.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری هیجان (فصل دوم پایان نامه) پیشینه پژوهشی هیجان

مبانی نظری هیجان (فصل دوم پایان نامه) پیشینه پژوهشی هیجان

فهرست

مبانی نظری هیجان

تعریف هیجان

روانشناسی هیجان

ابعادهیجان

نظریه‌های هیجان

نظریه جیمز–لانگه:

نظریه رفتارگرایی:

نظریه شناختی

نظریه هیجان خواهی زاکرمن:

ویژگیهای افرادهیجان خواه:

وظایف هیجان‌ها

فیزیولوژی هیجان‌ها

آثار هیجان

راهکارهای مقاوم سازی خود

هیجان هاچه فایدهای دارند؟

هیجان درزندگی

مشخصات هیجان

هیجانات وسیله بستگی میان افراد

فوایدهیجان ها

مضرات هیجانها

هیجان پایه واساس هنر

شناخت حالات هیجانی خود

انواع هیجان

هیجان خواهی

پیشینه تحقیق

تحقیقات مشابه درداخل کشور

منابع فارسی

منابع لاتین


مقدمه

هرفرد از هیجان، برداشت خاصی دارد و با توجّه به اطلاعات و گرایش های خود، تعریفی از هیجان ارائه می دهد. یکی می گوید: هیجا نیعنی عشق، صَفا، بگو و بخند، گردش و تفریح. دیگری می گوید: هیجان یعنی خطر کردن، ماجراجویی، زدن تو دل حوادث. و شاید بعضی ها که کمی آگاهی بیشتری دارند بگویند: هیجان، هم به غم گفته می شود و هم به شادی. امّا تعریفی که روان شناسی ارائه میدهد دامنه ای بسیار گسترده تری را دربر می گیرد. روان شناسی با تکیه بر یافته های خود به توضیح این واژه می پردازد. البته در روان شناسی نیز تعریف های گوناگونی از هیجان، ارائه شده است. برای این که تعریفی ارائه شود که از سویی مفهوم هیجان را مشخص کندوازسوی دیگر،این تعریف آنچنان علمی صِرف نباشدکه فهم آن برای عموم مردم، مستلزم آگاهی از پیش فرض های روان شناختی باشد )، سعی بر ساده تر نمودن تعریف داشته ایم(ریو ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۷).

هیجان در افراد به دنبال محرک های بیرونی و گاهی درونی ظاهر می شود. به هیجان، عاطفه نیز گفته می شودکه عمدتا در قالب هایی مثل: ترس، خشم، اندوه، شادمانی و لذت، عشق، شگفتی، نفرت و شرم، بروز پیدا می کند. برای مثال، انسان وقتی با یک واقعه خطرناک مواجه می شود ، بی اختیار، نشانه های آمادگی برای گریز و فرار از لحاظ جسمی و فیزیولوژیک در او به وجود می آید وازلحاظ روانی هم نشانه ها و رفتارهایی مبتنی بر ترس در فرد، ظاهر می شود که به آن حالت هیجان، «ترس» گفته می شود. گاهی اوقات این حالت ترس، تبدیل به هیجان «خشم» می شود و فرد، بدون این که خودش اختیاری داشته باشد، حالت پرخاشگری و تدافعی به خود می گیرد(گنجی،۱۳۹۷).

هیجان،یک موهبت الهی است که به عنوان یک مکانیزم (ساز و کارِ) تنش زُدا عمل می کند. به این صورت که هنگام تحریک فرد از سوییک محرّک خارجی، بدن سریعا نسبت به آن، واکنش نشان می دهدواضطراب در فرد به وجود می آید و این اضطراب، موجب عدم تعادل و به هم ریختگی روانی فردمی شود و در این مرحله، اُرگانیزم (بدن) با به راه انداختن تظاهرات هیجانی که با حالت های مختلف چهره،تنفّس شدیدو… همراه است، سعی می کند این تنش و اضطراب را کاهش دهد و تعادل را دوباره به وجود آورد. اگر این مکانیزم بدن نمی بود، عملاً فرد در مقابل بسیاری از محرک ها با درماندگی مواجه شده و با آسیب های جسمی و روانی بسیاری رو به رو می شد. البته هیجان ها با شناخت های ما پیوند خورده اند و این تجربه های شناختی هرفرد است که بر میزان تأثیر محرک ها و در نتیجه، شدّت هیجان های وی اثر می گذارد.

برای مثال هنگام خرید از یک فروشگاه اگر فکر کنید که فروشنده، قصد فریب شما را دارد، به احتمال قوی، عصبانی خواهید شد؛ امّا اگر این فکر به ذهن شما خطور نکند، عصبانیتی به وجود نخواهد آمد. بنابراین، هیجان با شناخت افراد، رابطه مستقیم دارد. دایره هیجان، بسیار گسترده تر ازتفریح و سرگرمییا ماجراجویی است. یک عصبانیت ساده، یک گریه کودکانه و یک تعجب ابتدایی هم هیجان است. «در نهایت می توان گفت هیجان به احساس ها، افکار و حالت های روانی و بیولوژیکی (زیستی)مختص آن و به دامنه ای از تمایلات شخص برای عمل کردن بر اساس همان تمایلات اطلاق می شود».(گنجی، ۱۳۹۷)

۱۹۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری آسیب‌پذیری لرزه ای ...


20000 تومان 0 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
s

مبانی نظری عزت نفس (پیشینه ...


9900 تومان 0 ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری هیجانات تحصیلی (پیشینه ...


18000 تومان 1 ۶ مرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -