.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری مکانیسم های دفاعی (روانشناسی) پیشینه پژوهشی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری مکانیسم های دفاعی (روانشناسی) پیشینه پژوهشی (فصل دوم پایان نامه)

فهرست مطالب

۲-۴-مکانیسم های دفاعی۴۷
۲-۴-۱-تعریف مکانیسم های دفاعی۴۷
۲-۴-۲-تاریخچه مکانیسم های دفاعی۴۸
۲-۴-۳-نظریه های مکانیسم های دفاعی۴۹
۲-۴-۳-۱-دیدگاه کلاین۴۹
۲-۴-۳-۲-دیدگاه کرنبرگ۴۹
۲-۴-۳-۳-دیدگاه پلاتچیک۴۹
۲-۴-۳-۴-دیدگاه وایلنت۵۰
۲-۴-۳-۴-۲-بلوغ نیافته و ناپخته۵۰
۲-۴-۳-۴-۳-روان رنجور۵۰
۲-۴-۳-۴-۴-بلوغ یافته۵۱
۲-۴-۴-انواع مکانیسم های دفاعی۵۱
۲-۴-۴-۱-واپس رانی۵۱
۲-۴-۴-۲-انکار۵۲
۲-۴-۴-۳-فرافکنی۵۲
۲-۴-۴-۴-جابه جایی۵۳
۲-۴-۴-۵-دلیل تراشی۵۴
۲-۴-۴-۶-واکنش وارونه۵۴
۲-۴-۴-۷-عقلانی سازی یا فلسفه بافی۵۵
۲-۴-۴-۸-باطل سازی یا خنثی سازی۵۵
۲-۴-۴-۹-جبران۵۵
۲-۴-۴-۱۰-والایش۵۶
۲-۴-۴-۱۱-شوخ طبعی۵۶
۲-۴-۴-۱۲-پیشبینی۵۷
۲-۴-۴-۱۳-فرونشانی۵۷
۲-۴-۴-۱۴-همه کار توانی۵۷
۲-۴-۴-۱۵-ناارزنده سازی۵۸
۲-۴-۴-۱۶-گذرا به عمل۵۸
۲-۴-۴-۱۷-بدنی سازی۵۸
۲-۴-۴-۱۸-خیال پردازی اوتیستیک۵۸
۲-۴-۴-۱۹-لایه سازی۵۹
۲-۴-۴-۲۰-پرخاشگری منفعلانه۶۰
۲-۴-۴-۲۱-مجزاسازی۶۰
۲-۴-۴-۲۲-دیگر دوستی کاذب۶۰
۲-۴-۵-خصوصیات مشترک مکانیسم های دفاعی۶۱
۲-۴-۶-تأثیر مکانیسم های دفاعی بر خیانت زناشویی۶۲
۲-۵- پیشینه پژوهشی۶۳
۲-۵-۱-پیشینه داخلی۶۳
۲-۵-۲-پیشینه خارجی۶۸
منابع فارسی و لاتین


تعریف مکانیسم های دفاعی

 فیست وفیست[۱] (۲۰۱۲) دفاع را یکی از مفاهیم رایج روان­پویشی می­داند، اولین نماینده دیدگاه پویا درتئوری روانکاوی می باشد.این اصطلاح برای اولین باردرسال(۱۸۹۵) در پژوهش فرويد[۲] تحت عنوان بیماری های عصبی دفاع،استفاده ودر این اثر و چندین اثر بعدی مثل اسبب شناسی هیستری» و «نکات دیگری درباره بیماری های عصبی دفاع» به کار گرفته شد تا مبارزه امن» در برابراندیشه ها با احساسات دردناک یا غیرقابل تحمل توصیف گردد (فیست، فیست و رابرتس[۳]، ۲۰۱۲،ترجمه یحیی سیدمحمدی،۱۳۹۵).درواقع فروید(۱۹۲۳) مکانیسم­های دفاعی را فرایندهای روانی ناهشیاری می­داندکه مسئولیت محافظت ازمن[۴] را درمواجهه باشکل­های مختلف اضطراب برعهده دارد. منظور ازمکانیسم­های دفاعی شیوه های غیرارادی و ناخود آگاهانه هستند که (من) به کارمی­گیردتا از طريق تحریف یا انکار واقعیت، موفق به کاهش اضطراب و مدارا با هیجانات منفی شده وبه صورت موقت تعادل و یکپارچگی شخصیت را تا یافتن راه حل واقعی حفظ نماید (فروید، ۱۹۲۳).

 فرض بنیادی نظریه روان­تحلیل­گری فروید مبتنی بر این موضوع است که قسمت عمده­ای از زندگی روانی هر شخص در فرآیند­های ناهوشیار ریشه دارد که مخزن تکانه­های غریزی غیر قابل دسترس تجربه­های سرکوب شده، خاطرات کودکی قبل از رشد زبان و امیال نیرومند ولی ارضا نشده می­باشدوهرانسانی برای کاهش اضطراب ناشی ازمحدودیت دست به رفتارهای جبرانی یا سازشی می­زنندوبه عبارتی،ازسبک­های دفاعی استفاده می­کنند. این رفتارهای اکتسابی از لحاظ مقدار متفاوتند و می­توان آن­ها را رفتارهای عادی و طبیعی دانست زیرا هر فرد برخی ازاین رفتارهارا داراست و به علاوه این گونه رفتارها به عنوان سپری محافظ در مقابل اضطراب و تشویش شدید به کار برده می­شوند، ولی افراط در به کار بردن این سبک­ها ممکن است به ناراحتی­های روانی منجر شود. (موسی زاده، ادیب و متولی، ۱۳۸۸).

تاریخچه مکانیسم­های دفاعی

فروید اولین فردی بود که به وجود مکانیسم­های دفاعی پی برد او مشاهده کرد که عاطفه می­تواند توسط مکانیسم­های ناهوشیاری که او بعد­ها جداسازی، سرکوبی و انزوا نامید از عقاید جدا شود ودوباره توسط مکانیسم جابه جایی به عقاید دیگری بپیوندد. آنا فروید لیست مکانیسم های دفاعی پدرش را تنظیم کرد و گسترش داد و آن­ها را در کتاب من و مکانیسم های دفاعی شرح داد (کار[۵] ،۲۰۰۴).

فروید خود در اولین مقالاتش (۱۹۲۶-۱۸۹۴) دفاع ها را به عنوان عملکردی ذهنی توصیف کرد که افکار و احساسات دردناک را خارج از سطح هشیاری نگه می دارند و طبق تعریف نخستین فروید، مکانیسم های دفاعی یک نیروی هدایت شده عليه ابراز تکانه ها و یا تاکتیک­های ساخته “من” در انواعی متنوع برای تحقق بخشیدن به وظایفش یعنی دوری کردن از خطر و اضطراب بکار می روند. بنابراین فرد را از له شدن زیر فشار اضطراب محافظت می کنند. اضطرابی که از شناخت هشیارانه تکانه­های غیر قابل قبول ریشه می­گیرد. این مفهوم متعاقباً بسط داده شد تا بکارگیری دفاع­ها را همچون واکنش­هایی به منابع خارجی تنش به همان نسبت نیروهای درون روانی (به معنی تکانه­ها) در برگیرد (کرمر[۶]، ۲۰۰۶؛ به نقل از یقینی، ۱۳۹۴).

[۱] . Fiest & Fiest

[۲] . Freud

[۳] . Rabertes

[۴] . Ego

[۵] . Carr

[۶] . Cramer


نمونه ای از منابع

بشارت، محمد علی. (۱۳۹۱). نقش واسطه­ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی، فصلنامه روانشناسی کاربردی. ۶، ۱، ۲۲-۷٫

جواهری نیا، زیبا. (۱۳۹۱). تعیین نقش عوامل سرشتی و منشی و مکانیزم های دفاعی در رضایتمندی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.

سیوندیان، مولود. (۱۳۹۴).نقش تعدیل کننده مکانیسم های دفاعی واستحکام من در رابطه بین سبک­های دلبستگی و سطوح سازگاری زوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران پردیس قم.

Cohen, A.B (2005). The relation of attachment to infidelity in romantic relationship: an exploration of attachment style, perception of partner’sattachment style, relationship satisfaction, relationship quality and gender differences in sexual behaviors. Institute of advanced psychological studies, adelphy university.

Mikulincer, M; Shaver, P. R. (2010). An attachment perspective on interpersonal and intergroup conflict.

۲۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری انطباق پذیری مسیر ...


18000 تومان 5 17 جولای 2019
s

مبانی نظری ابعاد جهت گیری ...


17000 تومان 1 27 آوریل 2019

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -