.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری کیفیت زندگی (پیشینه پژوهشی کیفیت زندگی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری کیفیت زندگی (پیشینه پژوهشی کیفیت زندگی) فصل دوم پایان نامه

کیفیت زندگی۳۹

تعریف کیفیت زندگی۴۱

ویژگی های کیفیت زندگی۴۴

ابعاد کیفیت زندگی۴۵

نظريه هاي کيفيت زندگي در سه مقوله قابل بررسي است۴۷

ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی۴۹

عوامل مؤثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس۴۹

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی۵۰

سنجش کیفیت زندگی۵۱

شیوه های بهبود کیفیت زندگی۵۲

بررسی پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع۵۴

پژوهشهای انجام شده داخلی۵۴

پژوهش های انجام شده خارجی۶۰

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج

منابع و مآخذ


۲-۵ کیفیت زندگی

آغاز بحث کیفیت زندگی به زمان ارسطو  در ۳۸۵ سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد در آن دوران ارسطو «زندگی خوب» یا « خوب انجام دادن کارها » را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است وذکر نموده است

ارسطو درکتاب نیکوماخس  به موضوع سعادت انسانی می پردازد،اینکه سعادت چیست؟عبارت ازچه فعالیتی است وچگونه می توان سعادتمند شد؟ اوزندگی خوب را معادل شادکامی درنظر می گیرد ودر عین حال به تفاوت این مفهوم در افراد مختلف می پردازد وذکر می کند سلامتی که باعث رضایت مندی در یک فرد بیمار می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می کند یکسان نیست وبیان می دارد که شادکامی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسان نخواهد داشت

اصطلاح کیفیت زندگی نخستین بارتوسط پیگایو  در سال۱۹۲۰درکتاب “اقتصاد و رفاه”مورد استفاده  قرارگرفتاو دراین کتاب درمورد،”دولتی از اقشار پایین وتأثیرآن برزندگی آنها و سرمایه‌های  ملی”به بحث پرداخته بوداین مطلب تا بعداز جنگ جهانی دوم مسکوت ماند تا اینکه دراثر دو حادثه مهم مورد توجه قرارگرفت اول آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریفی ازسلامت منتشرکرد که شامل:سلامت جسمی،روانی واجتماعی بوداین امرمنجربه بحث گسترده‌ای درمورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد دومین اتفاق وجود نابرابری های گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامدهای جنگ جهانی بود

اعتیاد به دلیل ماهیت پیشرونده اش در همه ابعاد زندگی، سلامت فردی،خانواده و جامعه را به خطر می اندازد درواقع این مسئله، یک مشکل بزرگ فردی و اجتماعی است که علاوه بر عوارض جسمی و روانی آن برای افراد معتاد، سلامت جامعه را نیز از نظر اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و آسیب قرار می‌دهد(حجتی و همکاران۱۳۸۹) کیفیت زندگی یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی های سلامت است(سرنه آنجا۲۰۱۲) اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مسئله زیستی-روانی- اجتماعی، تمام ابعاد زندگی فرد را تحث تاثیر قرار میدهد بنابراین بسیاری از مؤلفه های کیفیت زندگی دچار دگرگونی می شود(دمی اییر و همکاران۲۰۱۰) از آنجایی که کیفیت زندگی به عنوان یک عامل مهم و مرکزی در بهبودی از اعتیاد شناخته شده است(تریسی۲۰۱۲) همچنین هدف برنامه های درمان فردی از جمله سم زدایی،درمانهای دارویی و روان درمانی، قطع وابستگی به مواد و بازگرداندن فرد معتاد به چرخه زندگی اجتماعی، فردی،خانوادگی،تحصیلی و کاری و ارتقای کیفیت زندگی است تضمین ایجاد و حتی تداوم به درمان نیازمند توجه به عوامل تهدیدکننده زندگی معتادان است بنابراین تدوین برنامه های پیش گیری، تداوم فرایند درمان و هرگونه سیاست گذاری در سطح کلان، نیازمند توجه به مسئله کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با زندگی نوجوانان و جوانان مراجعه کننده جهت ترک اعتیاد است بنابراین منطقی به نظر میرسد که این قشر حساس، از نظر کیفیت زندگی غربال شده و برای مداخلات درمانی اختصاصی تر سوق داده شوند (پور نقاش تهرانی و همکاران۱۳۹۱)

در سال ۱۹۸۵ در شمال غرب انگلستان برای اولین بار تحقیقات کیفیت زندگی انجام شد محوراصلی این مطالعات محدود به بیماری های مزمن بود واز آن به عنوان شاخصی درجهت ارزیابی سلامت روانی استفاده می شد امروزه  از این مفهوم در اندازه گیری کارایی درمان‌ها، داروها، جراحی ها وبررسی شاخص های سلامت استفاده می گردد (فریش ،۲۰۰۶،ترجمه خسروانی،۱۳۹۰)به مرور زمان پژوهشگران متوجه شدندکه کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پر اهمیت در ارزیابی های سلامت باشد، چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت نیز  بر این نکته تأکید دارد (فایرز ومچین،به نقل از خادمیان،۱۳۹۰)از دهه۱۹۳۰ محققان آمریکایی به ارزیابی کیفیت زندگی درمناطق مختلف کشور خود پرداختند وپیش از آن این مفهموم مورد توجه دانشمندان علوم روانشناسی، اقتصاد، سیاسی، جامعه شناسی، پزشکی به صورت یک موضوع میان رشته ای قرارگرفت

۲۰۵۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری تاب آوری، پیشینه ...


18000 تومان 1 ۵ مهر ۱۳۹۷
s

مبانی نظری هیجانات تحصیلی (پیشینه ...


18000 تومان 1 ۶ مرداد ۱۳۹۷
s

معرفت شناختی؛ پیشینه پژوهش (مبانی ...


22000 تومان 0 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

مبانی نظری آسیب‌پذیری لرزه ای ...


20000 تومان 0 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -