوان آن ها را در زمان برآورد شده، هزینه پیش بینی شده و کیفیت مناسب به بهره برداری رساند(یوسفی و دیگران، ۱۳۹۰).

تأخیر در پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی خاص آن ها امری غیر قابل انکار است، به طوری که مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب پروژه های ساخت در دنیا با حدود بیش از ۵۰ درصد افزایش زمان مواجه می شوند. تأخیر در پیشرفت کار، علاوه بر آن که موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه های قابل ملاحظه ای برای راه اندازی مجدد یا تکمیل آن ها می گردد، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می شود؛ به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فن آوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده اند، در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد.  عدم تحقق زمانی پروژه ها با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح های جدید، کشور را با لطمات جدی مواجه می سازد. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود. از سوی دیگر، تأخیر در پروژه های ساخت می تواند بر اهداف کیفی آن ها نیز تأثیر داشته باشد و مجریان پروژه به منظور جلوگیری از جریمه های ناشی از تأخیرات غیر مجاز و تکمیل پروژه در موعد مقرر، روند اجرای پروژه در یک بازه زمانی را تسریع کنند که در بعضی موارد برای دستیابی به این هدف، کیفیت اجرای پروژه به طور چشمگیری کاهش می یابد(علیپوری ، ۱۳۹۴).


فهرست مطالب

مقدمه

ضرورت توجه به پروژه های عمرانی

مراحل مدیریت پروژه های  عمرانی

فرآيندهاي مديريت زمان پروژه

عوامل موثر در هزینه و زمان پروژه های ساخت

نقش عوامل موثر در افزایش زمان اجرای پروژه ها

انواع تأخیر

پیشینه ی تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور


بخشی از منابع

فهمی آزاد حسین (۱۳۹۱). بررسی علل تأخیر و پیامدهای ناشی از عدم تحویل به موقع سدها در استان خراسان ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی ،موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو

کفیلی کسمایی کاوه (۱۳۹۳)، ارائه یک مدل ریاضی بهینه سازی توامان هزینه و زمان در پروژه های ساخت از طریق الگوریتم ژنتیک در فازهای ۱۰ و۱۱ پارس جنوبی. دانشگاه گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد.

گل محمدی، محمد مهدی؛ فلاح، احمد علی (۱۳۹۳). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های ساخت و ساز ساختمانی شهر یزد با رویکرد ویکورفازی، اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار، یزد، دانشگاه پیام نور یزد،

مدهوشی مهرداد، سید اصفهانی میر مهدی (۱۳۹۰)، تحلیل عوامل موفقیت و عدم موفقیت پروژه‌های عمرانی و ارائه مدل پیش‌بینی موفقیت. فصلنامه مدیریت ساخت، شماره ۱۲، صص ۶۰-۴۱٫

میرزائی‌فیض‌آبادی  ح شناسایی عوامل موثر در بروز ادعا و ارائه راهکارهایی جهت کاهش و مدیریت دعاوی در پروژه های ساختمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت. دانشگاه فردوسی مشهد

Al-Ghafly MA(2013). Delays in the construction of public utility projects in Saudi Arabia. Master thesis, CEM Dept., KFUPM, Dhahran, Saudi Arabia, 2013.

Cooper 2005. Portfolio Management for Product Innovation. I. Research Technology Management,. USA: Pfeiffer Wiley. 318-354

Lytras, M. D., & Pouloudi, A. (2016). Identify factors affecting failures and delayed construction projects in Australia. Projects as Knowledge Transformations & Beyond, the Learning Organization.10:4. 237-250.

Sambasivan, M. and Soon, Y. (2012). Causes and effects of delays in Malaysian construction industry. International Project Management, 25 (2): 517-526.

۲۷۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری ذهن آگاهی (پیشینه ...


15000 تومان 3 5 ژانویه 2019
s

مبانی نظری عزت نفس (پیشینه ...


9900 تومان 8 5 آگوست 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -