.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

دانلود مبانی نظری خشم (پیشینه پژوهشی) نظریه های خشم

دانلود مبانی نظری خشم (پیشینه پژوهشی) نظریه های خشم

تعریف خشم

خشم به‌نوعی ازهیجان اطلاق می‌گرددکه غالباً به‌واسطه واکنش افرادنسبت به رفتارهای نامناسب دیگران ایجادشده و از یک عصبانیت کوتاه تا یک عصبانیت کامل را شامل می‌شود که اگر بروز نکند، خصومت دورن فردی را افزایش داده و به عملکرد فرد در سازگاری اجتماعی، دست‌یابی به اهداف وسایرمسائل زندگی وشغلی آسیب می‌زند(داهلن و مارتین[۱]،۲۰۰۵)

خشم از هیجان‌های جهان‌شمول است که با پیامدهای مخربی همراه است و از دیرباز موردتوجه دانشمندان و متخصصان بوده است. همه انسان‌ها به نحوی خشم را تجربه کرده‌اند و می‌دانند که نمی‌توان از افراد و  چیزهایی که آن‌ها را خشمگین می‌کند، اجتناب نمود و یا آن‌ها را تغییر داد (دلوکیو و الیری[۲]،۲۰۰۳).

هیجان خشم به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان یک پدیده عمومی شناخته‌شده است. خشم یکی از هیجان‌های طبیعی انسان و موضوعی مهم و در خور توجه است که جایگاه خاصی در مؤلفه‌های هیجانی دارد((کانگر[۳] و همکاران،۲۰۰۳).

نواکو[۴] خشم را حالت هیجانی ذهنی می‌داند که با برانگیختگی فیزیولوژیک و تضاد شناختی و افکارستیزه‌جویانه همراه است. خشم یک هیجان بهنجار با جنبه‌های انطباقی متعدد است، که اگر دفعات،شدت وطول مدت آن ازجنبه‌های انطباقی فراتررود،دراین صورت یک اختلال عملکردی است(نواکو، ۲۰۰۲).

خشم و پرخاشگری یکی از علائم اختلال رفتاری است که در آن حقوق سایر افراد، قوانین اجتماعی و هنجارهای اخلاقی رعایت نمی‌شود (لئال و پاچانا[۵]، ۲۰۰۹)

خشم،هیجانی بسیارناخوشاینداست. این هیجان تلاش زیادی را پیش‌بینی می‌کند. افراد خشمگین درموقعیت، احساس قطعیت  می‌کننداما نتیجه باثباتی درخصوص توجه یا غفلت از موقعیت وجود ندارد.دراین هیجان، نقش انسان در رویداد پررنگ است و کنترل و مسئولیت دیگران مطرح است. تجربه خشم می‌تواند در مواردی همچون گرفتن نمره کم، تخریب شدن حریم شخصی توسط دیگری و … رخ دهد(اسمیت و الزورت[۶]،۲۰۰۹).

خشم به‌صورت یک حالت هیجانی درونی ناخوشایند با فراوانی و شدت متغیر تعریف می‌شود که غالباً با افکار و ادراکات نادرست، برانگیختگی جسمی و تمایل فزاینده برای انجام رفتارهای کلامی و یا حرکتی که از لحاظ فرهنگی ناپسند است، مشخص می‌شود(آوریل[۷]،۲۰۰۸؛ کاسینو و ساخودولسکی[۸]،۲۰۱۰).

فهرست

مبانی نظری خشم

تعریف خشم

ماهیت خشم

مؤلفه‌های خشم

بیان و کنترل خشم

انواع خشم

دیدگاه‌های نظری خشم

دیدگاه فروید

دیدگاه لورنز

نظریه‌ی زیست‌شناختی

دیدگاه کشاننده ای

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه شناختی

دیدگاه اسلام

عوامل ایجاد خشم

منابع فارسی

منابع انگلیسی

۱۸۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

مبانی نظری درگیری شغلی (پیشینه ...


16500 تومان 6 12 آگوست 2018
s

مبانی نظری اعتیاد و نظریه ...


20000 تومان 0 12 جولای 2018
s

مبانی نظری رضایت از زندگی ...


15000 تومان 11 27 آوریل 2019

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -