.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری پرخاشگری (پیشینه پژوهشی پرخاشگری) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری پرخاشگری (پیشینه پژوهشی پرخاشگری) فصل دوم پایان نامه


فهرست

۲-۱-۴-پرخاشگری

۲-۱-۴-۱-تعریف پرخاشگری

۲-۱-۴-۲-شیوع پرخاشگری

۲-۱-۴-۳-انواع پرخاشگری

۲-۱-۴-۳-۱-پرخاشگری وسیله­ای

۲-۱-۴-۳-۲-پرخاشگری خصمانه

۲-۱-۴-۴-ابعاد پرخاشگری

۲-۱-۴-۴-۳-بعد شناختی

۲-۱-۴-۴-۲-بعد عاطفی و هیجانی

۲-۱-۴-۴-۱-بعد ابزاری یا حرکتی

۲-۱-۴-۵-نظریه ­های پرخاشگری

۲-۱-۴-۵-۱-عوامل زیست شناختی

۲-۱-۴-۵-۲-فرضیه ذاتی بودن پرخاشگری

۲-۱-۴-۵-۳-پرخاشگری به عنوان یک آسیب نوروآناتومیک

۲-۱-۴-۵-۲-نظریه سایق

۲-۱-۴-۵-۳-نظریه­های نوین

۲-۱-۴-۵-۳-۱-یادگیری اجتماعی

۲-۱-۴-۵-۳-۲- الگوی عمومی پرخاشگری

۲-۱-۴-۶-۱-عوامل محیطی

۲-۱-۴-۶-عوامل موثر بر پرخاشگری

۲-۱-۴-۶-۲- عوامل اجتماعی

۲-۱-۴-۶-۳-عوامل موقعیتی

۲-۱-۴-۶-۴-عوامل فرهنگی

۲-۱-۴-۶-۵-عوامل اقتصادی

۲-۱-۴-۶-۶-وراثت

۲-۱-۴-۷-پیامدهای رفتار پرخاشگرانه

۲-۱-۴-۸-درمان پرخاشگری

۲-۲- پیشینه پژوهشی

۲-۲-۱- پژوهش­های داخلی

۲-۲-۲-پیشینه خارجی

۲-۳-جمع بندی از ادبیات و پیشینه پژوهشی

منابع فارسی

منابع انگلیسی


مقدمه

بندورا[۱] (۱۹۷۳) پرخاشگری را رفتارهای فیزیکی و کلامی تخریب کننده اشیا یا آسیب رساندن به افراد می­داند که عمدتاً در تعاملات میان فردی اتفاق می­افتد.

بارون[۲] (۱۹۹۱) معتقد است که واژه­ی پرخاشگری زیر مجموعه­ی اختلال سلوک و از ریشه لاتین Aggredi مشتق شده  که به معنی پیش­رفتن و نزدیک شدن به هدفی می­باشد و به رفتارهایی اطلاق می­شود که فرد به شیوه­های مختلف و از روی قصد و عمد به خود یا دیگری صدمه یا آسیب جسمی و روانی وارد می­کند ( به نقل از صبوری، ۱۳۸۸).

دیاکس[۳] و همکاران (۱۹۹۳) پرخاشگری را یک رفتار جهت داده شده برای صدمه زدن به موجودیت یک موجود زنده می­داند در این تعریف دو خصیصه وجود دارد. الف) پرخاشگری محدود به شکل­هایی از رفتار می­شود که شخص قصد صدمه زدن به دیگری را دارد. ب) تلاش­های ناموفقی که قصد آسیب رساندن به دیگری دارد را جزء پرخاشگری به حساب می­آید ( به نقل از صبوری، ۱۳۸۸).

اتکینسون و همکاران (۲۰۰۰) پرخاشگری را اینگونه تعریف کرده­اند؛ رفتاری که قصد آن صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است. واژه اصلی در این تعریف، قصد و نیت است، مثلاً اگر شخصی تصادفی پای شما را در شلوغی آسانسور لگد کند و فوری عذرخواهی کند احتمال نمی­رود که شما برچسب رفتار پرخاشگرانه به آن بزنید. اما اگر شما کنار میز خود در حال مطالعه باشید و شخصی به سوی شما بیاید و پای خود را روی پاهای شما بگذارد احتمال دارد شما از این رفتار خصمانه و بیشرمانه عصبانی شوید. با وجود این حتی اعمال عمدی پرخاشگرانه ممکن است هدفی غیر از صدمه زدن داشته باشد. قدرت، ثروت و مقام از جمله هدف­هایی هستند که می­توانند با توسل به پرخاشگری به دست آیند.

انواع پرخاشگری

سازمان بهداشت جهانی[۴] (WHO) پرخاشگری را جزء ۲۰ علت اول سال­های از دست رفته عمر طبقه­بندی کرده و پیش­بینی شده است که تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. جینگ[۵] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود بیان کردند که پرخاشگری بین آسیایی­تبارها کمتر از اسپانیایی­ها و آمریکایی­های آفریقایی­تبار است و میزان بروز آن در دو جنس نیز تفاوت معناداری ندارد. پژوهش کیم[۶] (۲۰۰۳) بر روی پرخاشگری جوانان کره­ای حدود ۴۸ درصد گزارش شده است. در ایران، مالکی و همکاران (۱۳۹۰) شیوع پرخاشگری را در جمعیت بین سنین ۶۴-۱۵ سال که شامل پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری شدید (نیاز به درمان قربانی یا دستگیری) بود به ترتیب ۳۱/۰ و ۷/۱ گزارش کرد (به نقل از شریفی راد و همکاران، ۱۳۹۴).

[۱] . Bandura

[۲] . Baron

[۳] . Deaux

[۴] . World Health Organization

[۵] . Jing

[۶] . Kim

۱۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری هویت و ابعاد ...


17300 تومان 1 1 آگوست 2018

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -