.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری دوستی های متقابل (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری دوستی های متقابل (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

حساسترین و سرنوشت سازترین دوران عمر انسان، ایام نوجوانی و شروع جوانی است. به موازات بلوغ جنسی در این ایام، بلوغ فکری و روانی نیز شکل می گیرد و نیازهایی در جسم و روان ایجاد می گردد. از جمله نیازهای روانی، نیاز به محبت کردن و محبوب واقع شدن است که افراد هم سن و سال، با جمع شدن دور یکدیگر و ایجاد گروه های دوستی و رفاقت، درصدد رفع این نیازها هستند(حجازی و سلیمانی،۱۳۸۹).

همسالان و دوستان از مهم ترین منابع جامعه پذیری کودکان و نوجوانان به شمار می آیند و تعامل با آنان نقش محوری و مهمی در شناخت اجتماعی ایفا می کند. کودکان و نوجوانان بایستی برای مقابله با چالش های پیش رو  در دنیای اجتماعی؛ همکاری، مشارکت و حل مشکلات  به ویژه مشکلات میان فردی را بیاموزند. به همین سبب، روابط با همسالان و دوستان مشوق های مهمی برای یادگیری فراهم می کنند که به نوبه خود تحول دوستی را تسهیل می کنند(فورمن[۱]،۲۰۰۶).

دال، جئو و گرین[۲](۲۰۰۵) دوستی را رابطه ای معنادار و پیوندی شخصی بین دو نفر که شامل اشتراک سرگرمی های معمولی، فواید دو جانبه، درک و برابری می باشد؛ تعریف می کنند.

همچنین میلز و دامبیگ[۳](۲۰۰۵) در تعریف دوستی می گویند: دوستی ماهیتی چندگانه دارد و شامل ابعادی مانند اشتراک علایق، امید ها و ترس ها، تأمین عواطف، حمایت و ایمنی هیجانی است.

یکی از مهم ترین نظریه ها در مورد مفهوم دوستی را لد (۱۹۹۰) ارائه کرده است. او، دوستی را فرایندی تحولی توصیف می کند و معتقد است که همراه با سن، دوستی های مبتنی بر بازی، جای خود را به دوستی های تقابلی با ویژگی تعهد و صمیمیت می دهد. به عبارت دیگر همراه با افزایش سن، کیفیت دوستی تغییر می کند. آنچه مورد تأکید، در تمام مراحل تحول دوستی است، کارکرد حمایتی آن است.

در همین رابطه، یافته های تیلور[۴] و همکاران(۲۰۰۲) نشان می دهد، هنگامی که افراد در موقعیت استرس زا در کنار دوستان همجنس خود قرار دارند، در مقایسه با زمانی که در کنار یک فرد غریبه هستند، میزان افسردگی و خصومت آنان به صورت معناداری کاهش می یابد. بر اساس یافته ها، افرادی که حمایت بیشتری را در موقعیت استرس زا از طریق تعامل با یک دوست دریافت می کنند، افسردگی کمتری را تجربه کرده و عملکرد بهتری خواهند داشت؛ همان طور که اپستین[۵](۲۰۰۲) معتقد است صمیمیت به همراه دریافت حمایت عاطفی منجر به فراموشی موقعیت تنش زا می شود.

بنابراین عملکرد حمایتی و گفتگوی صمیمانه در دوستی های دوران نوجوانی نقش مهم تری در سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دارد تا همکاری و کمک در انجام تکالیف(مادور[۶]،۲۰۰۳). بر اساس این یافته ها، می توان گفت که حمایت اجتماعی دوستان می تواند فرد را در سازگاری بیشتر یاری داده و محرک بسیاری از رفتارهای انطباقی در وی باشد( یارمحمدیان و همکاران،۱۳۹۳).

نتایج پژوهش دال، جئو و گرین(۲۰۰۵) نشان می دهد که بین گروه دوستان و تاب آوری رابطه ای مثبت وجود دارد. در همین رابطه میلز و دامبیگ(۲۰۰۵) معتقدند که کیفیت روابط با دیگر افراد تأثیر زیادی بر تاب آوری هیجانی در برابر بحران های فیزیکی و هیجانی دارد و به طور کلی، کیفیت حمایت های دوستان می تواند باعث انعطاف پذیری دانش آموزان در موقعیت های استرس زا باشد.


فهرست

مبانی نظری دوستی های متقابل

ماهیت دوستی های متقابل

تأثیر دوستی های متقابل بر روابط در مدرسه و  تحصیل

پیشینه پژوهش

پیشینه تحقیقات خارج از کشور

پیشینه تحقیقات در داخل کشور

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

۱۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری تفکر انتقادی (پیشینه ...


17000 تومان 1 ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
s

مبانی نظری مهارت های خودآگاهی ...


19000 تومان 1 ۳ آذر ۱۳۹۷
s

حقوق نرم(مبانی نظری) پیشینه پژوهشی ...


20000 تومان 1 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -