.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

خلاصه کتاب بانکداری الکترونیک

مقدمه

طی بیست سال گذشته سطح نفوذ فناری اطلاعات و ارتباطات (ict) به طرز چشمگیری رشد کرده است. به گونه ای که سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه به طور فعال از کلیه فرایندهای اصلی کسب و کار در همه سازمان ها پشتیبانی می کنند و به طور قابل توجهی هم اثر بخشی عملیاتی و و هم جهت دهی استراتژیک را بهبود می بخشند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) برای همه سازمان ها اساسی است. بخش خدمات بانکی و مالی نقشه راه را برای اتخاذ تکنولوژی های آینده مشخص می کند. پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دو دهه گذشته تاثیر عمیقی بر صنعت بانکداری و بخش مالی داشته است و ict اکنون ابزاری است که ساختار سازمانی،استراتژی های تجاری و خدمات مشتری را در بانک ها تسهیل می کند.

فاز اول

فصل اول:کاربرد فن آوری اطلاعات در صنعت بانکداری

فصل دوم: مفاهیم بانکداری الکترونیک

فصل سوم: راه حل های بانکداری الکترونیک

فصل چهارم : کانال های بانکداری الکترونیک

فاز دوم

فصل پنجم: کارت هوشمند

فصل ششم: راه حل های پرداخت الکترونیکی

فصل هفتم: بانکداری الکترونیکی در ایران

فصل هشتم: بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک

فاز سوم

فصل نهم: امنیت در بانکداری الکترونیکی

فصل دهم: بانکداری الکترونیکی و بانکداری اختصاصی

فصل یازدهم: چالش های بانکداری الکترونیکی

فصل دوازدهم: بانکداری مجازی

۱۰۰۰۰ تومان – خرید
موضوع :
royalit

محصولات مرتبط
s

خلاصه فصول نظریه های شخصیت ...


8000 تومان 189 22 آوریل 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -