.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

جایابی مکان و تعداد واحد های پارکینگ خودروی برقی در شبکه توزیع همراه با متن ترجمه انگلیسی

جایابی مکان و تعداد واحد های پارکینگ خودروی برقی در شبکه توزیع

چکیده

در این مقاله، یک روش جدید برای تعیین تعداد بهینه، محل و ظرفیت هر پارکینگ خودرو برقی برای به حداکثر رساندن سود شرکت های توزیع برق ارائه شده است که در روش پیشنهادی، با توجه به دوره رفاه صاحبان EV ، اثر این مدت درتعیین محل مطلوب و ظرفیت پارکینگEV  بررسی شده است. علاوه بر این، رشد مورد انتظار درصد خودرو های برقی در سال های آینده به عنوان یک پارامتر احتمالی معرفی شده‌اند.  به عنوان راه موثر، برنامه ریزی پارکینگ مورد تجزیه و تحلیل است. همچنین، یک رویکرد بر اساس K- متوسط ارائه شده است. روش خوشه، برآورد تعداد خودرو الکتریکی برای یک پارکینگ که می تواند به پیش بینی دقیق از هزینه و درآمد بیشتر و ایجاد یک پارکینگ منجر شود.  این روش در ۶۹  گره سیستم توزیع شعاعی انجام می شود و نتایج آنالیز آن ارائه شده است.

Optimal siting and sizing of distribution system operator owned EV parking lots

abstract
In this paper, a new approach is presented to determine the optimal number, location and capacity of each Electric Vehicle (EV) parking lot to maximize the profit of electrical distribution companies. In the proposed approach, while considering the term of ‘‘EV owners’ welfare”, the effect of this term on optimal location and capacity of the EV parking lots is also investigated. Moreover, the expected growth percentage of the EVs in the upcoming years is presented as a probabilistic parameter. The way of affecting the planning of the parking lots is analyzed. Also, an approach has been presented based on K-means clustering method to estimate the number of EVs approaching for a parking lot which can lead to a more accurate prediction of the costs and incomes of establishing a parking lot. The presented approach is performed on the 69 node radial distribution system and the results are analyzed.

فهرست

چکیده

معرفی

تشکیلات مقاله

فرمولاسیون

مطالعات عددی و بحث

نتیجه گیری

۱۶ صفحه Word ترجمه فارسی – ۹ صفحه pdf انگلیسی


شما هم اکنون با داشتن رمز دوم کارت عابر خود و پرداخت اینترنتی می توانید بلافاصله پس از پرداخت این فایل را دریافت کنید و مطالعه این محصول با ارزش را شروع کنید .

۱۵۹۰۰ تومان – خرید
royalit

محصولات مرتبط
s

برنامه ریزی بهینه از پارکینگ ...


15000 تومان 0 10 آگوست 2017
s

بهینه سازی هوشمند برای ادغام ...


16500 تومان 0 14 آگوست 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -