.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری آسیب‌پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی (پیشینه پژوهشی)

مبانی نظری آسیب‌پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی (پیشینه پژوهشی)


فهرست

مقدمه

تفاوت های بین طراحی و ارزیابی ساختمان

تعریف آسیب پذیری و لزوم بررسی آن

ضرورت ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها در ایران

دو روش کلی در تعيين آسیب پذیری لرزه ای

تعیین آسیب پذیری لرزه ای

فعالیتهای انجام شده در ایران

روشهای ارزیابی آسیب پذیری

روشهای کیفی

روش ارزیابی آسیب پذیری آریا

روشهای کمی

سازه های مقاوم در برابر زلزله

معرفی راهکارهای بهسازی

کاهش نیروی زلزله

افزایش مقاومت و سختی

افزایش شکل پذیری

کاهش سختی موضعی

تغییر کاربری سازه

روش ارزیابی بر اساس عملکرد

پیشینه پژوهش

تحقیقات انجام شده در داخل ایران

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

جمع بندی و مرور سوابق

منابع فارسی و لاتین


مقدمه

به طور کلی درمهندسی ساختمان می توان مقولات زیر را مهم و قابل توجه دانست. مورد اول طرح و اجرای صحیح و قابل اطمینان برای ساختمان هایی که قصد ساخت آن ها وجود دارد، می باشد. در این رابطه با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های ساختمانی، طرح مناسبی برای ساختمان صورت می گیرد و با اعمال نظارت کافی، روند اجرا نیز کاملا کنترل می گردد. مقوله دوم تقویت ساختمان های ساخته شده ای است که عملکرد صحیح سازه ای آن ها محل تردید است. در اینجاست که به منظورتقویت مناسب سازه ابتدا به ارزیابی نقاط آسیب پذیر آن می پردازند تا بتوانند تقویت متناسبی با آسیب پذیری سازه انجام دهند. بدین ترتیب مقوله ارزیابی آسیب پذیری درجوامع فنی، از چندی پیش مطرح گردیده و همواره در این رابطه تحقیقات مستمری انجام می گیرد. در این رابطه در برخی از کشورهای زلزله خیز صنعتی از قبیل ایالات متحده آمریکا، ژاپن و … مطالعاتی در زمینه ارزیابی کیفی و کمی میزان آسیب پذیری ساختمان ها انجام شده است که متأسفانه جامعه فنی ما على رغم وقوف براحتمال بالای زلزله خیزی کشور فاقد چنین مطالعات مفیدومستمرمی باشد. به همین منظور یکی از اهداف اصلی انجام این پروژه، مطالعه، طراحی و تدوین الگویی برای شناسایی فنی ساختمان های بتنی در جهت ارزیابی ایمنی این بناها در مقابله با زلزله می باشد. این ارزیابی در برنامه ریزی و سیاستگذاری نحوه مقاوم سازی و بهسازی رفتار لرزه ای بناهای آسیب پذیر و شناسایی نقاط ضعف و نارسایی های متداول موثر بر آسیب پذیری قابل کاربرد است. همچنین چنین مطالعاتی می تواند به منظور ارائه توصیه های لازم جهت ممانعت از احداث بناهای جدید آسیب پذیر، در خدمت حفظ سرمایه های ملی و افزایش عمر مفید بناها و کاهش خسارت فاجعه آمیز ناشی از وقوع زلزله محتمل مورد استفاده قرار گیرد. به منظور تقویت مناسب سازه ابتدا به ارزیابی نقاط آسیب پذیر پرداخته می شود. هدف از بررسی آسیب پذیری شناخت نقاط ضعف سازه و ارزیابی رفتار کلی سازه است.

برخی عوامل موثر بر آسیب پذیری عبارتند از :

  • ضعف طراحی
  • ضعف اجرا
  • بهره برداری نامناسب از ساختمان
  • عدم رعایت اصول کلی طرح هندسی (نامنظمی، نامتقارنی و……)
  • عدم رعایت اصول کلی احداث ساختمان (نزدیکی به گسل، مجاورت با ساختمان های غیر مقاوم و…)

 

۲۰۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری هویت و ابعاد ...


17300 تومان 1 ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
s

مبانی نظری فراشناخت (پیشینه پژوهشی ...


19000 تومان 0 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
s

مبانی نظری هیجان (فصل دوم ...


19000 تومان 0 ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -