.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مبانی نظری نقش تربيتي معلمان و اساتید (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه- ديد گاه هاي مختلف در مورد نقش تربيتي معلمان و اساتید

مبانی نظری نقش تربيتي معلمان و اساتید (پیشینه پژوهشی) فصل دوم پایان نامه- ديد گاه هاي مختلف در مورد نقش تربيتي معلمان و اساتید

     نظريه پردازان بزرگي چون پياژه، اريكسون، فرويد، كارل راجرز، آبراهام مازلو، آرنولدگزل، رابرت سيرزوبي.اف.اسكينر، نقش معلم و استاد را درجريان يادگيري مورد نظرقرارداده و درباره آن به تحليل ومطالعه واظهارنظر پرداخته اند.به همين جهت در این مقاله با توجه به موضوع بحث تنها به نقش تربيتي آن­ها از ديدگاههاي فوق پرداخته ایم.


فهرست مطالب

ديد گاه هاي مختلف در مورد نقش تربيتي معلمان و اساتید

ديدگاه رشدي- شناختي

ديدگاه روان تحليل گران

ديدگاه رفتارگرايان

ديدگاه رشد گرايان

روشهاي تدريس اساتید

ويژگي هاي اساتید در قرن ۲۱

اخلاق در آموزش عالی

اصول اخلاق آموزشی

ويژگي هاي اخلاقي اساتید

چالشهاي فرا روي اساتید در عصر كنوني

پیشینه تحقیق

پژوهش­های داخلی

پژوهش­های خارجی

منابع فارسی

منابع لاتین


نمونه ای از منابع

ابدی مهر، بهجت. (۱۳۸۴). اخلاق حرفه ای )ويژه اعضای هیأت علمي(، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسان، ي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شیراز، ويرايش اول.

افتخار افضلی، مهدیه السادات. (۱۳۸۵). بررسی رعایت اخلاق در پژوهش در طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سا لهاي ۱۳۸۳۱۳۷۴ . مقطع دکترای پزشکی. دانشکده پزشکی. مهندس افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

آراسته، حمیدرضا، جاهد، حسینعلی (۱۳۹۰). رعایت اخلاق در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: گزینه ای برای بهبود رفتارها. فصلنامه نشاط علم، ش ۲، ص ۳۱-۴۰٫

Bandura , A. (1997).A social cognitive theory of personality . In L . percin & o.p..john . (ED). Hand book of personality (2 nd ed , pp. 154-196). New ork :Gilford publications .

Glenn, D. (2010). 71 Presidents Pledge to Improve Their Colleges’ Teaching and Learning. Chronicle of Higher Education. Vol. 57. Iss. 11.

Howley, A. & C. Howley. (2005). High Quality Teaching Providing for Rural Teacher Professional Development. The Rural Educator. Vol. 26. No. 2. pp. 1-5.

Lou pool. M, Solomon. B (2010). Ethics: A Model Curriculum for Teaching Professional Issues in University speech- Language pathology and Audiology Programs, Purdue University West Lafayette.

۲۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری اختلال شخصیت (پیشینه ...


15000 تومان 7 5 ژانویه 2019
s

مبانی نظری مشکلات بین فردی ...


20000 تومان 1 20 فوریه 2020

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -