.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری خاک‌های متورم شونده (پیشینه پژوهشی خاک های متورم شونده)

مبانی نظری خاک‌های متورم شونده (پیشینه پژوهشی خاک های متورم شونده)

فهرست

مقدمه

شیوه‌های طبقه بندی خاک‌های متورم شونده

شناسایی ‌کانی

روش مشخصه شاخص

رفتار تورمی خاک متورم شونده

آسیب ناشی از خاک‌های متورم شونده

طراحی دیوارهای حائل

روش‌های ساخت سپر مهارشده

روش تکیه گاه آزاد خاک برای دیوارهای درون خاک‌های چسبنده

مدل‌های محققین مختلف برای فشار تورم خاک

فشار تورم و روش ارزین و ارول

فشار تورم در مقابل دانسیته خشک

فشار تورم در مقابل میزان رطوبت

فشار تورم و روش فشار ثابت فردلاند و راهاردجو

روش ارزین و ارول در مقابل روش فردلاند و راهاردجو

پیشینه تحقیق

منابع


مقدمه

در طی سال‌ها، خاک‌های متورم شونده توجه بسیاری از محققینی را جلب کرده‌اند که رفتار این خاک وآسیبشان به سازه‌های مهندسی مانند ساختمان‌ها، جاده‌ها و دیوارهای حائل را مطالعه می‌کنند. عوامل متعددی برخصوصیات خاک متورم شونده موثرندکه ازجمله آن‌ها می‌توان به فشار افقی وارد بردیواره‌های شالوده، میزان آب، دانسیته خشک،حد روانی وشاخص خمیری اشاره کرد.

شیوه‌های طبقه بندی خاک‌های متورم شونده

خاک‌های متورم شونده رامی‌توان برحسب پتانسیل تورم خاک مستقل از شرایط میدانی مانند میزان آب وفشار ناشی از بار زنده شناسایی نمود. پتانسیل تورم خاک به عوامل بسیاری وابسته است:

  1. مقدار و نوع کانی رسی
  2. ساختار خاک مانند آرایش، پیوند و شکاف بین ذرات
  3. نوع سیال منافذ و کاتیون‌های قابل تبادل

شناسایی ‌کانی

ترکیب ‌کانی خاک‌های متورم شونده اتکای قابل توجهی روی پتانسیل تورم خاک دارد. عوامل زیادی درپتانسیل تورم رس نقش دارند مانند بارهای الکتریکی منفی روی سطح کانی رسی، استحکام پیوند بین لایه‌ای و ظرفیت تبادل کاتیون. از این رو، معدن شناسان رس ادعا دارندکه پتانسیل تورم هر رسی را می‌توان با شناسایی کانی‌های تشکیل دهنده‌اش با روش‌های زیرشناسایی کرد: پراش اشعه ایکس،تحلیل اختلاف دما،جذب رنگ،تحلیل شیمیایی ودقت میکر وسکوپ الکترونی. این روش‌های متفاوت شناسایی ‌کانی جهت بررسی مشخصات اولیه رس‌ها در یک آزمایشگاه تحقیقاتی حائز اهمیت‌اند؛ با این حال، بکارگیری آن‌ها برای مهندسین تجربی غیرعملی و غیراقتصادی است (چن ۱۹۷۵).

royalit

محصولات مرتبط
s

پایان نامه مسيريابي مبتني بر ...


12000 تومان 0 16 اکتبر 2017
s

ارتباط بین هوش و استرس ...


10000 تومان 0 23 جولای 2017
s

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش ...


7500 تومان 2 28 فوریه 2018
s

پایان نامه نقد و بررسی ...


10000 تومان 0 15 می 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -