.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری خلاقیت (پیشینه پژوهشی خلاقیت) نظریه های خلاقیت

پایان نامه خلاقیت (پیشینه پژوهشی خلاقیت) نظریه های خلاقیت

فهرست

خلاقیت

۲-۳-۱- تعریف خلاقیت

۲-۳-۱-۱- تعاريف خلاقيت از ديدگاه سازماني

۲-۳-۲- تفاوت خلاقيت و نوآوري

۲-۳-۳- نظريه هاي خلاقيت

۲-۳-۴- مولفه‌هاي خلاقيت

۲-۳-۵-  ويژگيهاي سازمان خلاق

۲-۳-۶-  عوامل موثر بر خلاقيت

۲-۳-۷- عوامل پيش‌برنده خلاقيت

۲-۳-۸- عوامل پيراموني (محيطي و سازماني)

۲-۴- پیشینه پژوهشی

۲-۴-۱- پژوهش های داخلی

۲-۴-۲- پژوهش های خارجی

منابع فارسی و لاتین


خلاقیت

خلاقيت زيباترين و شگفت انگيزترين خصيصة انسان است. غنا، پويايي و بقاي هر فرهنگ و تمدني به خلاقيت مردمان آن بستگي دارد و اين واقعيت را تاريخ بارها به اثبات رسانده است. در دهة ۱۹۵۰، غرب شاهد شكل گيري يك موج علمي با هدف شناخت و پرورش خلاقيت بود و از همان زمان اولين مطالعات و تحقيقات بنيادي و هدف دار در مورد خلاقيت آغاز گرديد، امروزه اين موج با گذشت نيم قرن از حركت آن از درياي بيكران خلاقيت، دستاوردهايي گران به ساحل دانش هديه كرده است. البته علي رغم تحقيقات و مطالعات فراوان روانشناسان و متخصصان در طول اين مدت،‌ هنوز هم ماهيت واقعي خلاقيت انسان به طور كامل شناخته نشده است و آنچه تاكنون به دست آمده نيز توأم با برخي اختلاف نظرها  مي باشد. اما در عين حال همين دستاوردها و نتايج حاصله از پژوهش هاي خلاقيت در دنيا، اكنون پشتوانه ايي براي طرح ريزي روش ها و برنامه هايي در جهت پرورش اين توانايي در افراد گرديده است (جان محمدی، ۱۳۸۸).

پرسشنامه ۶۰ عاملی سنجش خلاقیت عابدی – آزمون سنجش خلاقیت عابدی (CT) 60 عاملی

 تعریف خلاقیت

خلاقيت همواره مفهومي اسرارآميز، وسيع و بسيار پيچيده بوده است. خلاقيت را شايد بتوان برترين سطح يادگيري بشر، بالاترين توانمندي تفكر و محصول نهايي ذهن و انديشه انسان دانست. اما صرف نظر از اين باور قديمي كه خلاقيت را ناشي از نيرويي اسطوره ايي و ماورايي مي پنداشت، در قلمرو علم روانشناسي و رفتارشناسي جديد نيز به دليل ابهام و پيچيدگي ماهيت خلاقيت، ميان روان شناسان و پژوهشگران ذهن و روان در تعريف و تبيين آن اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. براين اساس تاكنون تعريف جامع و كاملي كه بتواند همه ابعاد و جنبه هاي آن را دربرگيرد، ارائه نشده است. محققيني همچون زو و شالي[۱] (۲۰۰۳)، شالي، زو و اولدهم[۲] (۲۰۰۴) و آمابايل[۳] (۱۹۹۶) خلاقيت را به عنوان توسعه و بسط عقايد، نتايج محصولات، راحلها و قضاوتهايي است كه: ۱) تازه و بديع باشد و ۲) با توجه به موقعيت، مناسب و مطلوب باشد تعريف كرده‌اند (جان محمدی، ۱۳۸۸).

گيفورد[۴]، خلاقيت را با تفكر واگرا[۵] (دست يافتن به رهيافتهاي جديد براي حل مسائل)، در مقابل تفكر همگرا[۶] (دست يافتن به پاسخ صحيح) مترادف مي‌داند (صادقی، ۱۳۸۶).

تفكر همگرا عبارتست از: «فرآيند بازآرايي يا دوباره سازي اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت».

تفكر واگرا عبارت است از: فرآيند تركيب و نوآرايي اطلاعات و نمادهايهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت» بنابراين خلاقيت يعني تفكر واگرا (صمدآقایی، ۱۳۸۵).

بعضي از تعريف ها، ويژگيهاي شخصيتي افراد را محور قرار داده و بعضي ديگر براساس فرايند خلاقيت و تعريفهاي ديگر برحسب محصول خلاق به خلاقيت نگريسته اند. از جمله افرادي كه برحسب شخصيت به خلاقيت مي نگرد گيلفورد[۷] است. او معتقد است خلاقيت مجموعه ايي از تواناييها وخصيصه هاست كه موجب تفكرخلاق مي شود. تعريفهاي ديگر مبتني بر فرايند خلاقيت است مانند تعريف مدنيك[۸](۱۹۶۲) كه از نظراوخلاقيت عبارتست از: شكل دادن به عناصر متداعي به صورت تركيبات تازه كه با الزامات خاصي مطابق است و يا به شكلي مفيد واقع مي شود. عده زيادي به خلاقيت براساس محصول توجه مي نمايند. به طور مثال پاول تورنس[۹](۱۹۹۸) كسي كه در سرتاسر جهان از او به عنوان «پدر خلاقيت» ياد مي كنند و نزديك به ۶۰ سال از عمر خويش را صرف تحقيقات در مورد خلاقيت نمود، تعابير زيبايي از خلاقيت دارد كه بعضي از آنها جهت دريافت بهتر از مفهوم خلاقيت ذيلا ً مي آيد.

خلاقيت عبارت از عميق تر كندن است.

خلاقيت دوباره نگاه كردن است.

خلاقيت وارد آبهاي گود شدن است.

خلاقيت وصل كردن دو شاخه به پريز خورشيد است.

خلاقيت دست دادن با آينده است.

خلاقيت خارج شدن از پشت دربهاي بسته است (شاگنسي[۱۰]، ۱۹۹۸).

[۱]– Zhou &Shalley

[۲]– Oldham

[۳]– Amabile

[۴]– Guiford

[۵]– Divergent Thinking

[۶]– Convergent Thinking

[۷]. Guilford

[۸]. Mednick

[۹]. Paul Torrance

[۱۰]. Shaughnessy

۱۸۵۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری صفات شخصیت (پیشینه ...


19000 تومان 3 ۶ آذر ۱۳۹۷
s

دانلود مبانی نظری خشم (پیشینه ...


18000 تومان 2 ۱۱ دی ۱۳۹۷
s

مبانی نظری یادگیری الکترونیکی و ...


20000 تومان 0 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -