.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری فناوري و انواع آن (نظریه های فناوری) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری فناوري و انواع آن (نظریه های فناوری) فصل دوم پایان نامه

فهرست

۲-۲- فناوری

۲-۲-۱- تعريف فناوري

۲-۲-۲- انواع فناوری

۲-۲-۲-۱-  فناوري آموزشي

۲-۲-۲-۲-  فناوري تدريس

۲-۲-۳- جايگاه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش

۱-۳-۲-۲ ديدگاه مدرنیزم يا فنگرايي

۱-۱-۳-۲-۲رويکرد محتوانگر

۲-۳-۲-۲ديدگاه انتقادي

۳-۳-۲-۳  ديدگاه پست مدرنیزم

۲-۳-۳-۴-  رويکرد سازه گرايي اجتماعي

۲-۱۴-۲ پیشینه خارجی

۲-۱۴- پیشینه تحقیق

۲-۱۴-۱- پیشینه داخلی

منابع لاتین

منابع فارسی


 فناوری

تعريف فناوري

از فناوري تعاريف متعددي ارائه شده است؛ از جمله:

۱-  فناوري زمينه اي عقلاني است كه جهت اطمينان از مهار كردن طبيعت فيزيكي به وسيله انسان از طريق كاربرد قوانين علمي شناخته شده طراحي شده است.

۲- فناوري درمعناي ذاتي وتجربي خود اساساً به سيستم­هايي اطلاق مي شود كه گروه­هاي كوچكي با مهارت­هاي فني و سلسله مهارت­هاي منظم آنها را طراحي می­ كنند تا گروههاي بزرگ انساني، وقايع و حوادث و ماشين آلات را تحت كنترل خود درآورند )ايزي، ۱۳۸۶).

پرسشنامه پذیرش فناوری TAM گاردنر آمورسو و کلوپینگ مک کنی(۲۰۰۴)ی

۳-  جيمز فين[۱] مي­گويد: فناوري علاوه بر ماشين آلات، شامل فرايندها، نظام ها، مديريت، ساز و كارهاي كنترل انساني و غيرانساني و همچنين روشي براي برخورد با مشكلات با درنظر گرفتن اهميت و جذابيت آنها، عملي بودن راه حل­هاي فني و ارزش­هاي اقتصادي است.

۴-  پال ستلر[۲] معتقد است كلمه فناوري علاوه بر ماشين آلات، به هنر و مهارت عملي كه از دانش علمي استفاده مي كند گفته مي شود )ذوفن،۱۳۸۶)

۵- ريک آور[۳] در مقايسه علم و فناوري تأكيد مي كند كه:  نبايد علم و فناوري با يكديگر اشتباه گرفت. علم با كشف اطلاعات و ارتباطات حقيقي در مورد پديده هاي قابل رؤيت در طبيعت سروكار دارد و نظريه هاي تثبيت شده براي تنظيم اين اطلاعات را دربرمي­گيرد؛ درحالي كه فناوري با ابزار، فنون و روش انجام كارها يعني با مصنوعات و روشهایي سروكار دارد كه انسان مدرن صنعتي براي افزايش قدرت فكري و بدني خود آنها را به وجود آورده است. وي همچنين معتقد است كه در روش هاي علمي حذف عوامل انساني براي رسيدن به هدف الزامي است، چراكه محقق نمي تواند به علايق خود و ديگران، يا به عقايد متداول در يک زمينه توجه كند، درحالي كه فناوري، عمل و اجراست )ايزي، ۱۳۸۶).

[۱] ‎. James finn‎

[۲] Paul saettler

[۳] Rickover

۱۶۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری الگوهای ارزشيابي و ...


26000 تومان 6 ۱۸ آذر ۱۳۹۷
s

مبانی نظری امید به زندگی ...


13300 تومان 1 ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
s

نظریه های ادراک شایستگی ؛ ...


15000 تومان 4 ۵ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -