.:رویال آی تی:.

× دسته بندی ها

بررسی مسائل اجتماعی-اخلاقی در حدیقه سنایی غزنوی

بررسی مسائل اجتماعی-اخلاقی در حدیقه سنایی غزنوی

چکیده

سنایی غزنوی، شاعر و عارف قرن ششم هجری می باشد که پس از تحول فکری، از ستایش پادشاهان و وصف زیبارویان روی می گرداند و اندیشه ی ناب خود را در خدمت مسائل اخلاقی، اجتماعی و عرفانی قرار می دهد. حدیقه الحقیقه وی که سرشار از حکمت های ارزشمند و خردمندانه می باشد و از فرهنگ غنی اسلامی- ایرانی بهره گرفته است، خود سندی بر این ادعاست.

در این مقاله موضوعات اجتماعی و اخلاقی که با جامعه کنونی هم خوانی دارند مثل «راز گفتن نادان با سخن چین، دادخواهی مودبانه، پرهیز از غیبت و بدگمانی و …» بر اساس گزیده ی حدیقه به نام «در باغ روشنایی» مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه: سنایی، گزیده حدیقه، مسایل اجتماعی، اخلاقی

مقدمه

گسترش و تنوع موضوعات اجتماعی و اخلاقی باعث دیدگاه های گوناگون شاعران در این زمینه شده است. برای درک عمیق و داوری درباره افکار و اندیشه های آنها با معیارهای امروز، آن هم شاعرانی که از نظر بعد زمانی با ما قرن ها فاصله دارند به دقت نظر ویژه ای نیاز دارد و سوالاتی چون «آیا اشعار آنها با زمان ما تطبیق می کند؟آیا ارزشها و ضد ارزش های آن زمان در جامعه کنونی ما تغییر یافته است؟ آیا ارزشهای آنها سندیت مذهبی و دینی دارد؟ آیا شعرای دیگر نیز با آنها وجه اشتراک دارند؟ و آیا از آنها در آثارشان الهام گرفته اند؟ و …» به ذهن خطور می کند.

سنایی از جمله شعرایی است که در مورد مسائل اجتماعی-اخلاقی نظراتی را بیان نموده است و در قالب شعر به تایید یا انتقاد بعضی از آنها پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا بر اساس کتاب گزیده اشعار سنایی به نام «در باغ روشنایی[i]» مباحث اخلاقی-اجتماعی چون «با ادب دادخواهی کردن، تجلی عفو الهی بعد از گناه، نکوهش ریاکاری، و …» را مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

چکیده ۴

مقدمه. ۵

۱-۱٫  زندگی نامه و آثار سنایی.. ۶

۱-۲٫  آثار سنایی: ۷

۱-۳٫ آثار منسوب به سنایی.. ۸

۱-۴٫  تاریخ وفات سنایی.. ۸

۱-۵٫ جایگاه سنایی در ادب فارسی.. ۹

۲-۳٫ جامعه شناسی ادبیات.. ۱۱

۲-۴٫ ارزش‌های اجتماعی.. ۱۲

۲-۵٫  میراث فرهنگی (فرهنگ و تمدن) ۱۲

۲-۶٫  نقش و جایگاه اجتماعی.. ۱۳

۳-۱٫  اندیشه‌های اجتماعی در حدیقه‌ی سنایی.. ۱۳

۴-۱٫ نتیجه گیری.. ۲۸

فهرست منابع و مآخذ. ۳۰

royalit

محصولات مرتبط
s

دانلود مقاله بررسی میزان اثر ...


4000 تومان 1 30 آگوست 2017
s

مقاله محيط صنعت و تحليل ...


7900 تومان 2 21 آوریل 2017

دیدگاه ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -