.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری تاب آوری، پیشینه پژوهشی تاب آوری (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری تاب آوری، پیشینه پژوهشی تاب آوری (فصل دوم پایان نامه)

تاب آوری۲۶

تعاریف تاب آوری۲۶

تاب آوری روانی۳۰

تاب آوری در خانواده۳۲

دو وجه مهم در تاب‌آوری۳۳

ابعاد تاب‌آوری۳۳

حوزه های عملکردی تاب آوری۳۴

دیدگاه نان هاندرس در زمینه تاب‌آوری۳۴

نکات قابل توجه در تبیین تاب‌آوری۳۵

دو روی سکه ی تاب آوری۳۶

ویژگی های افراد تاب آور۳۶

آموزش تاب آوری۳۸

تاثیر تاب‌آوری بر اعتیاد۳۸

تحقیقات انجام شده

منابع و مآخذ


تاب آوری

انسان‌ها زمانی که با استرس و موقعیت‌های تهدیدکننده روبه رو می‌شوند احساس دلهره، بیقراری،غم واندوه ودرماندگی می‌کنند به همین دلیل یا رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می دهند یا افسرده می‌شوند و اشتها و خواب خود را از دست می دهند چنانچه شرایط تنش‌زا برای مدت طولانی در زندگی این افراد وجود داشته باشد سلامت جسمی و روانی آنان به خطر می افتد این گونه افراد تاب آوری ضعیفی در مقابل استرس دارند و به طبع آسیب پذیرترند در مقابل دسته ای دیگر وقتی با شرایط تنش‌زا روبه رو می شوند سعی می کنند بدون اینکه تسلیم شرایط تنش‌زا شوند از شرایط موجود به عنوان فرصتی برای پیشرفت خود استفاده نمایند  به دیگر سخن آنها بدون نشان دادن واکنش های هیجانی و بیمارگونه تلاش میکنند وضعیت موجود را بررسی و راه‌حل های منطقی برای حل تعارضات ناشی از موقعیت تنش‌زا را پیدا کنند این مقاومت و تلاش برای پیدا کردن راه حل های منطقی در بستر شرایط تنش زا را تاب آوری می گویند چرا که این گونه افراد براین باورند که لذتها و آرامش زندگی از دل سختی‌ها و مشکلات گذر میکند(صادقی،آقایوسفی و صفاری‌نیا،۱۳۸۸) با چنین دیدگاهی افرادی که تاب آوری بالایی دارند موقعیت تنش زا را بررسی و سپس با اتخاذ راه حل های منطقی ،آن موقعیت ها را در مسیری که خود می‌خواهند هدایت می‌کنند این افراد در چنین شرایطی احساس خشنودی و خودباوری می‌کنند (کاویانی،۱۳۹۳)

۱۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری یادگیری الکترونیکی و ...


20000 تومان 0 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
s

نظریه های یادگیری؛ مبانی نظری ...


20000 تومان 0 ۱ خرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری مهارت های زندگی ...


18000 تومان 1 ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -