.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

طراحی تولیدات پراکنده در شبکه با توجه به هزینه ظرفیت حاشیه ای

طراحی تولیدات پراکنده در شبکه با توجه به هزینه ظرفیت حاشیه ای

چکیده

تولید پراکنده () در شبکه توزیع به علت کارایی کمتر کاربرد تجهیزات تامین نیروی موجود، هزینه حاشیه ای به دنبال خواهد داشت که به حد کافی مورد توجه قرار نمی گیرد. در این مقاله، یک روش طراحی  با توجه به هزینه حاشیه ای ظرفیت توزیع (MDCC) به منظور بهبود کارایی کاربرد ظرفیت تامین و توزیع اختصاصی بهینه منابع نیرو ارائه می گردد. تاثیر  بعنوان روش تقویت برای MDCC برای تشخیص مکان و ظرفیت  بکار می رود. بعلاوه تاثیر  بر تلفات شبکه و جریان اتصال کوتاه نیز مورد توجه می باشند. نهایتا، نتایج یک مورد واقعی برای یک سیستم توزیع  KV20/63  صحت و اعتبار ارائه شده را نشان می دهد.

مقدمه

تولید پراکنده () در حال حاضر بخاطر مزیت های آن مانند اقتصادی بودن، انعطاف پذیری، ذخیره انرژی و حفاظت محیطی اهمیت بیشتر و بیشتری یافته است. مدل های طراحی  و راه حل های آن در بعضی نوشته ها ارائه شده اند اما هزینه حاشیه ای حاصل از   به ندرت مربوط می گردد. تحقیق اخیر تمرکز بر افزایش منابع اقتصادی و بهینه سازی موقعیت و ظرفیت  داشته است. چگونگی بهبود کارایی کاربرد تامین ظرفیت و توزیع اختصاص بهینه منابع قدرت به ندرت بحث می شوند. هزینه افزاینده بلند مدت (LRIC) بر اساس ظرفیت غیر کاربردی در مرجع [۵] ارائه شده است. روش ارائه شده بار های الکتریکی بعدی را ایجاد می کند که گسترش شبکه لازم برای تلفات تولید یا بار و درجه کاربرد شبکه را منعکس می کنند که بر اساس تئوری LRIC روش محاسبه MDCC با توجه به تاثیر DG  به عنوان تقویت در این مقاله ارائه می گردد. این مقاله به صورت زیر تنظیم شده است: بخش ۲ فومولاسیون ریاضی روش محاسبه MDCC ارائه شده را بیان می کند. بخش ۳ روش طراحی DG با توجه به MDCC پیشنهادی بررسی می گردد. بخش ۴ یک اعتبار واقعی به روش ارائه شده خواهد بود و در نهایت نتیجه گیری مقاله در بخش آخر آمده است.

۱۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۴۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :,
royalit

محصولات مرتبط
s

مغز و یادگیری (برنامه درسی ...


4000 تومان 0 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
s

دانلود مقاله حسابداري اموال، ماشين ...


10000 تومان 1 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

چکیده شیوه زندگی پدیده ای چند ...


4000 تومان 4 ۲۹ دی ۱۳۹۵
s

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ...


2500 تومان 0 ۵ خرداد ۱۳۹۷

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -