.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری مشکلات بین فردی (پیشینه پژوهشی مشکلات بین فردی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری مشکلات بین فردی (پیشینه پژوهشی مشکلات بین فردی) فصل دوم پایان نامه

تعریف نسبتا رسمی مشکلات بین فردی عبارت است از ، مشکلی که ویژگی اصلی آن الگو های رفتاری خود تخریبی بین دو یا چند نفر است که معمولا پیامد بارز آن روابط نا سازگارانه ومعیوب با دیگران است. انواع عبارتها و اصطلاحات عامیانه بیانگر عکس العمل های افراد نسبت به مشکلات بین فردی است، عبارت هایی نظیر، قلب من شکسته ، مثل سگ تهدیدم نکن ، آن زن جادو گر است ، آن مرد خائن است و از این قبیل عبارت های دیگر(فتی، ۱۳۸۵).

 نشانه ها و علائم مشکلات بین فردی

نشانه ها و علائم مشکلات بین فردی عبارتند از:

احساس مورد سوء استفاده قرار گرفتن

انزوای هیجانی

فقدان رابطه موثر همراه با سوء تفاهم های مکرر با دیگران

دوره هایی از آشفتگی احساسی مانند اضطراب یا افسردگی

دوره حاد افسردگی

دوری از شخصی که منشا ناکامی است

رابطه ای بر اساس من او

احساس سوء استفاده یکی از مهمترین نشانه های مشکلات بین فردی است ، فرد اغلب احساس می کند قربانی پستی ، بی اهمیتی ، خشونت ، خود خواهی یا تنگ نظری دیگران است (شاملو، ۱۳۸۵).


فهرست:

مشکلات بین

فردی

نشانه ها و علائم مشکلات بین فردی

علت ها و تفسیر های مشکلات بین فردی

شیوه های مقابله با مشکلات بین فردی

عوامل تأثير گذار در روابط بين فردي

مهارتهاي حل تعارض

 ويژگي هاي روابط بين فردي ناسالم

هفت گام اساسي براي يادگيري مهارت ارتباط در روابط میان فردی

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم

گام ششم

گام هفتم

انواع ارتباط

مهمترین انواع روابط بین فردی

روابط خانوادگی

روابط همسالان

روابط عاشقانه

راهکارهای برای تقویت روابط بین فردی

نظریه سالیوان و روابط میان فردی

پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

منابع فارسی

منابع لاتین


بخشی از منابع

جباري بيرامي، حسين؛ بخيان، فريبا؛ وحيدي، رضا قلي؛ محمدپوراصيل، اصغر (۱۳۷۸). نگرش و رفتار پرخطر دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان تبريز در ارتباط با مواد مخدر، مجله روان پزشکي و روانشناسي باليني ايران.
خسروی، محمدرضا (۱۳۸۶)، مجله نور، تیر و مرداد و شهریور ، شماره ۱۱۹، صفحه – از ۹۴ تا ۹۹٫
دلاور، علی؛ رضایی، علی محمد؛ علیزاده، ابراهیم (۱۳۸۳). ساخت و استاندارد سازي آزمون نگـرش سـنج بـه مـواد مخدر و تعیین رابطه میان مولفه هاي فردي و خانوادگی با آن براي دانش آمـوزان مقطـع متوسـطه شـهر تهـران.فصلنامه تعلیم و تربیت.شماره ۳ .سال بیستم.
ژندا لوديس (۱۹۹۸). آزمون هاي شخصيت، ترجمه بشارت و حبيب نژاد(۱۳۸۸). انتشارات آييژ.
ساماني، سعيد(۱۳۸۰). بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي، رضايتمندي زناشويي و انسجام خانواده،دانشگاه علوم پزشکي ايران.

Daughters, S. B.; Lejuez, C. W.; Bornovalova, M. A.; Kahler, C. W.; Strong, D. R.; & Brown, R. A. (2005). Distress tolerance as a predictor of early treatment dropout in a residential substance abuse treatment facility, Journal of Abnormal Psychology, 729-34.
Dobkin, P. L., Civita, M. D., Paraherakis, A., & Gill, K. (2002). The role of functional social support in treatment retention and outcomes among outpatient adult substance abusers, Addiction, 347-356.
DuBois, D. L., & Silverthorn, N. (2005). Characteristics of natural mentoring relationships and adolescent adjustment: Evidence from a national study, Journal of Primary Prevention, 69-92.
Franken, I. H., Muris, P., & Georgieva, I. (2006). Gray’s model of personality and addiction, Addictive behaviors, 399-403.
Harakeh, Z., & Vollebergh, W. A. (2012). The impact of active and passive peer influence on young adult smoking: An experimental study, Drug and alcohol dependence, 220-223.
Hawkins, J. D.; Catalano, R. F.; & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention, Psychological bulletin, 64-9.

۲۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری صفات شخصیت (پیشینه ...


19000 تومان 3 27 نوامبر 2018
s

مبانی نظری ايجاد انگيزه تحصيلي ...


15000 تومان 0 15 ژانویه 2020

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -