.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

مقاله جنبه های بالینی اختلالات خوردن؛ مقاله روانشناسی

مقاله جنبه های بالینی اختلالات خوردن؛ مقاله روانشناسی

مقدمه

تعريف اصطلاح اختلال رواني مانند هر اصطلاح ديگر دشوار است و هر تعريفي استثناهايي دارد. در چهارمين نسخه راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (انجمن روان پزشكي آمريكا، ۱۹۹۴) يا DSM-IV كه نظام تشخيصي رسمي اختلالات رواني آمريكا محسوب مي شود، در خصوص اختلال رواني گفته شده است كه: «اختلال رواني يك سندرم يا الگوي رفتاري يا روان شناختي داراي اهميت باليني است كه فرد دچارش مي شود و توام با ناراحتي يا ناتواني و يا افزايش خطر درد، مرگ، رنج، ناتواني و از دست رفتن آزادي است. در ضمن اين الگو يا سندرم نبايد قابل انتظار و پاسخي فرهنگي به يك واقعه خاص باشد. اين الگو يا سندرم با هر علت اوليه اي بايد تظاهر يك بد كاري رفتاري، روان شناختي يا زيست شناختي قلمداد شود. رفتار انحرافي و تعارض هاي فرد و جامعه اختلال رواني محسوب نمي شود مگر آن كه انحراف يا تعارض مورد نظر نشانه نوعي بدكاري در فرد باشد

فهرست مطالب

جنبه های بالینی اختلالات خوردن

ملاک های Dsms برای بی اشتهایی عصبی

نوع محدود کننده

نوع پرخوری/پاکسازی

پرخوری عصبی

ملاک های Dsm-5 برای پرخوری عصبی

اختلال پرخوری (BED)

ملاک های DSM5 برای اختلال پرخوری

سن شروع و تفاوت های جنسیتی

شیوع اختلالات خوردن

عوارض جسمانی اختلالات خوردن

روند و نتیجه

انتقال تشخیصی

ارتباط اختلالات خوردن با انواع دیگر آسیب روانی

اختلالات خوردن در بین فرهنگ ها

عوامل خطر  و علیتی در اختلالات خوردن

عوامل زیستی

عوامل اجتماعی فرهنگی

تاثیرات خانواده

عوامل خطر فردی

درمان اختلالات خوردن

درمان بی اشتهایی عصبی

درمان پرخوری عصبی

مشکل چاقی

تعریف و شیوع

عوامل خطر و علیتی در چاقی

هورمون های درگیر در اشتها و وزن

تاثیرات خانواده

استرس و غذای آرامش

درمان چاقی

داروها

جراحی معده

۱۰ صفحه Word


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۵۰۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود مقاله حسابداري اموال، ماشين ...


10000 تومان 1 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
s

نقش مسلمانان در پيدايش ديوانها- ...


5000 تومان 0 ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

دیدگاه ها