.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری یادگیری الکترونیکی و سیستم های یادگیری مبتنی بر وب

مبانی نظری یادگیری الکترونیکی و سیستم های یادگیری مبتنی بر وب

فهرست

یادگیری الکترونیکی و سیستم های یادگیری مبتنی بر وب

پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب

اصول یادگیری الکترونیکی اثربخش

رويكردهاي كاربردي ICTدر آموزش و پژوهش

نقش اعضاء هيات علمي در توسعه فاواي آموزشي و پژوهشي

اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات

مرور ادبیات در زمینه روابط موجود در حلقه های علت و معلولی مدل پذیرش فناوری

مدل های پذيرش فناوري

تئوري عمل مستدل (کنش عقلایی)

تئوري رفتار برنامه ریزي شده

مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی

مدل پذيرش فناوري

۰ متغیرهای درونی

۰سودمندي ادراك شده

۰سهولت استفاده ادراک شده

متغیرهای بیرونی:

آموزش مبتنی بر فناوری

ادراک دانشجو از کاربرد یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات اساتید

ادراک دانشجو ازاثر بخشی آموزش و یادگیری مبتنی بر ICT برای دانشجویان

آموزش از راه دور

آموزش مبتنی بر وب

پیشینه تحقیق

انجام مطالعات در داخل ایران:

انجام مطالعات در خارج از ایران

پیشینه خارجی

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی:

منابع لاتین

منابع فارسی


یادگیری الکترونیکی و سیستم های یادگیری مبتنی بر وب

یادگیری الکترونیکی، فرایند یادگیری فراهم شده به وسیله اینترنت است (نگای[۱] و همکاران، ۲۰۰۷).همچنین یادگیری الکترونیکی به عنوان یادگیری مبتنی بر وب که ارتباط،  همکاری، چند رسانه ای، انتقال دانش وآموزش مبتنی بروب رابه منظور پشتیبانی از یادگیری فعال یادگیرندگان بدون موانع زمانی و مکانی بهینه می­کند، تعریف می­شود. در این تعریف یادگیری فعال، روش تعلیمی است که به واسطه لزوم انجام فعالیت های یادگیری با معنا به وسیله دانشجویان، آن ها را در فرایند یادگیری درگیر می­کند (لی[۲] و همکاران، ۲۰۱۰).

سیستم های مبتنی بروب یا محیط های یادگیری مجازی، سکوهای ارتباطات مبتنی بر وب هستند که به دانشجویان اجازه می دهند تا بدون محدودیت زمانی و مکانی به ابزارهای مختلف یادگیری ازقبیل محتوای دوره، مساعدت معلم، صفحات بحث، سیستم های تسهیم اسناد و منابع یادگیری دسترسی پیدا کنند (رایج و اسچپرز[۳]، ۲۰۰۸). به عنوان مثال  اس مایل ، بلک برد ، وب سی اچ[۴] ابزارهای آموزشی مبتنی بر فناوری هستند که از اینترنت به عنوان مکانیزمی برای ارائه استفاده می کنند (نگای ‏ و همکاران، ۲۰۰۷‏).

[۱] Ngai

[۲] Lee

[۳] Raaij E. M., Schepers

[۴]Smile, Blackboard, WebCH

۲۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری مهارتهای مطالعه (نظریه ...


18500 تومان 3 ۶ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری دوستی های متقابل ...


18000 تومان 1 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -