.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری انگیزش خودتعیین گری (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

مبانی نظری انگیزش خودتعیین گری (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه

کارهای اولیه‌ای که به ارائه‌ی نظریه خودتعیین‌گری منجرشدند،به دهه‌ی۱۹۷۰ برمی‌گردند. نظریه خودتعیین‌گری برای اولین بار در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، توسط دسی و رایان مطرح شد (دسی و رایان، ۲۰۰۸)و در طی ۴۰ سال به صورت تدریجی توسعه یافت. نظریه خودتعیین‌گری زاییده‌ی علاقه وتوجه صاحب‌نظران آن به مطالعه‌ی انگیزش درونی، به معنای انجام دادن کاری به خاطر خود آن کار، می‌باشد وتا به امروز با کمک تعداد زیادی از پژوهشگران در سراسر دنیا مورد بسط و اصلاح قرار گرفته است (گانیه و دسی، ۲۰۱۴).

پرسشنامه انگیزش خودتعیین گری دسی و ریان ۱۹۸۵

نظریه خودتعیین‌گری (SDT)، نظریه‌‌ای مبتنی بر تجربه و درباره‌ی انگیزه، تحول و سلامت انسان است.این نظریه به جای مقدار، بر انواع انگیزه‌های انسان تمرکز دارد و میان انواع انگیزه‌ها تمایز قائل می‌شود(دسی و رایان، ۲۰۰۸). نظریه خودتعیین‌گری شامل شش خرده نظریه می باشند.


فهرست

مبانی نظری انگیزش خودتعیین گری

انواع نیازهای بنیادین روان‌شناختی

خودمختاری

شایستگی

ارتباط

انواع انگیزش

انگیزش درونی

انگیزش بیرونی

پیشینه پژوهشی داخلی و خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین

۱۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

نظریه های خوش بینی؛ مبانی ...


15000 تومان 3 ۵ خرداد ۱۳۹۷
s

ارزشیابی آموزشی؛ فصل دوم پایان ...


20000 تومان 0 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

مبانی نظری راهبردهای یادگیري (پیشینه ...


15000 تومان 0 ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -